Snel regelen

Toestemming vragen

Soms heeft u voor zorg eerst onze toestemming nodig. Dit noemen we ook wel een machtiging. Alleen met onze toestemming krijgt u de kosten vergoed. Hieronder leest u wanneer en hoe u toestemming moet vragen.

Hebben wij uw aanvraag ontvangen? Dan krijgt u binnen 7 werkdagen bericht over onze beslissing. Voor zorg in het buitenland geldt een termijn van 10 werkdagen.

Voor deze zorg moet u vooraf toestemming vragen

 • Moet u, zonder spoed, met een ambulance-auto over een grotere afstand dan 200 km vervoerd worden? Of moet een ander vervoermiddel ingezet worden? Dan moeten wij daar eerst toestemming voor geven. Uw zorgverlener vraagt die toestemming bij ons aan, met een schriftelijke verklaring waarom het vervoer nodig is. In spoedeisende situaties is geen toestemming nodig.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

   

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Ambulancevervoer
 • Als u voor de zorg naar het buitenland gaat, heeft u in een aantal gevallen vooraf toestemming nodig.

  1. Als u in Nederland voor de zorg toestemming nodig heeft, is dat ook zo als u voor die zorg naar het buitenland gaat. Wilt u bijvoorbeeld voor plastische chirurgie naar een buitenlands ziekenhuis? Dan kijkt u bij de vergoeding ‘Plastische chirurgie’ naar de voorwaarden.
  2. Bij een opname of een dagopname. Bekijk in dit geval ‘Buitenland: (dag)opname’ hier onder.

  Heeft u geen toestemming nodig? Dan raden we u aan om de zorg toch vooraf bij ons aan te vragen. Dan heeft u vooraf zekerheid of wij de zorg vergoeden en over de hoogte van die vergoeding.

  Voor uw toestemmingsaanvraag stuurt u ons in ieder geval:

  • Verwijzing huisarts of behandelend arts in Nederland, met daarop de reden voor verwijzing
  • Toelichting waarom u voor deze zorg naar het buitenland wilt
  • Behandelplan
  • Offerte

  Vergoeding volgens de regels van het land van behandeling


  Gaat u voor de zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland en woont u in een EU-, EER-land of Zwitserland? Dan kunt u vergoeding krijgen volgens de regels van het land van behandeling. Dat is zo als er sprake is van een operatie of ziekenhuisopname, en:

  1. u die zorg in Nederland niet kunt krijgen, of
  2. u daar gezien uw medische situatie te lang op zou moeten wachten

  U moet daarvoor een zogenoemd S2-formulier aanvragen. Doe dat minimaal 10 werkdagen voordat de behandeling start met het aanvraagformulier S2. Dit formulier is er ook in het Engels en Duits. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel laat u invullen en ondertekenen door de behandelend arts in het buitenland. Daarna stuurt u het aan ons, samen met de verwijzing en het behandelplan. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Gaat het om medisch-specialistische zorg? Gebruik dan het online aanvraagformulier. Gaat het om andere zorg? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Of u stuurt de aanvraag per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg
 • Gaat u voor een geplande (dag)opname naar een buitenlands ziekenhuis of kliniek? Dan heeft u toestemming nodig van ONVZ. Dit geldt niet als u met spoed wordt opgenomen.

  Gaat u voor een andere behandeling naar het buitenland? Dan kan het zijn dat u hiervoor ook toestemming nodig heeft. Bekijk hiervoor ‘Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland’ hier boven.

  Wat is een dagopname of opname?

  Een dagopname houdt in dat uw behandeling - op een verpleegafdeling voor dagopnames (dagverpleging) - langer dan twee uur duurt, maar dat u dezelfde dag wel weer naar huis gaat. Bij een opname blijft u minimaal één nacht in het ziekenhuis.

  Consulten en diagnostiek

  Gaat u naar het ziekenhuis voor alleen een consult of een onderzoek, zoals een MRI, CT-scan of een colonoscopie? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.

  Let op: als er uit een onderzoek wel een dagopname of opname nodig blijkt, dan moet u voor die dagopname of opname wel toestemming vragen.

  Zijn er uitzonderingen?

  Voor de ziekenhuizen hieronder geldt dat ONVZ afspraken met ze heeft gemaakt over vooraf toestemming vragen voor een aantal specifieke behandelingen. Als dit het geval is, regelen zij het voor u. U hoeft dan dus zelf niets te doen.

