• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Verpleging en verzorging thuis

Bent u wijkverpleegkundige? Of levert u thuiszorg? Hieronder vindt u de informatie die u nodig heeft.

Contracteren

Informatie voor zorgaanbieders over onze zorginkoop

Toestemming vragen

Voor verpleging en verzorging thuis is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons nodig.

Declareren

Verpleging en verzorging thuis kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Let op: gewijzigde vergoeding in 2021

ONVZ heeft vanaf 1 januari 2021 de vergoeding voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) gewijzigd. Dat geldt ook voor onze labels VvAA zorgverzekering en PNOzorg.

Wij hebben de vergoedingen voor verpleging en verzorging bij zorgverleners die geen contract met ons hebben gemaximeerd. De wijziging is 1 januari 2021 ingegaan. Ook als u van ons toestemming heeft ontvangen voor deze zorg in 2021.

Wij vertrouwen erop dat u uw cliënten, die bij ons verzekerd zijn, tijdig en juist informeert over deze wijziging.

Meer informatie over onze wijziging leest u op onvz.nl/maximale-vergoedingen. Hier vindt u ook de hoogte van de maximale vergoedingen.

Acute situatie

Is er sprake van een acute situatie? Bijvoorbeeld omdat uw cliënt zich in de laatste levensfase bevindt? Of uit het ziekenhuis naar huis mag en daar zorg nodig heeft? U kunt bij vragen contact opnemen met ons Team verpleging en verzorging. Zij zijn te bereiken op 030 639 64 17.

Wachtlijstbemiddeling

Loopt in uw organisatie de wachttijd voor onze verzekerden op? Neemt u dan ook contact met ons op. Of verwijs onze verzekerden naar onze ZorgConsulent. Zij kunnen hen dan een aanbod doen tot wachtlijstbemiddeling.

Registratiewijze 'zorgplan = planning = realisatie, tenzij'

Op 1 januari 2020 moet u de systematiek van de zorginhoudelijke verslaglegging, de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB) zodanig ingericht hebben dat u de handreiking registratiewijze wijkverpleging kunt toepassen en gebruiken.

Herziening handleiding voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

Deze handleiding is een update van de eerdere 'Handleiding voorbehouden handelingen verpleging, verzorging en thuiszorg'(2012). De herziene handleiding maakt duidelijk dat uitvoeringsverzoeken alleen noodzakelijk zijn bij voorbehouden handelingen en niet noodzakelijk zijn bij risicovolle handelingen.

Vergoedingen

In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste indicatievereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen of voorschriften.

Naast de vergoeding Verpleging en verzorging thuis zijn misschien de volgende vergoedingen nog interessant:

Wijzigingen voor 2021

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2021? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2021

Goed om te weten

  • We zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en ingediende declaraties

    Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.