Zorgadvies
  • ONVZ Vrije Keuze

Langdurige zorg en ondersteuning

Heeft u ONVZ Vrije Keuze? En heeft u te maken met langdurige of intensieve zorg thuis of in een instelling? Dan kunt u voor advies en vragen terecht bij onze ZorgConsulent. 

Laat de ZorgConsulent u bellen wanneer het u uitkomt

U kunt een terugbelverzoek achterlaten. Dan wordt u teruggebeld op de tijden die u aangeeft.

Voor declaratie-/dekkingsvragen kunt u contact opnemen met ons Service Center. De snelste manier is via live chat.

Bel mij terug

Wat is langdurige zorg en ondersteuning?

Langdurige zorg en ondersteuning is blijvende hulp en intensieve zorg als u bijvoorbeeld ernstig ziek bent of een beperking heeft. Het kan hierbij zowel gaan om zorg en andere hulp in de thuissituatie als in een instelling. Een belangrijk deel van langdurige zorg en ondersteuning wordt vergoed uit drie andere wetten: 

  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
  • Jeugdwet

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u thuis of in een instelling blijvend intensieve zorg nodig heeft.

Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hulp om thuis te kunnen blijven wonen of deel te nemen aan de samenleving.

Wmo

Jeugdwet

Voor zorg en ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar en hun ouders.

Jeugdwet

Heeft u verpleging en verzorging thuis nodig?

Heeft u thuis verzorging en verpleging (wijkverpleging) nodig? En heeft u geen Wlz-indicatie? Dan vergoedt de basisverzekering die zorg, zoals het in de Zvw staat. Lees meer over de vergoeding Verpleging en verzorging in de eigen omgeving.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u of uw naaste te maken heeft met zorg en ondersteuning volgens de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet, heeft u recht op gratis cliëntondersteuning.

De cliëntondersteuner (Co) is er speciaal voor u en kan u bijvoorbeeld informatie of advies geven. Co is uw persoonlijke gids in de zorg. Een Co stelt uw wensen centraal, want het gaat erom hoe u uw leven wilt inrichten. Een Co regelt zaken voor u en uw naasten als u dat niet (meer) lukt. Een Co oordeelt niet, is goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden en ondersteunt u bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.

Kortom: een Co is iemand die u op weg helpt. De hulp van een Co kost u niets. Wilt u in contact komen met een Co? Kijk dan eens op www.regelhulp.nl/clientondersteuning.

Wilt u advies van de ZorgConsulent?

De ZorgConsulent helpt u graag met meer informatie en advies. U kunt een terugbelverzoek achterlaten. Dan wordt u teruggebeld op de tijden die u aangeeft.

 

Voor declaratie-/dekkingsvragen kunt u contact opnemen met ons Service Center. De snelste manier is via live chat.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties