Langdurige zorg en ondersteuning

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u blijvend zorg nodig? En heeft u daarbij permanent toezicht nodig of moet de zorg 24 uur per dag dichtbij beschikbaar zijn? Dan heeft u recht op zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).Bijvoorbeeld bij langdurig intensieve zorg voor chronisch zieken, ouderen of personen met een handicap of psychische aandoening.

Hoe vraagt u langdurig intensieve zorg aan?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u recht heeft op zorg volgens de Wlz. Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ. Bij uw aanvraag geeft u ook aan welke zorg u wilt krijgen:

  • in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg
  • thuis
  • een deel van de tijd in een instelling en een deel thuis, dit heet deeltijdverblijf

De rol van het zorgkantoor

Heeft u vragen over Wlz-zorg? Neem dan contact op met het zorgkantoor. Het regionale zorgkantoor zorgt namelijk voor een goede uitvoering van de Wlz in uw regio en niet uw zorgverzekeraar. Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland, elk met een eigen regio.

Persoonsgebonden budget of zorg in natura?

U kunt op 2 manieren Wlz-zorg ontvangen:

  • een persoonsgebonden budget, of
  • zorg in natura

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan moet u zelf de zorg inkopen. En zelf uw administratie bijhouden.

Heeft u een Wlz-indicatie en kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb-Wlz)? Dan moet u een pgb-aanvraag indienen bij uw zorgkantoor. Zij hebben ook een aanvraagformulier hiervoor. Op de website van PerSaldo leest u meer over een pgb aanvragen via het zorgkantoor.

Kiest u voor zorg in natura? Dan regelt uw zorgkantoor dat u de juiste zorg ontvangt. Het zorgkantoor sluit een contract met zorgaanbieders. In het contract staat bijvoorbeeld dat de zorgaanbieders de zorg moeten aanpassen op uw behoeften. En dat de zorgaanbieder minimaal 2 keer per jaar met u zal bespreken of u tevreden bent. Daarnaast maakt het zorgkantoor afspraken over de kwaliteit van de zorg, zodat u zorg krijgt van goede en deskundige zorgverleners. En zij verzorgen de administratie.

Soms is een mix van zorg in natura en een persoonsgebonden budget ook mogelijk. Bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft, waaronder behandeling of deeltijdverblijf.

Wilt u advies, ondersteuning of zorgbemiddeling? Neem dan contact op met het zorgkantoor van uw regio.

Zelf uw zorgaanbieder kiezen

Vraagt u langdurige zorg aan bij het CIZ? Dan kunt u op uw aanvraag ook aangeven van welke zorgaanbieder u zorg wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld een zorgaanbieder zijn waar u al zorg van ontvangt. Let op: controleer via de website van uw zorgkantoor of de zorgverlener van uw keuze een contract heeft afgesloten met uw zorgkantoor.

Op de website van Zorgkaart Nederland staan ervaringen van patiënten met zorgaanbieders in Nederland. Misschien dat het u helpt bij uw keuze. Heeft u behoefte aan advies, ondersteuning of zorgbemiddeling? Neem dan contact op met het zorgkantoor van uw regio.

Moet u een eigen bijdrage betalen?

Maakt u gebruik van Wlz-zorg? En woont u in een zorginstelling of ontvangt u zorg thuis? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor de Wlz. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Met deze eigen bijdrage betaalt u mee aan de zorgkosten. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw persoonlijke situatie. Op de website van het CAK leest u meer over de eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Dubbel verzekerd

Heeft u een Wlz-indicatie en een aanvullende zorgverzekering? Dan kan het zijn dat u voor bepaalde zorg dubbel verzekerd bent. Lees meer over Wlz-zorg en uw zorgverzekering.

Meer informatie

Meer informatie over langdurige zorg vindt u op:

Goed om te weten

  • Krijgt u zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan heeft u recht op gratis cliëntondersteuning.

  • Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wlz? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Kinderen tot 18 jaar kunnen hulp krijgen uit de Jeugdwet. Lees meer over langdurige zorg en ondersteuning.

  • Bent u niet tevreden over de diensten van het zorgkantoor, een zorgverlener of over de zorg die u heeft ontvangen? Dan zijn er verschillende instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

  • Soms is het mogelijk om zorg uit de Wlz in het buitenland te ontvangen of een (gedeeltelijke) vergoeding daarvoor.In bepaalde situaties is het mogelijk om Wlz-zorg in het buitenland te ontvangen of een (gedeeltelijke) vergoeding daarvoor.

Wilt u advies van de ZorgConsulent?

De ZorgConsulent helpt u graag met meer informatie en advies. U kunt een terugbelverzoek achterlaten. Dan wordt u teruggebeld op de tijden die u aangeeft.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties