Zorgverlener

ONVZ Expats vergoedingen

Administratieve regeling gezondheidszorg

Verzekerden met UZOVI-code 3365 (ONVZ Expats) zijn verzekerd via UnitedHealthcare Global (UnitedHealthcare Insurance dac). ONVZ helpt bij het declareren van zorg in Nederland. Met ONVZ Expats biedt ONVZ toegang tot VECOZO voor expats die tijdelijk in Nederland werken en wonen en geen recht hebben op de Nederlandse basisverzekering. Hieronder vindt u de zorgsoorten die bij ONVZ gedeclareerd kunnen worden onder UZOVI-code 3365. Voor de ONVZ Expats is voor deze zorgsoorten geen machtiging voor medische behandelingen nodig. 

Hoe kunt u declareren?

Volg de onderstaande instructies om de vergoeding te bevestigen en declaraties te verwerken.

 1. Zoek de verzekerde op in VECOZO door middel van het verzekerdennummer en de geboortedatum. Deze gegevens staan op de achterkant van de ONVZ Expats zorgpas. Zo weet u dat de verzekering actief is
 2. In VECOZO staat bij de verzekering van de verzekerde de code H, omdat het een particuliere verzekering is. De declaratie kan eenvoudig via VECOZO bij ONVZ worden ingediend.
 3. Hieronder vindt u de zorgsoorten die u kunt declareren bij ONVZ. Voor overige zorgsoorten, kunt u de rekening rechtstreeks naar de verzekerde sturen. De verzekerde kan deze declaratie indienen bij UnitedHealthcare Global.

Zorgsoorten

 • Anticonceptiemiddelen
 • Ambulancevervoer
 • Audiologische zorg
 • Diagnostiek voor eerstelijns zorg
 • Dieetpreparaten
 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie en oefentherapie
  Deze zorgsoort wijkt af van de basisverzekering. We verwerken declaraties t/m €2.000 vanaf de eerste behandeling. Voor declaraties boven de €2.000 kan de verzekerde de declaratie indienen bij UnitedHealthcare Global.
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Geneesmiddelen
 • Huisarts
 • Hulpmiddelen
 • Kraamzorg
 • Logopedie
 • Medisch-specialistische revalidatie
 • Medisch-specialistische zorg
  Hieronder valt ook: 
  • Plastische chirurgie
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen (inclusief IVF)
  • Erfelijkheidsonderzoek
  • Orgaantransplantaties en -donaties
  • Dialyse
  • Mechanische beademing
 • Second opinion
 • Stoppen met roken
 • Trombosedienst
 • Voetzorg
 • Zwangerschap en bevalling

Goed om te weten

 • Voor vragen over vergoedingen verwijzen wij u naar het gedeelte over de vergoeding van het plan. Houd er rekening mee dat voorafgaande goedkeuring voor medische behandeling niet vereist is, zoals beschreven in het gedeelte over de vergoeding van ONVZ Expats.

  Als u een andere vraag heeft die betrekking heeft over een verzekerde, neem dan contact op met het UnitedHealthcare Global Client-serviceteam op +44 (0)20 3907 4920 of mail support@myuhcglobal.com.