Medisch specialistische zorg

Toestemming vragen voor medisch-specialistische zorg

Zo vraagt u toestemming voor medisch-specialistische zorg.

Wanneer moet u toestemming vragen

Voor medisch-specialistische zorg uit de basisverzekering geldt de limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg. Hierop staan de zorgactiviteiten waarvoor toestemming vooraf nodig is.

Ook voor medisch-specialistische revalidatie is soms onze toestemming nodig. Daarvoor gelden andere regels. Daarom staan die apart vermeld.

Onze aanvullende verzekeringen vergoeden soms ook plastische chirurgie of een 4e of volgende poging ivf of icsi. Daarvoor is altijd onze toestemming nodig.

Zo vraagt u toestemming

Zorg uit de basisverzekering:

U kunt het Machtigingenportaal van VECOZO gebruiken. Soms krijgt u meteen bericht over de beoordeling, omdat de aanvraag automatisch via een beslisboom is beoordeeld. Moet de aanvraag door een medewerker bekeken worden? Dan proberen wij binnen 5 werkdagen ons oordeel te geven. Wij moeten dan wel alle informatie hebben gekregen. 

Voor plastische chirurgie uit de aanvullende verzekering kunt u niet altijd het machtigingenportaal gebruiken. U kunt voor die behandelingen toestemming vragen voor uw patiënt met een gemotiveerde verklaring. Daaruit moet blijken wat de indicatie is voor de behandeling. Stuur dan ook de verwachte kosten en zo nodig foto’s mee.

Toestemming voor een 4e of volgende poging ivf of icsi vraagt u met ons aanvraagformulier. Wij hebben dit formulier ook in het Engels en Duits. Het ene deel van het formulier vult uw cliënt in. Het andere deel moet u als behandelend medisch specialist invullen en ondertekenen. 

Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

Als u geen gebruik maakt van het machtigingenportaal of als het gaat om een aanvraag voor plastische chirurgie of ivf, dan kunt u de aanvraag rechtstreeks aan ons sturen. Graag zelfs. Dit kan via het contactformulier op deze website. Secure Mail gebruiken kan ook. Informeer naar de mogelijkheden via ziekenhuizen@onvz.nl.

U kunt de aanvraag ook per post sturen:

ONVZ

Afdeling Machtigingen

Postbus 392

3990 GD Houten

Goed om te weten

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties