Eerstelijns verblijf grz

Inkoop eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg

Documenten ELV & GRZ

Zorginkoopbeleid en Zorgovereenkomsten

11 bestanden gevonden

Zorginkoopbeleid ELV-GRZ 2023-2024

Download (pdf - 659KB)

Zorginkoopbeleid ELV-GRZ 2022

Download (pdf - 298KB)

Uniforme declaratieparagraaf ELV 2022 (eerstelijns verblijf)

Download (pdf - 188KB)

Voorbeeld overeenkomst ELV 2022 (eerstelijns verblijf)

Download (pdf - 159KB)

Algemene inkoopvoorwaarden ELZ 2022 (eerstelijnszorg)

Download (pdf - 150KB)

Zorginkoopbeleid ELV-GRZ 2021 (eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg)

Download (pdf - 315KB)

Uniforme decalratieparagraaf ELV 2021 (eerstelijns verblijf)

Download (pdf - 117KB)

Uniforme declaratieparagraaf GRZ 2021 (geriatrische revalidatiezorg)

Download (pdf - 191KB)

Voorbeeld overeenkomst ELV 2021 (eerstelijns verblijf)

Download (pdf - 153KB)

Voorbeeld overeenkomst GRZ (geriatrische revalidatiezorg) 2021

Download (pdf - 135KB)

Algemene inkoopvoorwaarden ELZ 2021

Download (pdf - 156KB)

Algemene vragen

  • De huisarts, SO of AVG is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De zorg die binnen de ELV-instelling wordt geleverd, valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling zelf.

  • Een huisarts en/of medisch specialist en/of specialist ouderengeneeskunde (SO) mag verwijzen naar ELV, al dan niet in samenspraak met de wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Verenso 'Afwegingsinstrument ELV'.

  • Alleen als verblijf van langer dan 3 maanden (91 dagen) in een ELV-instelling nodig is, vraagt die instelling twee weken voorafgaand aan het verlopen van deze periode toestemming aan.

  • Voor het Zorghotel is voor verblijf geen medische indicatie verplicht, voor ELV wel. Daarnaast kan het Zorghotel (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekeringen en valt ELV onder de Zorgverzekeringswet. ELV-instellingen moeten aan gestelde criteria voldoen om een gecontracteerde aanbieder te worden. Deze criteria zijn niet van toepassing op een Zorghotel.

  • Omdat ONVZ geen invloed heeft op individuele bedrijfskeuzes die bepalen of een tarief kostendekkend is, gaat ONVZ niet in op kostprijsdiscussies van individuele zorgaanbieders.

  • De lopende zorg aan cliënten die verzekerd zijn bij ONVZ zal blijven doorgaan. Zorgovereenkomsten met cliënten zullen dus niet opgezegd worden. Na het uitbetalen van een declaratie ELV aan een zorgaanbieder zonder contract, zullen er achteraf vragen worden gesteld om de kwaliteit te borgen. Mocht blijken dat er niet aan bepaalde eisen wordt voldaan, kan een betaling worden teruggevorderd.

  • ONVZ maakt doorlopend analyses op de schadelast. ONVZ kijkt daarbij naar de gemiddelde kosten per verzekerde per jaar.  Als er reden toe is, nemen wij contact op met de betreffende zorgverlener om de analyses door te nemen.

Vragen 2021

  • Gezien de verlaging van de tarieven voor GRZ 2021, hanteert ONVZ geen tariefafslag. De tariefafspraken zullen worden gebaseerd op de maximale NZa-tarieven. Omdat de afspraken zijn gemaakt voor 2 jaar, geldt dit ook voor 2022. Dit houdt in dat we in de tarieven voor 2022 de landelijk indexatie volgen, zoals toegepast door de NZa.

Vragen 2022

  • Gezien de verlaging van de tarieven voor GRZ 2021, hanteert ONVZ geen tariefafslag. De tariefafspraken zullen worden gebaseerd op de maximale NZa-tarieven. Omdat de afspraken zijn gemaakt voor 2 jaar, geldt dit ook voor 2022. Dit houdt in dat we in de tarieven voor 2022 de landelijk indexatie volgen, zoals toegepast door de NZa.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties