• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

ONVZ eerste zorgverzekeraar met Engelstalige online omgeving

25-04-2019 - Verzekerden van ONVZ die geen Nederlands spreken, kunnen nu online alles rondom hun zorgverzekering in het Engels regelen. ONVZ is de eerste zorgverzekeraar in Nederland die dit aanbiedt.

For English see below.

Niet alleen de website, polisvoorwaarden en het Service Center, maar ook MijnONVZ heeft nu een Engelstalige variant. MijnONVZ is de persoonlijke online omgeving waar ONVZ-verzekerden alles rondom hun zorgverzekering kunnen regelen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld eenvoudig declaraties indienen, de status van hun eigen risico inzien, hun zorgpas (European Health Insurance Card) bekijken en persoonlijke gegevens wijzigen. Allemaal in het Engels.

Goede en slimme stap

Wim Vis van onafhankelijke zorgvergelijker ZorgKiezer.nl: “Een goede en slimme stap van ONVZ om de Mijn-omgeving in het Engels aan te bieden. Expats en nieuwe (tijdelijke) inwoners van Nederland vinden ons zorgsysteem soms wat moeilijk te doorgronden. Dan helpt het als je alle informatie, van inschrijving tot declaratie, in een taal is die iedereen kan begrijpen. Hulde derhalve voor deze stap van ONVZ. Wij hopen dat er snel meer verzekeraars volgen”.

De beste service

De Engelstalige Mijn-omgeving past in het streven van ONVZ om de beste service te leveren aan álle verzekerden. Dus ook aan internationale verzekerden, zoals buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken. De arbeidsmarkt wordt immers steeds internationaler en mede door de naderende Brexit denken steeds meer buitenlandse bedrijven erover na om zich in Nederland te vestigen.

Het is voor medewerkers die geen of slecht Nederlands spreken lastig om hun weg te vinden in Nederlandse teksten en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om hun zorgverzekering. ONVZ helpt hen daarom graag met Engeltalige communicatie.

Vragen?

Wilt u meer weten over de Engelstalige communicatie van ONVZ? Neem dan contact op met ons Service Center. Wij zijn op werkdagen, tussen 8.00 en 18.00, bereikbaar via telefoonnummer 030 639 62 22.

Bent u werkgever en heeft u interesse in een collectiviteit bij ONVZ, dan kunt u contact opnemen met onze accountmanagers voor een vrijblijvend gesprek. U kunt hen bereiken via 030 639 65 66 of vo@onvz.nl. Wij helpen u graag verder.

ONVZ, the Netherlands’ first health insurer with an English-language online platform

ONVZ customers who do not speak Dutch can now manage their health-care plan online in English. ONVZ is the first health insurer in the Netherlands to offer a bilingual platform.

Besides the website, policy terms and conditions and the Service Centre, MijnONVZ is now also available in English. The MijnONVZ personal online environment lets ONVZ customers manage all aspects of their health-care plan, such as effortlessly submitting claims, viewing their remaining payable excess amount or health-care card and European Health Insurance Card, or changing their personal details. And they can now do all of this in English.

Smart move

Wim Vis (independent comparison tool ZorgKiezer.nl): “Providing the Mijn platform in English is a smart move on ONVZ’s part. Expats and newcomers to the Netherlands sometimes find our health-care system tricky to get to grips with, so providing information on all matters, from registration to submitting claims, in a language everyone understands is very useful. Well done ONVZ! We hope that more insurers will soon follow their lead.”

The best service

The launch of the English-language MijnONVZ environment is in keeping with ONVZ’s commitment to delivering the best service to all customers, which includes international customers, such as expats working in the Netherlands. After all, the labour market is becoming increasingly international, while Brexit is prompting many multinationals to consider moving their headquarters to the Netherlands.

Expats who speak little to no Dutch struggle to get to grips with Dutch documents and regulations relating to things such as their health-care plan. ONVZ has therefore decided to help them by communicating in English.

Questions

If you want to find out more about ONVZ’s English-language communications, please call our Service Centre. Our staff are ready to take your call between 8am and 6pm on working days, on +31 (0)30 639 62 22.

If you are an employer and are interested in a collective plan with ONVZ, please contact our account managers for a no-obligations consultation. They can be reached on +31 (0)30 639 65 66 or at vo@onvz.nl. We would be happy to help.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.