• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

ONVZ zet zich in voor betere behandeling van eetstoornispatiënten

23-01-2019 - De zorg voor eetstoornispatiënten kan beter, concluderen universitair docent klinische psychologie aan de Universiteit Leiden Greta Noordenbos Daar is Friso de Jong, secretaris van de raad van bestuur van ONVZ, het mee eens.

Noordenbos doet onderzoek naar preventie en herstel van eetstoornissen en sprak met ouders van overleden anorexiapatiënten. Zo vindt zij onder meer dat er snel doorverwezen moet worden naar specialistische behandeling en er beter gekeken moet worden naar waarom patiënten (extreem) gaan lijnen. "Ook is er langdurige nazorg nodig om het beschadigde zelfbeeld en lichaamsbeeld te verbeteren," zegt zij in een interview met lindanieuws.nl.

De Jong begrijpt haar frustratie, maar benadrukt ook dat zorgverzekeraars beperkt zijn in hun rol. "Zo moet zijn aangetoond dat de zorg die wij financieren effectief is," zegt hij in een vervolginterview op website.

Het gevolg: alternatieve behandelingen worden vaak niet vergoed. "Ouders komen vaak met uitzonderlijke behandelingen. Wij willen deze mensen graag helpen, maar kunnen dat vaak niet, omdat er dus bewijs moet zijn dat die behandeling effectief is."

De Jong kijkt wat er per geval mogelijk is, met name op het gebied van financiering. "Ik en mijn collega's gaan bijvoorbeeld langs bij de gemeente om te kijken hoe we zo iemand toch kunnen helpen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt namelijk onder de gemeente."

Overigens is de omvang van het probleem nog niet goed duidelijk. Veel anorexiapatiënten overlijden namelijk niet aan de ziekte zelf, maar aan bijkomende complicaties, zoals een longontsteking of hartfalen. De Jong stelt daarom dat hiernaar meer onderzoek gedaan moet worden. "Pas wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt de noodzaak tot een aanpak waarbij medische hulpverleners, psychische hulpverleners én ervaringsdeskundigen betrokken zijn duidelijk."

Zorgverzekeraars kunnen die zorg pas vergoeden wanneer deze aanpak is opgenomen binnen de medische richtlijnen. De urgentie is daarom hoog om hier beleid voor te ontwikkelen. Om die reden is De Jong, samen met Noordenbos en een vader van een overleden slachtoffer, naar de Tweede Kamerfractie van het CDA gegaan.

De Jong: "Negen jaar geleden heeft die een rapport opgesteld over deze problematiek. Na al die jaren is dat echter nog steeds niet opgepakt." In het rapport werd onder meer opgeroepen om ervoor te zorgen dat de patiënten en hun ouders niet meer tussen wal en schip raken. Maar dit gebeurt volgens De Jong nog steeds.

CDA-Kamerlid Anne Kuik is het met de kritiek van De Jong en Noordenbos eens en heeft aangegeven dat ze de kwestie opnieuw aan de kaak gaat stellen in de Tweede Kamer. De Jong: "Ik wil niet accepteren dat jonge mensen aan eetstoornissen overlijden. Daar verzet ik me tegen. Het is een groot maatschappelijk probleem, en het wordt tijd dat we dat inzien en daarnaar handelen."

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.