• Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Toestemming vragen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zo vraagt u toestemming voor geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer moet u toestemming vragen

U heeft vooraf toestemming van ons nodig in de volgende situaties:

 1. Als u geen contract met ons heeft en uw cliënt opneemt in verband met een aan alcohol gebonden stoornis, een aan een overige middel gebonden stoornis of een eetstoornis
 2. Voor opname langer dan 1 jaar. Deze toestemming is altijd nodig, bij iedere diagnose. En ook als u een contract met ons heeft

Heeft u met ons een contract voor ggz? Dan staan daarin onze afspraken over de zorg bij verslaving en eetstoornissen. Voor het 1e jaar opname is dan geen toestemming van ons nodig. U beoordeelt of uw cliënt aan alle criteria voldoet voor zorg uit de basisverzekering.

Zo vraagt u toestemming

Opname bij verslaving of eetstoornis

Onze verzekerden zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming. Zij rekenen wel op uw medewerking.

Toestemming vraagt u, voorafgaand aan de opname, met een gemotiveerde aanvraag van de regiebehandelaar. Daarin moeten de volgende gegevens staan:

Algemeen (bij eetstoornis én verslaving)

 • naam en geboortedatum verzekerde
 • AGB-code verwijzer
 • AGB-code zorgaanbieder
 • verwijsbrief
 • korte behandelvoorgeschiedenis (overzicht van eerdere zorgverleners, opnameduur, klinisch of ambulant, behandelresultaat)
 • regiebehandelaar (AGB-code)
 • betrokken disciplines
 • onderbouwing noodzaak verblijf voor bereiken van behandeldoelen
 • onderbouwing verblijfscategorie op basis van:

  - behoefte aan begeleiding

  - behoefte aan ondersteuning ADL

  - behoefte aan verpleegkundige ondersteuning

  - behoefte aan vrijheidsbeperkende maatregelen

 • omschrijving van mate van participatie in de maatschappij (werk of studie etc.)
 • onderbouwing van de geplande activiteiten en/of methoden van behandeling tijdens het verblijf
 • offerte, met prestatie- of declaratiecode, deelprestatie verblijf en aantal dagen verblijf

Eetstoornis

 • DSM-stoornis en ernst op basis van bmi, somatische waardes en eventuele frequentie van overgeven
 • beschrijvende diagnose en somatische complicaties die direct verband houden met de stoornis
 • individuele norm voor gewichtstoename of -afname
 • grens: wanneer overgang naar somatische opname
 • somaticus (AGB-code)

Verslaving

 • DSM-code, beschrijvende diagnose en somatiek
 • scoreformulier MATE.nl 2.1
 • tijdstippen of data evaluatiemomenten

Opname langer dan 1 jaar (langdurige ggz)

Bij een opname van langer dan 1 jaar moet u altijd toestemming vragen. Dit geldt voor alle diagnoses. Ook als u een overeenkomst met ons heeft.

Gebruik voor de aanvraag de landelijk afgesproken checklist 'LGGZ'. Wij controleren uw aanvraag met deze checklist en de handleiding die daarbij hoort. De aanvraag moet uiterlijk in de 10e maand van de opname bij ons worden ingediend.

In de aanvraag moeten de volgende gegevens staan:

 • het zorgzwaartepakket
 • indicatie en verwachte duur van het voortgezet verblijf

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?

U kunt de aanvraag rechtstreeks aan ons sturen. Graag zelfs. Dit kan via het contactformulier op deze website. Secure Mail gebruiken kan ook. Informeer naar de mogelijkheden via ziekenhuizen@onvz.nl.

U kunt de aanvraag ook per post aan ons sturen:

ONVZ

Afdeling Machtigingen GGZ

Postbus 392 

3990 GD Houten

Goed om te weten

 • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk

  De medewerkers die aanvragen behandelen, werken onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. En hebben dezelfde plicht tot geheimhouding. Meer hierover, en over andere privacyregels, vindt u terug in ons privacy statement.

 • Wilt u meer weten?

  Bekijk dan de vergoeding Gespecialiseerde ggz.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.