Transparantie

De afspraken tussen ONVZ en zorgverleners

ONVZ maakt afspraken met zorgverleners. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg. Maar wij maken ook financiële afspraken, zodat ONVZ declaraties rechtstreeks met zorgverleners kan afhandelen. Hoe dat zit, leggen we graag uit.

Sluit ONVZ contracten met zorgverleners?

Ja, ook ONVZ sluit contracten met zorgverleners. Verzekerden van ONVZ hebben optimale vrije keuze. Zij bepalen dus bijna altijd zelf waar en door wie ze zich laten behandelen. Met sommige zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) of wijkverpleging (thuiszorg) hebben wij geen contract en gelden er vanaf 1 januari 2021 maximale vergoedingen.

Waarom sluit ONVZ contracten?

ONVZ gelooft in dialoog. Met onze verzekerden, maar bijvoorbeeld ook met de politiek. En uiteraard met zorgverleners. Zij helpen immers onze verzekerden als die zorg nodig hebben. Over die zorg maken wij met zorgverleners afspraken die we in contracten vastleggen.

Daarbij geldt dat wij ons richten op kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van hun gezondheid en kwaliteit van leven. En we maken afspraken over dienstverlening voor onze verzekerden. De ingekochte zorg moet klantgericht zijn. Dit wil zeggen dat deze moet bijdragen aan de belangen en de tevredenheid van onze verzekerden.

Wij zijn ook relatiegericht, waarmee we bedoelen dat wij vanuit een goede relatie en in dialoog met zorgverleners onze doelen willen bereiken.

ONVZ maakt ook afspraken om administratieve en financiële redenen. Bijvoorbeeld om het onze verzekerden zo makkelijk mogelijk te maken. ONVZ regelt de financiën daarom bijna altijd direct met de zorgverleners.

Hoe maakt ONVZ afspraken?

Via onze afdeling Zorginkoop maakt ONVZ afspraken met zorgverleners. In deze afspraken wordt vastgelegd wat we voor onze verzekerden belangrijk vinden. Deze afspraken passen bij waar we voor staan en bij ons streven om de meest gewaardeerde zorgverzekeraar te blijven.

Ook in de contractering gaan wij met de tijd mee. Zo zal er de komende jaren in toenemende mate digitaal worden gecontracteerd en zullen we vaker meerjarencontracten sluiten.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over onze zorginkoop, kijk dan op onze pagina Zorginkoop vanaf 2021 voor de zorgverleners. Daar treft u per zorgsoort een uitgebreide beschrijving aan van ons zorginkoopbeleid.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties