Alternatieve geneeswijzen

Zorgverlener

Bent u arts of behandelaar in de alternatieve geneeswijzen?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Declareren

Alternatieve geneeswijzen kunt u rechtstreeks bij ons declareren via VECOZO. Of op papier via uw cliënt.

Declareren doet u zo

Toestemming vragen

Voor alternatieve geneeswijzen is geen toestemming van ons nodig.

Wat wij controleren

We zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en de ingediende declaraties.

Meer over controles

Een overeenkomst met ONVZ

Wij kopen geen alternatieve zorg in. Maar wij hanteren wel voorwaarden voor u als zorgverlener, voordat we de zorg vergoeden. 

Vergoedingen

Wilt u weten of (alternatieve) behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de opleiding die een behandelaar moet hebben en eventuele verwijzingen of voorschriften. 

Naast de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg zijn voor u misschien ook de volgende vergoedingen interessant:

Actieve AGB code

Vanaf 1 januari 2024 moeten zorgverleners die alternatieve zorg leveren een actieve agb-code hebben. De actieve agb code moet op de rekening vermeld worden.

PLATO-eisen

Als u alternatieve of complementaire zorg levert, vinden we dat u aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. Daarom stellen wij eisen aan uw medische en psychosociale basiskennis. Bijvoorbeeld aan de kennis over de anatomie van het menselijk lichaam. En over samenwerking met andere professionals in de gezondheidszorg en tijdig doorverwijzen. Met een aantal andere zorgverzekeraars hebben we de eisen aan de basiskennis, de PLATO-eisen, in een document vastgelegd. We vergoeden uw zorg niet als u niet aan deze PLATO-eisen voldoet.

Erkende beroepsorganisatie

Wij vinden het belangrijk dat een beroepsorganisatie zorgverleners screent en certificeert, en toezicht houdt op de kwaliteit van zorg van haar leden. Bovendien is het belangrijk dat er via de beroepsorganisatie een mogelijkheid is om klachten en geschillen correct af te handelen. Daarom vergoeden we uw alternatieve of complementaire zorg alleen als u lid bent van een door ons erkende-beroepsorganisatie.

Goed om te weten

  • De ledenlijsten van de door ons erkende beroepsverenigingen ontvangen we eens per kwartaal. Zorg dat uw lidmaatschap goed en tijdig geregistreerd staat bij uw beroepsvereniging. Zo voorkomt u dat nota's onterecht worden afgewezen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

030 639 62 60
Meer contactopties