De afspraken tussen ONVZ en zorgverleners

ONVZ Zorgverzekeraar maakt afspraken met zorgverleners. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg, maar ook financiële afspraken zodat ONVZ de declaratie rechtstreeks met uw zorgverlener kan afhandelen. Hoe dat zit, leggen we graag uit.

Sluit ONVZ contracten met zorgverleners?

Ja, ook ONVZ sluit contracten met zorgverleners. Bij ONVZ bent u verzekerd van optimale vrije keuze, dus u bepaalt bijna altijd zelf waar en door wie u zich laat behandelen. Met sommige zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) of wijkverpleging (thuiszorg) hebben wij geen contract en gelden er vanaf 1 januari 2021 maximale vergoedingen.

Waarom sluit ONVZ contracten?

ONVZ gelooft in de dialoog. Met u als ONVZ-verzekerde, maar bijvoorbeeld ook met de politiek. En uiteraard met zorgverleners. Dát zijn de mensen die u helpen als u zorg nodig hebt. Over die zorg maken we met zorgverleners afspraken die we in contracten vastleggen.

Daarbij geldt dat we ons richten op kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. En we maken afspraken over extra services en dienstverlening voor onze verzekerden. De ingekochte zorg moet klantgericht zijn, dit wil zeggen dat deze moet bijdragen aan de belangen en de tevredenheid van onze verzekerden.

Wij zijn ook relatiegericht, waarmee we bedoelen dat wij vanuit een goede relatie en in dialoog met de zorgaanbieders onze doelen willen bereiken. Daarnaast geven de contracten informatie die onze zorgconsulenten met u delen en helpen deze bij wachttijdbemiddeling.

We maken ook afspraken om administratieve en financiële redenen. Onder andere om het onze verzekerden zo makkelijk mogelijk te maken. Als u naar de dokter gaat, regelt ONVZ de financiën bijna altijd rechtstreeks met uw zorgverlener. Ook bij een groot aantal ziekenhuizen net over de grens in Duitsland en België.

En als een rekening in een enkel geval toch rechtstreeks naar u gaat, dan kunt u die bij ONVZ declareren. Dan doen we er alles aan uw declaratie sneller te betalen dan u de rekening van de dokter moet betalen. We vinden het namelijk belangrijk dat u de rekening niet hoeft voor te schieten.

Hoe maakt ONVZ afspraken?

ONVZ werkt samen met VRZ Zorginkoop. VRZ Zorginkoop maakt voor meerdere zorgverzekeraars afspraken met zorgverleners. In deze afspraken wordt vastgelegd wat we voor onze verzekerden belangrijk vinden. Deze afspraken passen bij waar we voor staan en bij ons streven om de meest gewaardeerde zorgverzekeraar te blijven.

Ook VRZ Zorginkoop gaat met de tijd mee. Zo zal er de komende jaren in toenemende mate digitaal worden gecontracteerd en zullen we vaker meerjarencontracten sluiten.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over onze zorginkoop dan kunt u terecht op de website van VRZ Zorginkoop op www.vrzzorginkoop.nl. Daar treft u per zorgsoort een uitgebreide beschrijving aan van het inkoopbeleid.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.