ONVZ

Uitleg dbc-zorgproduct

Dbc staat voor diagnose behandel combinatie. Medisch specialisten declareren hiermee de ziekenhuiszorg.

Wat is een dbc-zorgproduct?

Dbc staat voor diagnose behandel combinatie. Een dbc-zorgproduct is het geheel van consulten, onderzoeken en behandelingen die een patiënt gemiddeld ondergaat in een ziekenhuis bij een bepaalde diagnose.

Hoe stelt het ziekenhuis een dbc-zorgproduct vast?

Gaat u naar het ziekenhuis? Dan onderzoekt de medisch specialist u eerst en stelt vast wat u heeft. Op basis hiervan opent het ziekenhuis een dbc-zorgproduct. Dit noemen we ook een dbc. De medisch specialist overlegt met u over de behandeling. Of u bijvoorbeeld geopereerd wordt, of misschien zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Na al die onderzoeken en behandelingen bepaalt het ziekenhuis de juiste dbc.

De eerste dbc duurt maximaal 90 dagen. Duurt uw behandeling langer of blijft u onder controle? Dan opent het ziekenhuis een vervolg-dbc. De startdatum van de vervolg-dbc sluit altijd direct aan op de sluitdatum van de vorige dbc. Het zegt dus niets over wanneer u zelf in het ziekenhuis was. Een vervolg-dbc duurt maximaal 120 dagen.

Wat staat er op de rekening van het ziekenhuis?

Als het ziekenhuis het dbc-zorgproduct heeft vastgesteld, dan hoort daar een declaratiecode bij. Voor elke declaratiecode is een prijs vastgesteld. Bij die prijs is niet gekeken hoeveel zorg u precies heeft gehad. Maar hoeveel zorg een patiënt gemiddeld nodig heeft bij dezelfde diagnose.

Op uw rekening staan het dbc-zorgproduct en de declaratiecode. Hele dure onderdelen van de zorg, zoals dure medicijnen of een opname op de intensive care vallen buiten de dbc. Die staan apart op uw rekening.

Voor sommige dbc-zorgproducten bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een vaste- of een maximale prijs. Voor de overige stelt het ziekenhuis zelf de prijs vast. Of spreken wij met het ziekenhuis een prijs af. U kunt omschrijving van de codes opzoeken op de website van de NZa. Als de NZa de prijs bepaalt, staat die daar ook bij. Bij het opzoeken van de prijs moet u kijken naar de startdatum van uw dbc.

Hoe zit het met het eigen risico?

Bent u 18 jaar of ouder? Dan geldt het eigen risico voor de kosten van het ziekenhuis. De startdatum van het dbc-zorgproduct (dbc) bepaalt over welk jaar u eigen risico moet betalen.

Startte uw dbc in 2020 en sluit het ziekenhuis die in 2021? Dan betaalt u alleen eigen risico over 2020.

Maar let op: loopt uw behandeling of de controles langer door? Dan opent het ziekenhuis een vervolg-dbc in 2021. Dan betaalt u ook eigen risico over 2021. Soms betaalt u dus voor 2 jaren eigen risico bij 1 behandeltraject in het ziekenhuis. Of en op welke datum een vervolg-dbc gestart wordt, kunt u altijd bij het ziekenhuis navragen.

Waarom krijgt u soms zo laat de rekening van uw eigen risico?

Een dbc-zorgproduct kan 120 dagen openstaan. Daarom duurt het soms wat langer voor wij de rekening van het ziekenhuis krijgen. Is uw behandeling eerder klaar? Ook dan sluit het ziekenhuis het dbc-zorgproduct soms pas na 120 dagen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties