Langdurige zorg en ondersteuning

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders. Bijvoorbeeld bij opgroei- en opvoedproblemen of bij psychische problemen of stoornissen.

Gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Elke gemeente regelt deze zorg zelf. Heeft u vragen over de Jeugdwet? Neem dan contact op met uw gemeente. De contactgegevens staan op de website van uw gemeente.

Hoe vraagt u zorg en ondersteuning uit de Jeugdwet aan?

Zorg en ondersteuning uit de Jeugdwet aanvragen doet u bij uw gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bespreekt de mogelijkheden met u.

Persoonsgebonden budget of zorg in natura?

U kunt op twee manieren hulp en ondersteuning volgens de Jeugdwet ontvangen. Via:

  • een persoonsgebonden budget, of
  • zorg in natura

Kiest u voor zorg in natura? Dan regelt de gemeente de zorg. Ook doet de gemeente dan alle administratie van die zorg.

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan moet u zelf de zorg en ondersteuning inkopen. En zelf uw administratie bijhouden. Ook moet u bij uw aanvraag duidelijk uitleggen waarom u kiest voor een persoonsgebonden budget. En u moet uitleggen waarom u geen zorg in natura wilt. De gemeente beslist uiteindelijk of u wel of geen persoonsgebonden budget krijgt.

Intensieve kindzorg

Een uitzondering op de Jeugdwet is de intensieve kindzorg. Deze zorg wordt vergoed volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Intensieve kindzorg is verpleging en verzorging aan kinderen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over het verschil tussen de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet vindt u op de website informatielangdurigezorg.nl/jeugd.

Goed om te weten

  • Krijgt u zorg en ondersteuning uit de Jeugdwet? Dan heeft u recht op gratis cliëntondersteuning.

  • Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Jeugdwet? Dan kunt u misschien hulp krijgen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees meer op pagina Langdurige zorg en ondersteuning.

Wilt u advies van de ZorgConsulent?

De ZorgConsulent helpt u graag met meer informatie en advies. U kunt een terugbelverzoek achterlaten. Dan wordt u teruggebeld op de tijden die u aangeeft.

 

Voor declaratie-/dekkingsvragen kunt u contact opnemen met ons Service Center. De snelste manier is via live chat.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties