• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Inkoop eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg

 

Zorginkoopbeleid ELV & GRZ

Inkoopbeleid

Contractaanbod 2023

Anders dan vermeld in het inkoopbeleid zullen de overeenkomsten ELV en GRZ ná 1 oktober worden aangeboden. Door ontwikkelingen in de maximale NZa tarieven 2023 kost het ons meer tijd om de tarieven vast te stellen. We streven ernaar een contractaanbod te doen in de eerste helft van oktober.

Nieuwe zorgaanbieders

Algemene vragen

 • Wie is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg tijdens het ELV?

  De huisarts, SO of AVG is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De zorg die binnen de ELV-instelling wordt geleverd, valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling zelf.

 • Wie mag verwijzen naar ELV?

  Een huisarts en/of medisch specialist en/of specialist ouderengeneeskunde (SO) mag verwijzen naar ELV, al dan niet in samenspraak met de wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Verenso 'Afwegingsinstrument ELV'.

 • Is er vooraf toestemming nodig om ELV te mogen leveren?

  Alleen als verblijf van langer dan 3 maanden (91 dagen) in een ELV-instelling nodig is, vraagt die instelling twee weken voorafgaand aan het verlopen van deze periode toestemming aan.

 • Wat is het verschil tussen een Zorghotel en ELV?

  Voor het Zorghotel is voor verblijf geen medische indicatie verplicht, voor ELV wel. Daarnaast kan het Zorghotel (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekeringen en valt ELV onder de Zorgverzekeringswet. ELV-instellingen moeten aan gestelde criteria voldoen om een gecontracteerde aanbieder te worden. Deze criteria zijn niet van toepassing op een Zorghotel.

 • De indexatie op het tarief is onvoldoende om mijn kosten te dekken. Kan ik een hoger tarief met ONVZ afspreken om kostendekkend te zijn?

  Omdat ONVZ geen invloed heeft op individuele bedrijfskeuzes die bepalen of een tarief kostendekkend is, gaat ONVZ niet in op kostprijsdiscussies van individuele zorgaanbieders.

 • Wat zijn de consequenties als ik geen contract ELV/GRZ afsluit met ONVZ?

  De lopende zorg aan cliënten die verzekerd zijn bij ONVZ zal blijven doorgaan. Zorgovereenkomsten met cliënten zullen dus niet opgezegd worden. Na het uitbetalen van een declaratie ELV aan een zorgaanbieder zonder contract, zullen er achteraf vragen worden gesteld om de kwaliteit te borgen. Mocht blijken dat er niet aan bepaalde eisen wordt voldaan, kan een betaling worden teruggevorderd.

 • Hoe kijkt ONVZ naar doelmatigheid bij ELV?

  ONVZ maakt doorlopend analyses op de schadelast. ONVZ kijkt daarbij naar de gemiddelde kosten per verzekerde per jaar.  Als er reden toe is, nemen wij contact op met de betreffende zorgverlener om de analyses door te nemen.

Vragen 2021

 • Hanteert ONVZ de maximum NZa-tarieven voor GRZ? Of zal ONVZ een tariefafslag hanteren?

  Gezien de verlaging van de tarieven voor GRZ 2021, hanteert ONVZ geen tariefafslag. De tariefafspraken zullen worden gebaseerd op de maximale NZa-tarieven. Omdat de afspraken zijn gemaakt voor 2 jaar, geldt dit ook voor 2022. Dit houdt in dat we in de tarieven voor 2022 de landelijk indexatie volgen, zoals toegepast door de NZa.

Vragen 2022

 • Hanteert ONVZ de maximum NZa-tarieven voor GRZ? Of zal ONVZ een tariefafslag hanteren?

  Gezien de verlaging van de tarieven voor GRZ 2021, hanteert ONVZ geen tariefafslag. De tariefafspraken zullen worden gebaseerd op de maximale NZa-tarieven. Omdat de afspraken zijn gemaakt voor 2 jaar, geldt dit ook voor 2022. Dit houdt in dat we in de tarieven voor 2022 de landelijk indexatie volgen, zoals toegepast door de NZa.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.