Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Eigen bijdrage zorgverzekering

Soms betaalt u voor zorg, geneesmiddelen of hulpmiddelen een wettelijke eigen bijdrage. De overheid bepaalt waarvoor een eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze is. Dit is voor iedereen hetzelfde.

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

Eigen bijdrage

 • Geldt voor alle leeftijden
 • Geldt voor sommige zorg uit de basisverzekering
 • Vastgesteld bedrag per zorgsoort. U betaalt een vast bedrag, een vast percentage of het restbedrag boven een maximale vergoeding
 • De eigen bijdrage kan vergoed worden uit uw aanvullende zorgverzekering
 • De eigen bijdrage wordt eerst verrekend en daarna het eigen risico

Eigen risico

 • Geldt vanaf 18 jaar
 • Geldt voor bijna alle zorg uit de basisverzekering
 • Vastgesteld bedrag per jaar
 • Het eigen risico is niet af te kopen en kan niet worden vergoed uit een aanvullende verzekering
 • Het bedrag dat overblijft na inhouding van de eigen bijdrage valt onder het eigen risico

Goed om te weten

 • Rekenvoorbeeld eigen bijdrage

  Stel: U maakt gebruik van zittend ziekenvervoer. Deze zorg kost € 300.


  Het verplichte eigen risico is in 2019 € 385. U heeft niet gekozen voor een vrijwillig eigen risico. U heeft dit jaar nog geen zorgkosten uit de basisverzekering gemaakt.


  De eigen bijdrage van zittend ziekenvervoer is in 2019 vastgesteld op € 103. Deze € 103 betaalt u altijd zelf. Het bedrag dat overblijft: € 300 - € 103 = € 197.


  Dit resterende bedrag van € 197 valt binnen uw verplichte eigen risico van € 385. Doordat u dit jaar nog geen zorgkosten uit de basisverzekering heeft gemaakt, betaalt u ook deze € 197 zelf. U houdt nog een eigen risico over van € 385 - € 197 = € 188.


  De eerstvolgende keer dat u zorgkosten uit de basisverzekering maakt, betaalt u eerst deze € 188. Daarna krijgt u de kosten vergoed.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.