Verpleging en verzorging thuis

Zorgverlener

Bent u wijkverpleegkundige? Of levert u thuiszorg?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgaanbieders over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor verpleging en verzorging thuis is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons nodig.

Hoe werkt dat?

Declareren

Verpleging en verzorging thuis kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Let op: gewijzigde vergoeding in 2021

Vanaf 1 januari 2021 hanteert ONVZ maximale vergoedingen voor verpleging en verzorging (wijkverpleging). Dat geldt ook voor onze labels VvAA zorgverzekering en PNOzorg.

De vergoedingen voor verpleging en verzorging bij zorgverleners die geen contract met ons hebben zijn gemaximeerd. Ook als u van ons toestemming heeft ontvangen voor deze zorg.

Meer informatie over onze wijziging leest u op onvz.nl/maximale-vergoedingen. Hier vindt u ook de hoogte van de maximale vergoedingen.

Acute situatie

Is er sprake van een acute situatie? Bijvoorbeeld omdat uw cliënt zich in de laatste levensfase bevindt? Of uit het ziekenhuis naar huis mag en daar zorg nodig heeft? U kunt bij vragen contact opnemen met ons Team verpleging en verzorging. Zij zijn te bereiken op 030 639 64 17.

Wachtlijstbemiddeling

Loopt in uw organisatie de wachttijd voor onze verzekerden op? Neemt u dan ook contact met ons op. Of verwijs onze verzekerden naar onze ZorgConsulent. Zij kunnen hen dan een aanbod doen tot wachtlijstbemiddeling. 

Herziening handleiding voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

Deze handleiding is een update van de eerdere 'Handleiding voorbehouden handelingen verpleging, verzorging en thuiszorg'(2012). De herziene handleiding maakt duidelijk dat uitvoeringsverzoeken alleen noodzakelijk zijn bij voorbehouden handelingen en niet noodzakelijk zijn bij risicovolle handelingen.

Vergoedingen

In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste indicatievereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen of voorschriften.

Naast de vergoeding Verpleging en verzorging thuis zijn misschien de volgende vergoedingen nog interessant:

Wijzigingen voor 2023

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2023? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2023

Goed om te weten

  • Lees meer over controles op pagina Controleprotocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties