Eerstelijns verblijf & geriatrische revalidatiezorg

Declareren

Eerstelijns verblijf (ELV) en geriatrische revalidatie (GRZ) kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO

Toestemming vragen voor ELV

Voor ELV langer dan 3 maanden is vooraf toestemming van ons nodig.

Toestemming vragen voor GRZ

Voor GRZ langer dan 6 maanden is vooraf toestemming van ons nodig.

Wat wij controleren

Wij zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en declaraties door zorgverleners.

Een overeenkomst met ONVZ

Via de inkooporganisatie VRZ Zorginkoop kopen wij ELV en GRZ in. VRZ Zorginkoop is dan ook het aanspreekpunt voor alle vragen rondom zorginkoop.

Overgangsregeling ELV

Per 1 januari 2017 is het eerstelijns verblijf vanuit een Wlz-subsidieregeling overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Er geldt wel een overgangsregeling. Had verzekerde op 31 december 2016 een geldig indicatiebesluit van het CIZ voor eerstelijns verblijf palliatief terminale zorg? Dan is de einddatum van de indicatie 1 januari 2020, op voorwaarde dat het verblijf van 1 januari 2017 tot nu medisch noodzakelijk is. Als verzekerde aan het eind van deze periode langer eerstelijns verblijf nodig heeft, dan is hiervoor toestemming nodig.

Vergoedingen

In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen.

Veel geraadpleegde vergoedingen over ELV en GRZ zijn: 

Wijzigingen voor 2019

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2019? Deze hebben wij per zorgsoort kort weergegeven in een wijzigingsoverzicht 2019.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.