• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Inzicht in de kosten vooraf

ONVZ is vanzelfsprekend voorstander van transparantie over zorgkosten. Wij informeren onze verzekerden hier, waar mogelijk, ook over.

Als er geen contractuele afspraken met de betreffende zorgverlener zijn gemaakt, en ook geen sprake is van wettelijk vastgestelde (maximum)tarieven, dan is het voor ons niet mogelijk voorafgaand aan de behandeling de verzekerde te informeren over de hoogte van het tarief. De afspraak hierover moet namelijk tot stand komen tussen de zorgverlener en de verzekerde. Wij gaan vervolgens over tot de vergoeding van het in rekening gebrachte (marktconforme) tarief. Ook ervaren wij in de praktijk dat het niet in alle gevallen mogelijk is inzicht te geven in de kosten door de complexe structuur van zogeheten prestatiebeschrijvingen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan dbc-zorgproducten. Wanneer een verzekerde met een bepaalde diagnose naar het ziekenhuis gaat, bepalen de uiteindelijke zorgactiviteiten welke prestatie hiervoor in rekening kan worden gebracht. Daarmee wordt ook bepaald welk bedrag hierbij past. Dit is in veel gevallen pas duidelijk nadat het zorgtraject is afgerond.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.