• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Raad van afgevaardigden

Graag stellen we u voor aan onze ledenraad. Lees hier wat zij voor u kunnen betekenen.

Wat doet de raad van afgevaardigden?

De raad van afgevaardigden behartigt de belangen van onze verzekerden. Deze ledenraad is het hoogste orgaan van Vereniging ONVZ, fungeert ook als raad van advies en komt periodiek bijeen.   

De raad beoordeelt de jaarrekening en keurt die (als de jaarrekening correct is) goed. Wat betreft de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg fungeert de ledenraad als raad van advies en geeft de raad van bestuur gevraagd en, zo nodig, ongevraagd advies. Ook worden periodiek zaken besproken als ontwikkelingen in de zorg, veranderende wet- en regelgeving, de strategische koers van ONVZ, eventuele (product) aanpassingen en zaken die binnen het zorgveld worden besproken. Voor de invloed van verzekerden op het zorginkoopbeleid geldt dat, gelet op de positie van ONVZ als de vrije zorgverzekeraar, de zorginkoop niet van invloed is op de keuzevrijheid van verzekerden en de vergoeding van zorgkosten.

De raad kent een pluriforme samenstelling. Zo hebben onder meer een verzekeringsadviseur, een huisarts, een tandarts en een apotheker zitting in deze raad.

Wilt u contact opnemen met de raad van afgevaardigden? Mail dan naar rva@onvz.nl.

2021-ONVZ-raad-van-afgevaardigden

Samenstelling raad van afgevaardigden van Vereniging ONVZ

Zorgverleners profiel

Tanja Ninkovic

Kirsten Kouwen-Lubbers

Verzekerde profiel

Jan van Heijningen

Mariël Casparie

Madelein Holm

Bestuurlijk profiel

Rob Barnasconi

Michael Rutgers

Intermediair profiel

Yme-Jan Hofstee

Financieel profiel

Erik Geels

Erik Hessels

Profiel ONVZ labels

Frans Brouwer (PNOzorg)

Sophie Hulshof (VvAA) 

Expert profiel

Arend-Jan Nijhuis (expert op het gebied van data science)

Hans Blaauwbroek (expert vanuit patiëntbelang)

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.