Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

ONVZ clusters

Het cluster Klantrelaties is gericht op het optimaal bedienen van alle klanten op zowel de zakelijke als op de consumentenmarkt, en daarnaast op het werven van nieuwe klanten. Ook is het cluster verantwoordelijk voor propositie- en portfolio-ontwikkeling en -beheer met een duidelijke focus op innovatie.

De belangrijkste taak van het cluster Zorg is het beheer van de zorgkosten. Daarnaast speelt Zorg een belangrijke rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van innovatie- en kwaliteitsbeleid. Een uitvloeisel hiervan is het bedenken van nieuwe zorginkoopmodellen en sluiten van samenwerkingsverbanden met relevante zorgaanbieders. Deze taken dragen samen bij aan een concurrerend premiebeleid, aan het functioneren als servicepunt richting verzekerden en zorgverleners, en aan het vormen van een visie op veranderingen bij het inkopen van zorg (en de gevolgen daarvan voor ONVZ).

Het cluster Datacare zorgt ervoor dat in een gedigitaliseerde wereld onze leden, zorgverleners, partners en ONVZ zelf vrij en bewust keuzes kunnen maken om goed en gezond te leven. Dit doen wij met behulp van informatievoorziening die helpt en inspireert. Het cluster Datacare is binnen ONVZ een centrale speler voor de realisatie van de digitale agenda van ONVZ, waarbij de klantbeleving centraal staat. Praktisch gezien zorgt het cluster Datacare ervoor dat de juiste data en informatie op tijd, conform afspraak en tegen acceptabele kosten beschikbaar is.

Het cluster Finance & Risk bestaat uit de onderdelen Finance & Control, Actuariaat en Risk. Finance & Control is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de daaruit voortvloeiende interne en externe financiële verantwoording (Solvency II). Binnen Actuariaat zijn de kerntaken gericht op premiebeleid, risicoverevening, technische voorzieningen en treasury. Risk tenslotte ondersteunt de bedrijfsvoering bij het identificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. Door het periodiek monitoren hiervan draagt Risk bij aan het inbedden van risicobewuste bedrijfsvoering binnen de organisatie.

Vanuit het cluster Human Resources & Facilitaire Zaken (HR&FZ) wordt gezorgd voor een werkklimaat waarin, en voor de faciliteiten waarmee, onze medewerkers bevlogen bezig kunnen zijn met waardecreatie voor onze leden en met persoonlijke groei.

Het cluster Internal Audit (IA) toetst de interne processen van ONVZ. Deze taak wordt uitgevoerd door gedreven professionals met verschillende achtergronden en disciplines. IA opereert onafhankelijk, oordeelt objectief en rapporteert aan de raad van bestuur en aan de audit- en risicocommissie.

Het cluster Compliance, Juridische Zaken & Fraudebeheersing (CJ&F) zet zich vanuit zijn tweedelijns verantwoordelijkheid in voor de handhaving en bevordering van een integere bedrijfsvoering. De afdeling ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, (interne) richtlijnen, afspraken en gedragsregels die van toepassing zijn op de activiteiten van ONVZ ter voorkoming van compliance-, juridische en frauderisico’s. Voorbeelden van deze risico’s zijn reputatieverlies, bestuurlijke boetes, materieel verlies en in- of externe fraude. CJ&F werkt met de businessafdelingen samen aan een duurzaam onderscheidend karakter door het volledig integreren van compliance risicomanagement in de dagelijkse bedrijfsvoering en in de strategische planning.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties