Alle artikelen

Hybride werken: wat moet u als werkgever vanuit de wetgeving?

  • Categorie: Preventie
  • Categorie: Achtergrond
  • Leestijd: 2-3 min
  • Datum: 19 april 2022

Hybride werken is een blijvertje. En daar horen rechten en plichten bij, voor u als werkgever en uiteraard ook voor uw medewerkers. Want u wilt dat zij overal veilig, gezond en verantwoord kunnen werken. Jo Weerts, spreker en docent Arbeidsrecht, belicht drie belangrijke aandachtspunten.

Hybride werken

#1 Uw zorgplicht geldt ook voor thuiswerkers

Artikel 3 van de Arbowet gaat over de zorgplicht die een werkgever heeft voor zijn medewerkers. U heeft die zorgplicht voor alle plekken waar u arbeid laat verrichten, bijvoorbeeld het kantoor of de fabriekshal. Dit geldt dus ook voor het thuiswerken. In artikel 3.2 staat dat de werkgever binnen het arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op het voorkomen (of zoveel mogelijk beperken) van psychosociale arbeidsbelasting, moet hebben. Het doel van een dergelijk beleid is onder andere het voorkomen van werkstress. Als werkgever heeft u het recht* om tegen een medewerker te zeggen: ‘thuisweken is voor jou geen optie’, bijvoorbeeld omdat deze persoon geen goede thuiswerkplek heeft of kan creëren. Veel werkgevers durven dat echter niet, terwijl een dergelijke beslissing juist in het belang van een medewerker kan zijn. Bijvoorbeeld om lichamelijke klachten of een burn-out te voorkomen. Dus: Ga het gesprek aan en durf beslissingen te nemen over hybride werken.’

#2 Neem de thuiswerkplek mee in uw risico-inventarisatie

‘Op de werkvloer, op kantoor, kunt u als werkgever letterlijk ‘zien’ hoe uw medewerkers werken. Of ze dat veilig doen, op tijd pauzes nemen en een goede werkplek hebben. Maar de thuissituatie van uw medewerkers kent u niet. Naast het geven van voorlichting over veilig thuiswerken door bijvoorbeeld de preventiemedewerker, waarvan ieder bedrijf er overigens één moet hebben, kunt u niet zoveel doen. Tenminste, dat denken veel werkgevers. U heeft als werkgever echter de plicht om de thuiswerkplek mee te nemen in de risico-inventarisatie. Daarvoor kunt u de medewerkers een checklist thuiswerkplek in laten vullen. Een dergelijke checklist is te vinden op internet. Laat u de medewerker ook een foto maken van de werkplek, dan is dit samen met de ingevulde checklist een aanvulling op de risico-inventarisatie.’

#3 Neem hybride werken en thuiswerkers mee in uw verzekeringspakket

‘Een medewerker die thuis iets overkomt, bijvoorbeeld doordat de werknemer niet beschikt over een ergonomisch ingerichte werkplek of een burn-out oploopt door te veel uren te werken en te weinig pauzes/rust te nemen, kan de werkgever aansprakelijk stellen voor het verlies aan inkomen. Denk ook aan een medewerker die een ongeval krijgt tijdens het thuiswerken. Het is dus verstandig om thuiswerkers mee te nemen in uw verzekeringspakket.’

*In het rapport ‘Hybride werken’ adviseert de Sociaal-Economische Raad het kabinet om een betere balans te vinden tussen werkgevers- en werknemersbelangen bij hybride werken. Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over hun werkplek en werkgevers meer ruimte voor maatwerk.

Checklist ideale thuiswerkplek

Benieuwd waar een ideale thuiswerplek aan moet voldoen? Lees onze checklist of klik op de afbeelding hieronder om de video te bekijken. En vergeet niet deze ook met uw medewerkers te delen.

Schermafbeelding-2022-04-19-111651-600x376