Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico is een bedrag dat u zelf betaalt als u bepaalde zorg uit de basisverzekering gebruikt. Er zijn twee vormen van eigen risico: het verplichte en het vrijwillige eigen risico.

Verplicht eigen risico

Het verplichte eigen risico is vastgesteld door de overheid en bedraagt voor 2018 € 385 per jaar. Dit eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U kiest een bedrag van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar boven op het verplichte eigen risico van € 385. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe lager uw premie voor de basisverzekering door korting die u dan ontvangt. De premiekorting loopt uiteen van € 3 tot € 25 per maand.

Alleen voor de basisverzekering 

Het eigen risico geldt alleen voor zorg vergoed uit uw basisverzekering. U betaalt dus geen eigen risico voor zorg uit uw aanvullende verzekering.

Het eigen risico geldt bovendien niet voor álle zorg uit uw basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor de kosten voor:

 • een consult bij de huisarts, waaronder ketenzorg (maar wél voor kosten van bijvoorbeeld geneesmiddelen en bloedonderzoek)
 • verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • door ONVZ aangewezen programma's voor preventieve zorg, zoals stoppen met roken of zorg bij overgewicht
 • medicatiebeoordeling bij chronisch receptplichtig medicijngebruik door een in Nederland gevestigde apotheek of apotheekhoudende huisarts
 • reiskosten en nacontroles van orgaandonoren
 • hulpmiddelen in bruikleen

Meerdere keren eigen risico bij behandeling in ziekenhuis?

Ziekenhuizen werken bij hun behandelingen met zorgtrajecten, ook wel dbc’s genoemd. Wat betreft de duur van een zorgtraject zijn landelijk allerlei afspraken gemaakt. Het is mogelijk dat als u in het ene jaar een zorgtraject gestart bent, en de vervolgafspraak valt meer dan 6 weken later en bovendien in het daaropvolgende jaar, dat u hiervoor dan in beide jaren eigen risico moet betalen.

Goed om te weten

 • Vraag een betalingsregeling aan als u het eigen risico moeilijk kunt betalen

  Kunt u de kosten van het eigen risico even niet in één keer betalen? Voorkom dan dat de rekeningen zich opstapelen en neem meteen contact met ons op. Met een betalingsregeling betaalt u het verschuldigde bedrag dan in termijnen terug. Zonder extra kosten. Stuur een e-mail naar vd@onvz.nl of bel ons op 030 639 62 22. Dan kijken wij samen met u naar een passende oplossing.

 • Rekenvoorbeeld verplicht eigen risico

  Stel: U maakt gebruik van medisch-specialistische zorg. Deze zorg kost € 400. U heeft dit jaar nog geen zorgkosten uit de basisverzekering gemaakt. Het verplichte eigen risico is in 2017 vastgesteld op € 385. Dit bedrag betaalt u zelf. Het bedrag dat overblijft: € 400 - € 385 = € 15. Wij vergoeden € 15. Het eigen risico geldt per jaar. Maakt u in 2017 nog meer zorgkosten uit de basisverzekering? Dan betaalt u in dit rekenvoorbeeld geen verplicht eigen risico meer.

 • Rekenvoorbeeld verplicht en vrijwillig eigen risico

  Stel: U heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 300. U maakt gebruik van medisch specialistische zorg. Deze zorg kost € 400. U heeft dit jaar nog geen zorgkosten uit de basisverzekering gemaakt. Het verplichte eigen risico is in 2017 vastgesteld op € 385. Dit bedrag betaalt u zelf. Het bedrag dat overblijft: € 400 - € 385 = € 15. U betaalt ook dit bedrag zelf: het valt onder uw vrijwillig eigen risico. De rest van uw vrijwillige eigen risico is € 300 - € 15 = € 285. De eerstvolgende keer dat u zorgkosten uit de basisverzekering maakt, zullen deze eerst verrekend worden met de rest van uw vrijwillige eigen risico.

 • Eigen bijdrage in combinatie met eigen risico

  Geldt er voor de zorgkosten een eigen bijdrage, dan betaalt u die eerst. Het bedrag dat daarna overblijft, valt, onder uw eigen risico.

 • U heeft altijd inzicht in het saldo van uw eigen risico

  Ga hiervoor naar MijnONVZ. Ook kunt u daar uw declaraties volgen en een betalingsregeling treffen.

  Naar MijnONVZ

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.