• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Inkoop GZSP

Inkoopbeleid GZSP (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)

Inkoopbeleid

Nieuwe zorgaanbieders 2021

Aangepast zorginkoopbeleid 2022

In ons inkoopbeleid GZSP 2022 staat dat ONVZ 1 juli 2021 aanpassingen van het zorginkoopbeleid zal publiceren. Op dit moment zijn er echter nog ontwikkelingen in het zorgveld waardoor publicatie hierna zal plaatsvinden. Uiterlijk 1 augustus volgt hier een update.

Update 30 juli 2021: de wijzigingen van het inkoopbeleid GZSP 2022 vindt u onder de kop 'Wijzigingen per 1 augustus 2021' in de nieuwe gepubliceerde versie.

Algemene vragen

 • Gelden de minimale uitgangspunten voor de individuele prestaties en groepsprestaties binnen de GZSP ook voor zorgverleners zonder overeenkomst?

  Ja.

 • ONVZ heeft mij een tarief aangeboden. Is dit tarief nog onderhandelbaar?

  Nee, de tarieven zijn niet onderhandelbaar. Wel volgt ONVZ het kostprijsonderzoek van de NZa naar zorg aan mensen met sterk gedragsgestoord en een lichte verstandelijke beperking met belangstelling en zal de resultaten hiervan ter harte nemen.

 • Wat zijn de consequenties als ik geen contract GZSP afsluit met ONVZ?

  De lopende zorg aan cliënten die verzekerd zijn bij ONVZ blijft doorgaan. Dat wil zeggen: de zorgovereenkomst met de cliënt mag niet opgezegd worden. Daarnaast geldt er vanaf het moment dat er geen overeenkomst is een machtigingsprocedure en een tarief zoals beschreven in de polisvoorwaarden.

Vragen 2021

 • Per 1 januari 2021 gaat ook de overige zorg voor patiënten in de GZSP over naar de Zvw. Hierdoor kunnen gedragswetenschappers en paramedici in het kader van GZSP ook op grond van de Zvw zorg declareren. Daarnaast is het mogelijk om zorg in een groep en zorg aan mensen met sterk gedragsgestoord en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) te declareren. Deze zorg maakt nu nog onderdeel uit van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Wat gebeurt er met deze cliënten?

  De vergoeding vanuit deze subsidieregeling stopt en gaat over in de Zvw. Voor cliënten die al onder behandeling waren, of waar wel al een indicatie was gesteld maar waar de zorg nog niet van was gestart, geldt een overgangsregeling. Bij cliënten die al in behandeling waren, geldt de CIZ-indicatie als verwijzing voor vergoeding vanuit de Zvw. Voor cliënten met een indicatie waarbij de zorg nog niet was gestart voor 1 januari 2021, geldt de CIZ indicatie tot 31 maart 2021 als verwijzing en bepaalt de regiebehandelaar de duur van de behandeling. Na 31 maart 2021 moet er een verwijzing geschreven worden.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.