Nieuws- en persberichten

Premie 2021 ONVZ

12-11-2020 - ONVZ verhoogt de premie voor 2021 met € 1,50 per maand. Dat betekent een basispremie van € 134,50 bruto per maand. Het eigen risico blijft gelijk, namelijk € 385 per jaar.

De premie stijgt door hogere zorgkosten. De vergrijzing, duurdere behandelingen en stijgende loonkosten in de zorg dragen daaraan bij. De coronacrisis heeft beperkte invloed gehad op de hoogte van de premie. Er zijn wel continuïteitsbijdragen aan zorgverleners verstrekt en extra kosten gemaakt bij de zorg voor coronapatiënten, maar in andere onderdelen van de zorg is er juist minder zorg geleverd, of heeft de zorg tijdelijk stilgelegen. Hierdoor is het effect op onze premie 2021 per saldo beperkt.

Aanvullende verzekeringen

De premie voor de aanvullende verzekeringen houden wij zoveel mogelijk gelijk. De premie van de Optifit en Benfit, de meest gekozen aanvullende verzekeringen, hebben wij kunnen verlagen.

We hebben ons aanbod van aanvullende verzekeringen overzichtelijker gemaakt en een meer logische opbouw gegeven, wat helpt bij het maken van de juiste keuze. Ook hebben wij onze aanvullende verzekeringen zo aangepast dat ze nog beter aansluiten bij de zorgvraag en wensen van onze verzekerden.

Wees vrij

ONVZ is een vereniging zonder winstoogmerk. Net als u vindt ONVZ vrijheid heel belangrijk. Vrijheid om uw eigen keuzes te maken. Want vrijheid is een kostbaar goed. Een gevoel dat wij iedereen van harte gunnen, in welke situatie dan ook. We bieden eersteklas zorgverzekeringen met buitengewoon veel vrijheid. Uiteraard met optimale vrije keuze voor dokter en ziekenhuis, maar ook met advies van een professional die het zorglandschap tot in detail kent.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties