Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Uitleg dbc-zorgproduct

Dbc staat voor diagnose behandel combinatie. Een groot aantal medisch specialisten declareert hiermee de zorg die u in het ziekenhuis heeft gekregen.

Een dbc omvat alle zorg die u krijgt voor een bepaalde aandoening. Wij noemen dit een zorgtraject. Het ziekenhuis declareert uw zorgtraject met een dbc-zorgproduct. Dit ziet u terug op uw nota. De startdatum van het dbc-zorgproduct is de datum waarop u voor het eerst contact heeft met een zorgverlener in het ziekenhuis, bijvoorbeeld het eerste polikliniekbezoek of bij het bloed prikken.

De meeste dbc-zorgproducten sluiten automatisch volgens landelijk afgesproken afsluitregels, na 42, 90 of 120 dagen. Duurt een behandeling langer, dan opent de medisch specialist een vervolg dbc-zorgproduct. Voor specifieke situaties gelden andere afsluitregels, bijvoorbeeld voor behandeling van hartziektes of behandeling van kanker.

Zorgtraject

Een zorgtraject begint met een verwijzing naar de medisch specialist in het ziekenhuis en eindigt met de laatste controle. Daartussen zitten allerlei activiteiten die in het ziekenhuis worden uitgevoerd, bijvoorbeeld:

  • consulten bij de medisch specialist
  • bloedonderzoeken
  • MRI of andere onderzoeken
  • operatie
  • verblijf in het ziekenhuis na een operatie
  • kosten voor specialisten en verpleegkundigen
  • indirecte kosten van het ziekenhuis, zoals kosten van opleiding, onderzoek en spoedeisende hulp

De overheid heeft een lijst met dbc-zorgproducten gemaakt. Bijna alle zorg in het ziekenhuis kan met een dbc-zorgproduct uit deze lijst in rekening worden gebracht. Sommige zorg valt buiten het dbc-zorgproduct, zoals dure geneesmiddelen.

Voor een deel van de dbc-zorgproducten heeft de overheid een vaste of een maximale prijs bepaald. Voor het andere deel mag het ziekenhuis zelf de prijs vaststellen, of spreken wij met het ziekenhuis een prijs af. 

Uw ziekenhuisrekening

Soms bent u maar kort in het ziekenhuis geweest, maar krijgt u toch een hoge rekening. Of uw rekening lijkt juist erg laag. Dat komt omdat de overheid vaste dbc-zorgproducten heeft bepaald. Het dbc-zorgproduct bestaat uit gemiddelden. Daarmee wordt zorg binnen een bepaalde bandbreedte in rekening gebracht. Dat kan dus de ene keer om wat meer en de andere keer om wat minder zorg gaan. Hoeveel zorg u nodig heeft, ligt aan uw situatie.

Afhankelijk van uw zorgtraject wordt het dbc-zorgproduct automatisch afgesloten na 42, 90 of 120 dagen, ook als uw behandeling al eerder klaar is. Het kan daarom wat langer duren voordat het ziekenhuis de rekening verstuurt. Meestal declareert het ziekenhuis de rekening rechtstreeks bij ons. Wij betalen dan de rekening aan het ziekenhuis. U ontvangt wel een nota voor het eigen risico, als u dat nog niet heeft opgebruikt. Omdat het wat langer kan duren voordat wij de nota ontvangen, kan het ook wat langer duren voordat u de nota voor het eigen risico van ons krijgt. Ontvangt u de nota zelf van het ziekenhuis? Dan kunt u die bij ons indienen. Wij betalen deze dan aan u als de zorg bij ons verzekerd is, maar brengen wel het eigen risico in mindering.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.