Structuur en bestuur

Raad van afgevaardigden

Graag stellen we u voor aan onze ledenraad. Lees hier wat zij voor u kunnen betekenen.

Wat doet de raad van afgevaardigden?

De raad van afgevaardigden behartigt de belangen van onze leden. De ledenraad is het hoogste orgaan van Vereniging ONVZ en fungeert ook als raad van advies.   

De raad beoordeelt de jaarrekening en keurt die goed als hij correct is. Wat betreft de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg werkt de ledenraad als raad van advies en geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Ook worden periodiek zaken besproken als ontwikkelingen in de zorg, veranderende wet- en regelgeving, de strategische koers van ONVZ en eventuele (product) aanpassingen. Er is specifiek aandacht voor het zorginkoopbeleid en klantcommunicatiebeleid van ONVZ. Hierop kan de raad invloed uitoefenen, met input van onze verzekerden.

De raad kent een pluriforme samenstelling. Zo zijn onder meer een verzekeringsadviseur, zorgverlener en vertegenwoordigers van onze labels onderdeel van de raad. Dat vinden we belangrijk, omdat de belangen van onze verzekerden en stakeholders zo het best vertegenwoordigd worden.

Wilt u contact opnemen met de raad van afgevaardigden? Mail dan naar rva@onvz.nl.

Meer informatie vindt u in het reglement van de raad.

Raad van afgevaardigden

Samenstelling raad van afgevaardigden van Vereniging ONVZ

Zorgverleners profiel

Kirsten Kouwen-Lubbers, Lonneke Willemstein en Emile Janssen

Verzekerde profiel

Madelein Holm, Frans Brouwer en Marian Eberson

Bestuurlijk profiel

Rob Barnasconi en Jacqueline Neve-Dolfing

Intermediair profiel

Yme-Jan Hofstee en Henny Versteeg

Financieel profiel

Erik Geels en Erik Hessels

Profiel ONVZ labels

Sophie Hulshof (VvAA)

Expert profiel

Hans Blaauwbroek (expert vanuit patiëntbelang)

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties