Nieuws- en persberichten

ONVZ door rechterlijke uitspraak genoodzaakt vergoedingenbeleid voor medicijnen aan te passen

Houten, 8 november 2023 - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat ONVZ op basis van een aanwijzing van de NZa de polisvoorwaarden op het gebied van de vergoeding van medicijnen moet aanpassen. ONVZ wordt door deze uitspraak verplicht om zijn beleid te wijzigen. 

ONVZ betreurt dit besluit van het CBb ten zeerste. Wij vinden dat iedereen de ruimte verdient om zelf de regie te voeren over keuzes in zorg en preventie. Met deze uitspraak wordt de keuzevrijheid voor onze verzekerden beperkt. 


Doelmatigheid met behoud van keuzevrijheid

Inzet van de procedure was de vraag of een zorgverzekeraar zelf kan bepalen hoe zij doelmatig gebruik van medicijnen in haar voorwaarden regelt. Doelmatigheid is een van de belangrijke doelstellingen van de zorgverzekeringswet. ONVZ deed dit door, wanneer een verzekerde ervoor koos een merkgeneesmiddel te gebruiken zonder dat daartoe medische noodzaak bestond, de vergoeding daarvoor te beperken tot het bedrag van het door de arts voorgeschreven merkloze medicijn. Dit gaf de verzekerde keuzevrijheid, zonder dat de kosten ten laste van de zorgverzekering kwamen. Ook werd discussie aan de balie van de apotheek door dit ONVZ-beleid voorkomen.  


Wettelijke verplichting

Volgens de uitspraak van het CBb kan een zorgverzekeraar die stuurt op doelmatigheid door zoveel mogelijk de goedkoopste geneesmiddelen te vergoeden, dat alleen doen met een zogenaamd preferentiebeleid. ONVZ betreurt deze uitspraak van de rechter zeer, omdat we hiermee verplicht worden een gewijzigd beleid te voeren. Hieraan kleven nadelen voor zowel verzekerden als zorgverleners en het brengt extra uitvoeringskosten met zich mee. En bovenal beperkt het de keuzevrijheid van onze verzekerden. Gezien de kosten en het effect dat dit heeft op de premie voor al onze verzekerden, is het echter niet realistisch om – zoals de rechter stelt – een beleid te voeren waarbij we de volledige medicijnkosten altijd vergoeden, ook als er geen medische noodzaak is. 

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties