ONVZ

Hoe is de premie opgebouwd?

Iedere verzekerde betaalt zorgpremie. Maar hoe berekenen we hoe hoog die premie wordt? En welke rol spelen reserves hierbij? Wij leggen het graag aan u uit.

Rekenpremie

De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering is opgenomen en berekent jaarlijks voor de zorgverzekeraars een zogenoemde 'nominale rekenpremie'. Die rekenpremie is voor zorgverzekeraars de basis voor het berekenen van hun premies. 

Wat doen we als we geld overhouden?

ONVZ is een verzekeraar zonder winstoogmerk. Als we geld overhouden, dan gaat dat geld naar de zorg of gebruiken we dat om ons eigen vermogen te versterken, zodat we eventuele financiële tegenvallers kunnen opvangen. Als het kan, gebruiken we een deel van onze reserves om ervoor te zorgen dat de premie minder hard stijgt. We zijn daarbij wel verplicht om ons eigen vermogen op peil te houden, zodat wij ook in de toekomst in staat zijn om zorgkosten te kunnen vergoeden. De hoogte van deze reserves bepaalt de overheid.

Hoe komt ONVZ aan het eigen vermogen?

Ten eerste betalen verzekerden van ONVZ premie. Daarnaast krijgt ONVZ, net als alle andere zorgverzekeraars, van de overheid een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Hiermee vergoeden we de zorgkosten van onze verzekerden, zoals een bezoek aan de huisarts, geneesmiddelen van de apotheek of een operatie in het ziekenhuis. 

Omdat ONVZ – als vereniging – geen winstoogmerk heeft, gaat premiegeld dus altijd naar de zorg en naar onze verzekerden.

En verandert de dekking?

Een aantal dekkingen van uw verzekering is gewijzigd. Ook kunt u zelf blijven kiezen in welk ziekenhuis en door welke fysiotherapeut u wilt worden behandeld. Die optimale keuzevrijheid bieden we overigens sinds onze oprichting in 1933, dus 90 jaar geleden.

Hoeveel geld gaat naar de zorg?

Bij ONVZ gaat 97% van uw premie naar zorg. Hiermee betalen we bijvoorbeeld zorgverleners, operaties en medicijnen. Met de overige 3% organiseren we deze zorg. Onder deze organisatiekosten vallen bijvoorbeeld personeelskosten, maar ook de kosten voor het verwerken van uw declaraties.

De premieopbouw voor 2024

premie opbouw 2023

* De getoonde premie opbouw is een gemiddeld gewogen premie van alle labels van ONVZ. De premies van individuele labels wijken hier op onderdelen van af.

Uitleg gebruikte termen

Image
De vaststelling van de premie is ieder jaar weer een afweging van verwachtingen, aannames, verzekerdenportefeuille en kosten. Je wilt de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden.
Emile de Koning Adviseur Actuariaat bij ONVZ

Goed om te weten

  • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Alle verzekerden betalen samen de totale kosten van alle zorg. Zo betaalt iedereen mee aan de kraamzorg voor moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die bijvoorbeeld oudere mensen vaak nodig hebben. Hierdoor blijft de gezondheidszorg voor iedereen in Nederland betaalbaar en toegankelijk.

  • In 2024 bedraagt de premie van de eersteklas Basisverzekering € 151,20 per maand.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties