• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Werkgeversincasso en de Was

Met ingang van 2017 gelden voor werkgevers nieuwe voorwaarden voor het inhouden van verzekeringspremies voor o.a. zorgverzekeringen bij hun werknemers. Wij informeren u hier graag over.

Sinds 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (Was) van kracht. Deze wet is bedoeld om te voorkomen dat werkgevers regels voor het minimumloon of het cao-loon niet naleven. Bijvoorbeeld door ten onrechte kosten voor maaltijden of huisvesting op het minimumloon in te houden. Aanvankelijk vielen zorgpremies ook onder dit regime, maar dat verandert per 1 januari 2017.

Voorwaarden

In de nieuwe regeling mogen werkgevers wel zorgverzekeringspremies op het minimumloon inhouden, zelfs als het uit te betalen loon daardoor onder de grens van het minimumloon uitkomt. Daar zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • Er geldt een maximum voor het bedrag dat werkgevers aan zorgverzekeringspremies mogen inhouden. Dat maximum komt overeen met de nominale maandelijkse premie zoals de minister van VWS die elk jaar vaststelt. Voor 2017 bedraagt die premie €103,42 per maand.
  • De inhouding moet beperkt blijven tot de premies voor de basisverzekering en een mogelijke verzekering ter afdekking van het eigen risico. Deze laatste verzekeringsvorm bieden wij als ONVZ niet aan.
  • De werknemer op wie de inhouding van toepassing is, moet ook verzekeringnemer zijn. Deze dient de werkgever een volmacht te geven om de premie in te houden, inclusief een kopie van de verzekeringspolis.
  • Tot slot moet de werkgever controleren of aan de eisen is voldaan vóórdat hij overgaat tot inhouding.

Voor de duidelijkheid: voor verzekerden die niet de grens raken van het wettelijk minimumloon verandert er niets. De werkgever moet dan alleen zorgen dat hij een volmacht heeft van de werknemer om deze premies in te houden op zijn loon.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u te maken met bij ONVZ verzekerde werknemers, waarvoor u op dit moment meer zorgpremie inhoudt op het loon dan volgens de nieuwe Was is toegestaan? Neemt u dan contact op met ONVZ. Wij bekijken dan gezamenlijk hoe wij het incasso voor deze werknemers van u over kunnen nemen.

Dit geldt ook voor de collectiviteiten in uw portefeuille bij ONVZ. Wij hebben deze werkgevers hierover geïnformeerd.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met uw relatiemanager bij ONVZ. U kunt ons ook bereiken via de chat in Digitaal Portaal of via vo@onvz.nl.

Artikelen ONVZ Nieuws November 2016

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.