  België:

  • Universitair Ziekenhuis Gent (Gent)
  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Edegem)
  • AZ Klina (Brasschaat)
  • Vitaz (Sint-Niklaas, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Hamme, Temse, Lokeren)
  • AZ Zeno (Knokke-Heijst, Blankenberge, Maldegem)
  • AZ Alma (Eeklo en Sijsele-Damme)
  • Ziekenhuis Oost Limburg (Genk, Lanaken, Maaseik)
  • AZ Sint-Jan (Brugge, Oostende)

  Duitsland:

  • Augenkliniek Ahaus
  • Helios kliniek Krefeld (International Office)
  • Helios kliniek Krefeld-Uerdingen (via International Office in Helios Krefeld)
  • Helios kliniek Krefeld-Hüls (via International Office in Helios Krefeld)
  • Helios kliniek Duisburg (via International Office in Helios Krefeld)
  • Helios kliniek Lengerich (via International Office in Helios Krefeld)
  • Helios kliniek Wuppertal (via International Office in Helios Krefeld)
  • Helios kliniek Berlin-Buch (via International Office in Helios Krefeld)
  • Helios Endo-kliniek Hamburg (via International Office in Helios Krefeld)
  • Helios Kliniek Bonn Rhein-Sieg (via International Office in Helios Krefeld)

  Hoe vraag ik toestemming?

  Toestemming vragen kan eenvoudig via het online aanvraagformulier. Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft:

  • verwijzing van uw huisarts
  • behandelplan van de (behandelend) specialist, inclusief medische indicatie
  • gespecificeerde offerte
  • eventueel andere belangrijke documenten, zoals de verslaglegging van de Nederlandse specialist

  Of stuur de gevraagde documenten per post naar ons toe. Hou er rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag dan langer duurt. 

  ONVZ
  T.a.v. afdeling Machtigingen
  Postbus 392
  3990 GD Houten

  Wat doet ONVZ met mijn aanvraag?

  Zodra u een toestemmingsaanvraag bij ons heeft ingediend, beoordelen wij of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt en hoeveel u dan vergoed krijgt. Daarbij kijken we hoeveel dezelfde behandeling in Nederland kost en naar de vergoeding die bij uw (aanvullende) verzekering hoort. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u hier binnen 10 werkdagen reactie op.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg
 • Uw apotheek beoordeelt in de meeste gevallen of de basisverzekering uw dieetpreparaten vergoedt. Voldoet u aan de voorwaarden voor dieetvoeding, heeft u een voorschrift en is er sprake van koemelkallergie? Dan moet u in de volgende situaties bij ons toestemming vragen:

  • het kind 2 jaar of ouder is, of
  • het kind tussen 1 en 2 jaar is en meer dan 500 ml dieetvoeding per dag nodig heeft, of
  • het kind tussen 0 en 1 jaar is en meer dan 1.000 ml dieetvoeding per dag nodig heeft

  Vaak regelt de behandelend arts de aanvraag. Is dit niet zo? Dan moet u dat zelf doen. Daarvoor stuurt u ons een schriftelijke toelichting van de behandelend arts.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulierof per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Dieetpreparaten
 • Eerstelijns verblijf duurt meestal kort. Duurt het langer dan 3 maanden? Dan moet u ons toestemming vragen.

  Vaak regelt uw zorgverlener de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming voordat de eerste 3 maanden om zijn. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

   

  Duurt uw verblijf korter dan 3 maanden? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.

  Is uw eerstelijns verblijf voor palliatief terminale zorg? Dan hoeft u nooit toestemming te vragen, ook niet na 3 maanden.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Eerstelijns verblijf
 • Fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie krijgt u in de praktijk van uw therapeut of bij u thuis. Wordt u op een andere locatie behandeld, bijvoorbeeld op uw werk? Dan moet u ons eerst toestemming vragen. Behandelt u uzelf, een gezinslid of een familielid in de 1e of 2e graad? Dan is ook onze toestemming nodig.


  Vaak regelt uw therapeut de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Stuur ons daarvoor een gemotiveerde verklaring van uw therapeut. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische reden is voor uw behandeling op een andere locatie.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de volgende vergoedingen: 

 • Voor de gecombineerde leefstijlinterventie moet u eerst toestemming vragen.


  Dit doet u met het aanvraagformulier. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel moet uw zorgverlener (uw hoofdbehandelaar tijdens de gli) invullen en ondertekenen. En daarna stuurt u het formulier aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht
 • Voor geestelijke gezondheidszorg is in een aantal gevallen vooraf onze toestemming nodig.

  Zorgverlener zonder contract


  Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan moet u in de volgende gevallen toestemming vragen:

  1. Bij behandeling met meer dan 35 consulten
  2. Bij behandeling opname
  3. Als u esketamine neusspray (Spravato) krijgt voorgeschreven

  Of de zorgverlener een contract met ons heeft, kunt u opzoeken in de zorgzoeker. U vraagt toestemming voordat u de zorg krijgt.

   

  Meestal regelt de zorgverlener de aanvraag voor u. Regelt uw zorgverlener de aanvraag niet? Dan vraagt u zelf toestemming.

   

  Gebruik hiervoor de volgende online aanvraagformulieren:

  1. Voor behandeling met meer dan 35 consulten
  2. Voor behandeling met opname
  3. Voor esketamine neusspray (Spravato)

   

  U geeft ons daarbij toestemming om aanvullende informatie bij uw zorgverlener op te vragen als dit voor de beoordeling van de aanvraag nodig is. Wilt u weten waarom wij deze informatie nodig hebben? Dat leggen we u hier uit.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoedingen: 

 • Voor gzsp is onze toestemming nodig als uw zorgverlener geen contract met ons heeft. Vrijwel altijd regelt de specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten dat voor u.

   

  Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Dat doet u voordat de zorg start. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt dat aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 • Voor enkele geneesmiddelen moet u eerst toestemming vragen.

  Meestal doet de apotheek dit voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming met een gemotiveerde aanvraag van uw behandelend medisch specialist. U moet toestemming vragen voor:

  1. geneesmiddelen die geen handelsvergunning in Nederland hebben. De apotheek weet wanneer dit zo is

   

  2. sommige geneesmiddelen

  • Epoprostenol (Flolan en Veletri)
  • Iloprost voor inhalatie (Ventavis)
  • Treprostinil (Remodulin)

  Deze lijst kan in de loop van een jaar veranderen. Bijvoorbeeld voor nieuwe geneesmiddelen. Controleer daarom altijd deze informatie. Of neem contact met ons op.

   

  3. afbouw van antidepressiva

  Gaat u antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s) geleidelijk afbouwen? En gaat of laat de apotheker voor het geleidelijk afbouwen geneesmiddelen bereiden (apotheekbereidingen)? Dan is daarvoor onze toestemming nodig. Die vraagt u met een gemotiveerde aanvraag van uw zorgverlener met het behandelschema voor de afbouw.

  Op de aanvraag moet het volgende staan:

  • dat er vooraf een of meerdere risicofactoren aanwezig zijn voor ADS
  • dat je niet kunt afbouwen met bestaande druppels, suspensies of dranken
  • dat je gaat afbouwen volgens het afbouwschema dat door de betrokken beroepsgroepen en de patiëntenvereniging is opgesteld


  4. Doorgeleverde bereidingen welke niet zijn opgenomen in de basisverzekering

  Wat hebben wij daarvoor van u nodig?
  • Een verklaring van uw behandelend arts waaruit blijkt:

  • Welke middelen er eerder zijn geprobeerd,
  • Per middel: hoe lang het is geprobeerd,
  • Per middel: wat het effect was,
  • Per middel: beschrijving van de eventuele bijwerkingen,
  • Waarom met de eerder geteste middelen niet uitgekomen kan worden.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering
 • In de vergoeding van het hulpmiddel kunt u zien of onze toestemming nodig is.


  Vaak regelt uw leverancier die toestemming voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. U stuurt ons daarvoor een aanvraag met bijvoorbeeld een medisch voorschrift en een offerte voor het hulpmiddel. Wat u precies moet opsturen, vindt u in onze vergoedingen. Heeft u een voorschrift nodig? Dat moet dan een functioneringsgericht voorschrift zijn. Dat betekent dat op het voorschrift staat waar het hulpmiddel aan moet voldoen. Zodat u het meest passende hulpmiddel krijgt die aansluit bij uw zorgbehoefte.

   

  Heeft u een hulpmiddel nodig dat niet wordt genoemd in de vergoeding van uw hulpmiddel? Maar past het wel binnen de beschrijving? Dan kunnen wij ook dat hulpmiddel vergoeden. Ook hiervoor is eerst onze toestemming nodig.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Hulpmiddelen
 • Voor een 4e of volgende poging ivf of icsi uit Topfit of Superfit is eerst toestemming nodig. Gaat u voor ivf of icsi naar het buitenland? Lees dan ook verder voor wat u moet doen.

  Behandeling in Nederland


  De basisverzekering vergoedt 3 pogingen ivf of icsi. Daarvoor hoeft u geen toestemming te vragen. Onze aanvullende verzekeringen Topfit en Superfit vergoeden een 4e of volgende poging ivf of icsi. Daarvoor moet u wel toestemming vragen. Dat doet u voordat u met de poging begint.

   

  U stuurt ons een gemotiveerde aanvraag van de behandelend medisch specialist. Daarin moet staan:

  • welke vruchtbaarheidsbehandelingen u al heeft gehad
  • wat de medische indicatie is voor ivf of icsi
  • wat de verwachting is van de nieuwe poging

  Behandeling in het buitenland

  Gaat u voor de 1e, 2e of 3e poging ivf of icsi naar het buitenland? Een deel van de ivf- of icsi-behandeling vindt plaats tijdens dagopname. Daarom moet u ons vooraf toestemming vragen.

  Een 4e of volgende poging ivf of icsi is alleen verzekerd op Topfit of Superfit. En daarvoor moet u altijd toestemming vragen. Dus ook in het buitenland.

   

  U vraagt toestemming voordat u met de poging begint. Dan gebruikt u het aanvraagformulier. Wij hebben dit formulier ook in het Engels en Duits. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel moet uw behandelend medisch specialist invullen en ondertekenen. Daarna stuurt u het aan ons. Zorg ervoor dat alles op het formulier is ingevuld.


  Wilt u meer weten over het traject van vruchtbaarheidsbehandelingen? Bekijk dan onze pagina over Vruchtbaarheidsbehandelingen.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding In-vitrofertilisatie (ivf)
 • Voor sommige behandelingen door de kaakchirurg is eerst toestemming nodig. Dat regelt de kaakchirurg bijna altijd voor u.

   

  Moet u toch zelf toestemming vragen? Dan stuurt u ons een gemotiveerde verklaring van uw kaakchirurg. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische noodzaak is voor uw behandeling.

   

  De behandelingen waarvoor toestemming nodig is, staan op de limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. In het kort gaat het om:

  • trekken van tanden en kiezen onder narcose
  • kaakoperatie (osteotomie)
   implantaten
  • opbouwen of aanbrengen van bot
  • aanbrengen van zogenoemde botankers. Dat zijn titanium plaatjes die geplaatst worden voor een behandeling orthodontie
  • behandelingen van vergevorderde tandvleesontstekingen
  • aanmeten en verstrekken van beugel tegen snurken of slaapapneu (MRA) 

  Gaat het om bijzondere tandheelkunde of tandheelkunde na een ongeval? Dan gelden andere regels. Kijk daarvoor onder Tandheelkundige zorg op deze pagina.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Kaakchirurgie
 • Krijgt u een intensieve revalidatiebehandeling bij een team van zorgverleners (dit heet interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie)? En is er geen opname nodig? Dan moet u soms eerst toestemming vragen.

  Dit hangt af van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

  1. Staat uw ziekenhuis of revalidatiecentrum in ons overzicht toestemmingsvrije revalidatiecentra? Dan hoeft u niets te doen. Met die zorgverleners hebben wij afspraken over toestemming.
  2. Staat uw ziekenhuis of revalidatiecentrum er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen.

  Vaak regelt het revalidatiecentrum de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. U laat daarvoor het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw revalidatiearts. Dat kan online of op papier. Daarna stuurt u het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. En dat u de verwijsbrief meestuurt.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Medisch-specialistische revalidatie
 • Voor sommige medisch-specialistische behandelingen is eerst toestemming nodig. Dat regelt de medisch specialist bijna altijd voor u.

   

  Moet u toch zelf toestemming vragen? Daarvoor stuurt u ons een gemotiveerde verklaring van uw arts waar de medische noodzaak voor uw behandeling uit blijkt. Dus wat uw klachten zijn en hoe de behandeling uw klachten kan oplossen. Om uw aanvraag te verduidelijken, bijvoorbeeld bij correctie van oogleden of andere lichaamsdelen, stuurt u foto’s mee.

   

  De behandelingen waarvoor toestemming nodig is, staan op de limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg. In het kort gaat het om:

  • laserbehandeling van het oog om beter scherp te kunnen zien
  • implanteren of vervangen van een nieuwe (kunststof)lens in het oog
  • correctie van een (hangend) bovenooglid, onderooglid en/of wenkbrauw
  • correctie van de oren
  • correctie van de neus
  • operatie om de contouren van het gezicht aan te passen
  • facelift, voorhoofdslift of neklift
  • correctie kippenborst of trechterborst
  • verwijdering van borstvorming bij de man
  • borstverkleining en/of borstlift
  • verwijderen of (her)plaatsen borstprothese(n) of expander
  • borstreconstructie of vormherstel van de borst
  • tepel(hof)reconstructie en/of -tatoeage
  • buikwandcorrectie
  • correctie schaamlip(pen)
  • overtollig vet verwijderen of wegzuigen onder de kin
  • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in het borstgebied
  • verwijderen van overtollige huid en onderhuids weefsel bij de bovenarm
  • verwijderen van overtollige huid en onderhuids weefsel bij het bovenbeen
  • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in het onderbeen
  • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in been, heup of bil
  • transplantatie van eigen vet
  • transplantatie van eigen huid in hoofd- of halsgebied
  • transplantatie van eigen huid
  • littekencorrectie
  • verwijderen van oppervlakkige oneffenheden van de huid
  • huidoperatie bij een goedaardige afwijking
  • cryotherapie (behandeling met stikstof) of diathermie (behandeling met warmte) voor huidaandoening
  • laserbehandeling van de huid
  • tatoeage van de huid

  Gaat het om medisch-specialistische revalidatie of ivf en icsi? Dan gelden er andere regels voor toestemming vragen. Daarom staan die hierboven apart vermeld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoedingen:

 • Als u voor zintuiglijk gehandicaptenzorg wordt opgenomen, moet u ons eerst toestemming vragen. Vrijwel altijd regelt uw zorgverlener de aanvraag voor u.

   

  Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Daarvoor stuurt u ons een gemotiveerde toelichting van uw zorgverlener, waaruit blijkt:

  • wat de behandeldoelen zijn waarvoor de opname noodzakelijk is
  • waarom uw behandeling zonder opname niet kan plaatsvinden of niet kan slagen
  • hoe lang uw zorgverlener verwacht dat uw opname duurt

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Zintuiglijk gehandicaptenzorg
 • Wilt u verpleging en verzorging in eigen omgeving zelf regelen met een persoonsgebonden budget? Dan moet u daarvoor eerst onze toestemming hebben.

   

  Die toestemming verloopt via een aanvraag en een ‘bewuste keuze gesprek’. Hoe dit werkt staat in ons reglement Zvw-pgb 2023.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)
 • Voor sommige tandheelkundige behandelingen bij de tandarts, orthodontist of centrum bijzondere tandheelkunde is eerst toestemming nodig.

  U moet vooraf toestemming vragen voor:

  1. bijzondere tandheelkunde
  2. fronttandvervanging
  3. gebitsprothese (kunstgebit)
  4. kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar
  5. extra fluoridebehandeling tot 18 jaar
  6. transplantatie van een eigen tand of kies (autotransplantaat) tot 18 jaar
  7. MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)
  8. tandheelkundige zorg na een ongeval in OntzorgPlus of een Tandfit verzekering
  9. orthodontie vanaf 18 jaar in Topfit of Superfit

  Voor behandelingen 1 tot en met 8 regelt de tandarts bijna altijd de aanvraag voor u. Moet u toch zelf toestemming vragen? Dan stuurt u ons een schriftelijke toelichting met indicatie van uw tandarts, het behandelplan, een begroting en (röntgen)foto’s.

   

  Gaat het om tandheelkundige zorg na een ongeval (8)? Gebruik dan het aanvraagformulier tandheelkundige zorg na een ongeval, en stuur de genoemde stukken als bijlage mee.

   

  Gaat het om orthodontie vanaf 18 jaar (9)? Gebruik dan het aanvraagformulier orthodontie.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoedingen:

 • In bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering ook andere zorg dan in onze Vergoedingen beschreven staat. Maar alleen als wij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

   

  Om toestemming te vragen, stuurt u ons informatie over de gewenste behandeling en een gemotiveerde verklaring van uw behandelend arts. Doe dat tijdig en wacht met de start van uw behandeling totdat u onze beslissing heeft gehad.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de Vergoeding in bijzondere gevallen
 • U moet toestemming vragen als uw zorgverlener (thuiszorgorganisatie) geen contract met ons heeft.

  Of dit zo is, kunt u opzoeken in onze Zorgzoeker.

  Heeft u verpleging en verzorging in de eigen omgeving in 2023 nodig?


  U vraagt de toestemming voordat de zorg start. U doet dat met het aanvraagformulier. U vult dit in samen met de verpleegkundige die de indicatie stelt. Daarna stuurt u het formulier naar ons op. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. En dat u alle gevraagde informatie meestuurt.

   

  Moet de zorg meteen starten? Bijvoorbeeld als bij ontslag uit het ziekenhuis zorg in eigen omgeving nodig is? Dat kan, ook als wij nog geen toestemming hebben gegeven. De indicatie en het zorgplan moeten wel klaar zijn binnen 7 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding gaat niet verder terug dan deze 7 dagen.

  Heeft u verpleging en verzorging in de eigen omgeving in 2022 nodig?


  U vraagt de toestemming voordat de zorg start. U doet dat met het aanvraagformulier. U vult dit in samen met de verpleegkundige die de indicatie stelt. Daarna stuurt u het formulier naar ons op. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. En dat u alle gevraagde informatie meestuurt.

   

  Moet de zorg meteen starten? Bijvoorbeeld als bij ontslag uit het ziekenhuis thuis zorg nodig is? Dat kan, ook als wij nog geen toestemming hebben gegeven. De indicatie en het zorgplan moeten wel klaar zijn binnen 7 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding gaat niet verder terug dan deze 7 dagen.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Verpleging en verzorging in de eigen omgeving
 • Voor ziekenvervoer moet u eerst toestemming vragen.


  Heeft u in 2023 vervoer nodig bijvoorbeeld per taxi of ov?

  Dan moet u bij ons vooraf toestemming vragen. Toestemming vraagt u gemakkelijk met het online aanvraagformulier. Vraagt u liever via de post toestemming? Dat kan ook. Dan gebruikt u dit aanvraagformulier. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld en dat u het ondertekent.

   

  Reist u met de taxi? Als u van ons toestemming heeft, kunt u contact opnemen met Transvision. Zij regelen uw taxivervoer en declareren rechtstreeks bij ons. Soms heeft uw aanvraag spoed. Gaat het om vervoer voor de volgende behandelingen?

   

  Soms heeft uw aanvraag spoed. Gaat het om vervoer voor de volgende behandelingen?

  • Nierdialyse
  • Chemotherapie, immuuntherapie of bestraling (radiotherapie) bij kanker

  Dan kunt u ook telefonisch toestemming vragen. Onze vervoerslijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 639 62 29

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Ziekenvervoer
 • Voor verblijf in een zorghotel moet u eerst toestemming vragen.

  U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

   

  Onze toestemming geldt voor een bepaalde periode. Moet u langer blijven dan verwacht? Vraag dan toestemming voor een verlenging. Doe dat voor de eerste toestemming eindigt. Leg in uw aanvraag uit waarom u langer moet blijven.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?


  Naar ONVZ, via het contactformulier of per post.

  Kijk voor meer informatie bij de vergoeding Zorghotel

Digitaal versturen

U kunt uw aanvraag via het contactformulier naar ons sturen. Of via het e-mailadres op het aanvraagformulier.

Per post versturen

Kunt u uw aanvraag niet digitaal versturen? Stuur het dan naar onderstaand adres. U krijgt onze beslissing dan ook per post.

ONVZ
Afdeling Machtigingen
Postbus 392
3990 GD Houten

Goed om te weten

 • Stuurt u uw aanvraag digitaal? Dan ontvangt u onze beslissing of vragen ook digitaal, via een beveiligd bericht. Wilt u dit via een andere weg? Neem dan contact met ons op.

 • De medewerkers die aanvragen behandelen, werken onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. En hebben dezelfde plicht tot geheimhouding. Meer hierover, en over andere privacyregels, vindt u terug in ons privacy statement.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties