Verpleging en verzorging thuis

Bent u wijkverpleegkundige? Of levert u thuiszorg? Dan vindt u hier de informatie die u nodig heeft.

Declareren

Verpleging en verzorging thuis kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Toestemming vragen

Voor verpleging en verzorging thuis is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons nodig.

Wat wij controleren

Wij zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en de ingediende declaraties.

Een overeenkomst met ONVZ

Via de inkooporganisatie VRZ Zorginkoop kopen wij verpleging en verzorging thuis in. VRZ Zorginkoop is dan ook uw aanspreekpunt voor alle vragen over (het sluiten van) overeenkomsten.

Acute situatie

Is er sprake van een acute situatie? Bijvoorbeeld omdat uw cliënt zich in de laatste levensfase bevindt? Of uit het ziekenhuis naar huis mag en daar zorg nodig heeft? U kunt bij vragen contact opnemen met ons Team verpleging en verzorging. Zij zijn te bereiken op 030 639 64 17.

Wachtlijstbemiddeling

Loopt in uw organisatie de wachttijd voor onze verzekerden op? Neemt u dan ook contact met ons op. Of verwijs onze verzekerden naar onze ZorgConsulent. Zij kunnen hen dan een aanbod doen tot wachtlijstbemiddeling.

Registratiewijze 'zorgplan = planning = realisatie, tenzij'

In de loop van 2019, maar uiterlijk op 1 januari 2020 moet u de systematiek van de zorginhoudelijke verslaglegging, de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB) zodanig ingericht hebben dat u de handreiking registratiewijze wijkverpleging  kunt toepassen en gebruiken.

Verbod op akte van cessie of verpanding 

Wij accepteren vanaf 1 januari 2019 voor verpleging en verzorging thuis géén akte van cessie of verpanding meer. Als u met ons geen overeenkomst heeft gesloten, moet u de rekening voor de zorgkosten aan uw cliënt sturen. Uw cliënt declareert bij ons. Wij betalen de vergoeding aan uw cliënt. Zorgt u ervoor dat uw rekening volgens de daarvoor geldende regels is opgesteld.

Herziening handleiding voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

Deze handleiding is een update van de eerdere ‘Handleiding voorbehouden handelingen verpleging, verzorging en thuiszorg’(2012). De herziene handleiding maakt duidelijk dat uitvoeringsverzoeken alleen noodzakelijk zijn bij voorbehouden handelingen en niet noodzakelijk zijn bij risicovolle handelingen.

Vergoedingen

In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste indicatievereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen of voorschriften.

Naast de vergoeding Verpleging en verzorging thuis zijn misschien de volgende vergoedingen nog interessant:

Wijzigingen voor 2019

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2019? Deze hebben wij per zorgsoort kort weergegeven in een wijzigingsoverzicht 2019.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.