Premie opbouw

Uitleg gebruikte termen

Wat betekenen deze termen?

Wat bedoelen we met rekenpremie, of bedrijfskosten? Een korte uitleg van de belangrijkste termen die we gebruiken bij het berekenen van uw premie.

Rekenpremie

Het door de overheid bepaalde basisbedrag voor de premieberekening van een volwassen verzekerde. De rekenpremie is voor alle zorgverzekeraars gelijk.

Resultaat op zorgactiviteiten

Het verschil tussen het budget dat we voor al onze verzekerden bij elkaar ontvangen en het bedrag dat door ons wordt uitgekeerd aan zorgbehandelingen.

Bedrijfskosten

De kosten van onze dienstverlening, declaratieafhandeling, zorginkoop en verkoop.

Beleggingsopbrengsten

Het geld dat we verdienen op onze beleggingen.

Teruggave uit reserves

Het geld dat we vanuit onze reserves inzetten om de premie niet te veel te laten stijgen. voor het behoud van een stabiele premie.

Toevoeging aan reserves

Het deel van de premie dat we gebruiken om onze reserves op peil te houden.

Winstopslag

Het geld dat via de premie gevraagd wordt om winst te maken. ONVZ heeft geen winstoogmerk en dus ook geen winstopslag.

Overige opslagen

Het bedrag dat we rekenen voor onder meer het afdekken van debiteurenrisico’s, het geven van premiekortingen zoals collectiviteitskorting, betaaltermijnkorting en korting voor een vrijwillig eigen risico.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties