Geestelijke gezondheidszorg

Toestemming vragen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zo vraagt u toestemming voor geestelijke gezondheidszorg.

 

Wanneer moet u toestemming vragen

Heeft u geen contract met ons, dan is in de volgende situaties vooraf onze toestemming nodig:

 1. bij behandeling met opname
 2. bij behandeling van meer dan 35 consulten

Zo vraagt u toestemming

Onze verzekerden zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming. Zij rekenen wel op uw medewerking.

Toestemming vraagt u, voorafgaand aan de opname, met een gemotiveerde aanvraag van de regiebehandelaar. Daarin moeten de volgende gegevens staan: 

Algemeen

 • Naam en geboortedatum verzekerde
 • AGB-code zorgaanbieder
 • Verwijsbrief, inclusief AGB-code verwijzer
 • Intakeverslag, inclusief DSM-5 classificatie
 • Behandelplan

Behandeling met opname

 • Korte behandelvoorgeschiedenis (overzicht eerdere zorgverleners, opnameduur, klinisch of ambulant, behandelresultaat)
 • Regiebehandelaar (AGB-code)
 • Betrokken disciplines
 • Onderbouwing noodzaak opname voor bereiken van behandeldoelen
 • Onderbouwing verblijfscategorie op basis van:

  - Behoefte aan begeleiding

  - Behoefte aan ondersteuning ADL

  - Behoefte aan verpleegkundige ondersteuning

  - Behoefte aan vrijheidsbeperkende maatregelen

 • Omschrijving van mate van participatie in de maatschappij (werk of studie etc.)
 • Onderbouwing van de geplande activiteiten en/of methoden van behandeling tijdens het verblijf 
 • Gespecificeerde offerte, waaruit blijkt wat de setting is, welke (groeps)consulten, verblijfsprestaties en welke overige prestaties verwacht worden

In geval van verslaving hebben wij ook de MATE nodig. En in geval van eetstoornissen de BMI.

Behandeling van meer dan 35 consulten

 • Korte behandelvoorgeschiedenis (overzicht van eerdere zorgverleners, behandelduur, klinisch of ambulant, behandelresultaat)
 • Regiebehandelaar (AGB-code)
 • Betrokken disciplines
 • Onderbouwing van de geplande activiteiten en/of methoden van behandeling
 • Gespecificeerde offerte met de Vektisprestaties, waaruit blijkt wat de setting is, welke (groeps)consulten, en welke overige prestaties verwacht worden

In geval van verslaving hebben wij ook de MATE nodig.

Esketamine neusspray (Spravato)

Heeft u geen contract met ons? Of wel een contract maar geen afspraak met ons gemaakt over de vergoeding van esketamine neusspray? Dan moet u vooraf toestemming vragen. Gebruik hiervoor het aparte aanvraagformulier.

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?

U kunt de aanvraag rechtstreeks aan ons sturen. Graag zelfs. Dit kan via het contactformulier op deze website. Secure Mail gebruiken kan ook. Informeer naar de mogelijkheden via ggz@onvz.nl.

U kunt de aanvraag ook per post aan ons sturen:

ONVZ

Afdeling Machtigingen GGZ

Postbus 392 

3990 GD Houten

Goed om te weten

 • Wij vragen medische gegevens op om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de aangevraagde zorg te beoordelen. Hierbij zijn de DSM-classificatie en indicatiestelling van de regiebehandelaar het uitgangspunt.

  Om te kunnen beoordelen of een verzekerde is aangewezen op de aangevraagde zorg, is een intakeverslag en behandelplan nodig. Hieruit moet blijken wat de voorliggende klachten en problemen zijn, en waar de aangevraagde behandeling uit bestaat. Door een aanvullende onderbouwing voor de noodzaak tot opname, de aangevraagde verblijfscategorie, of de methode van de behandeling krijgt onze medisch adviseur inzicht in de redenering en de beschouwing van de behandelaar. De redenatie die leidt tot de aangevraagde behandeling moet voor de medisch adviseur navolgbaar zijn.

   

  Hierbij wordt ook getoetst of er sprake is van zorg die de zorgverlener pleegt te bieden, en of er sprake is van zorg die voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Door middel van een korte behandelvoorgeschiedenis wordt getoetst op het ‘stepped-care principe’: de aangevraagde zorg mag niet zwaarder zijn dan noodzakelijk. In het kader van de beoordeling van stand van wetenschap en praktijk wordt getoetst op kwaliteit van de behandeling, bijvoorbeeld door betrokkenheid van de behandelaren en inzet van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. Hierbij wordt het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en de ZN-circulaire therapieën GGZ als leidraad gebruikt.

   

  In geval van specifieke aandoeningen kunnen wij aanvullende informatie opvragen. In het geval van een verslaving beoordelen wij aan de hand van de MATE vragenlijst of de aangevraagde zorg in relatie staan tot de ernst van de verslaving.

 • De medewerkers die aanvragen behandelen, werken onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. En hebben dezelfde plicht tot geheimhouding. Meer hierover, en over andere privacyregels, vindt u terug in ons privacy statement.

 • Bekijk dan de vergoeding Geneeskundige ggz en Opname voor geneeskundige ggz

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

030 639 62 60
Meer contactopties