ONVZ

Het eigen risico

Gebruikt u zorg uit de basisverzekering? De eerste € 385 moet u zelf betalen. Dat is uw verplicht eigen risico.

Wat is dat, verplicht eigen risico?

De basisverzekering vergoedt de meeste zorgkosten. Maar u moet elk jaar eerst een deel zelf betalen. Dat is het verplicht eigen risico.

 • De overheid bepaalt het verplicht eigen risico. Voor 2024 is het € 385 (net als in 2023).
 • Het eigen risico geldt per verzekerde, per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).
 • Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Kinderen dus niet.
 • Het eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage.
 • Het geldt alleen voor de basisverzekering. Dus niet voor de aanvullende (tand)verzekeringen.

U kunt bovenop het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico kiezen van € 500. Ook dat geldt per kalenderjaar, vanaf 18 jaar en alleen voor de basisverzekering. Met een vrijwillig eigen risico krijgt u korting op de premie. Een vrijwillig eigen risico kunt u zelf regelen in MijnONVZ, maar u kunt ons ook bellen.

 

Hoe betaalt u eigen risico?

Hoe u eigen risico betaalt hangt af van wie ons de zorgrekening stuurt.

 • Stuurt uw zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons? Dan betalen wij de hele rekening aan de zorgverlener, en daarna vragen we het eigen risico van u terug. U krijgt dan een 'rekening medische kosten' van ons.
 • Declareert u zelf een zorgrekening bij ons? Dan trekken wij uw eigen risico af van de vergoeding die wij aan u betalen.

Wanneer moet u betalen?

Als u van ons een rekening krijgt voor eigen risico, moet u die binnen 21 dagen betalen. Wij kunnen u de rekening pas sturen als wij weten dat u zorgkosten heeft gemaakt. Soms horen wij dat pas veel later, vooral bij ziekenhuizen. In MijnONVZ kunt u altijd zien hoeveel eigen risico er nog openstaat.

Geldt het eigen risico voor alle zorg?

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg. Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u geen eigen risico. Dat is bijvoorbeeld zo voor zorg van de huisarts. En voor zorg uit de aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. Het staat ook in de algemene regels, bij nummer 32.

En wat als het niet uitkomt?

Als u onze rekening niet in 1 keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Daarmee kunt u het eigen risico in gedeeltes betalen.

Goed om te weten

 • Gaat u naar het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan onderzoekt de medisch specialist u eerst en stelt vast wat u heeft. Op basis hiervan opent het ziekenhuis een dbc-zorgproduct. De startdatum van het dbc-zorgproduct (dbc) bepaalt over welk kalenderjaar u eigen risico moet betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Uitleg dbc-zorgproduct

 • Het eigen risico geldt steeds per kalenderjaar. Als uw behandeling dit jaar begint en na 31 december doorloopt, moet de zorgverlener soms voor allebei de jaren een zorgnota sturen. Dan betaalt u 2 keer eigen risico.

 • Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige geneesmiddelen, ziekenvervoer, een kunstgebit en een hoortoestel. U betaalt dan eerst de eigen bijdrage. En over het bedrag dat overblijft eigen risico.

 • Gaat uw verzekering in de loop van het jaar in, bijvoorbeeld omdat u 18 wordt? Dan passen wij het eigen risico daar op aan. Als u een half jaar verzekerd bent, is het verplicht eigen risico dus de helft van € 385.

 • Geldt er voor uw zorgkosten een eigen bijdrage en eigen risico? Dan betaalt u eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder uw eigen risico.

 • Ga hiervoor naar MijnONVZ. Ook kunt u daar uw declaraties volgen en een betalingsregeling treffen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties