Overige paramedische zorg

Zorgverlener

Bent u paramedicus? Maar geen fysio- of oefentherapeut?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor paramedische zorg is soms toestemming van ons nodig.

Hoe werkt dat?

Declareren

Paramedische zorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Bent u fysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck of Cesar? Specifieke informatie voor deze zorgsoorten staat apart vermeld.

Vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen.

Wijzigingen voor 2024

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2024? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2024.

Paramedische COVID-herstelzorg

Er is sinds 18 juli 2020 een voorwaardelijke vergoeding vanuit het basispakket voor eerstelijns paramedische herstelzorg aan verzekerde met ernstige COVID-19. Kijk voor de vergoeding en voorwaarden op onze pagina Vergoeding voor herstelzorg ernstig zieke coronapatiënten.

Voetzorg

De voetzorg in de basisverzekering is per 1 januari 2023 uitgebreid met voetzorg voor verzekerde met risicoprofiel 2 en 3. Wij hebben per 1 januari 2024 onze aanvullende verzekeringen hierop aangepast. Onze aanvullende verzekeringen vergoeden alleen nog maar voetzorg indien verzekerde risicoprofiel 1 heeft.

Om te bepalen of verzekerde recht heeft op een vergoeding vanuit de basis- of aanvullende verzekering is het nodig dat het voetrisicoprofiel op de nota vermeld staat.

Als het voetrisicoprofiel nog niet op de nota vermeld staat kan verzekerde dit laten vaststellen bij de huisarts of podotherapeut. Zij kunnen verzekerde met risicoprofiel 2 en 3 dan doorverwijzen naar een podotherapeut of een pedicure die aangesloten is bij de podotherapeut en die de benodigde zorg kan verlenen. Verzekerde met voetrisicoprofiel 1 kunnen naar de pedicure of medisch pedicure.

Logopedie

De basisverzekering vergoedt logopedie die een geneeskundig doel heeft. We vergoeden geen logopedische behandeling voor dyslexie, taalproblemen veroorzaakt door een dialect of door een andere moedertaal, ondersteuning van onderwijs, of muziektherapie.

Geeft u een logopediebehandeling voor stotteren, afasie, preverbale logopedie of het Hanen ouderprogramma? Dan moet u als logopedist staan ingeschreven in het relevante register van de NVLF.

Ergotherapie

De basisverzekering vergoedt maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.

Diëtetiek

De basisverzekering vergoedt maximaal 3 uur diëtetiek per kalenderjaar.

Levert u dieetzorg als onderdeel van ketenzorg? Dan vergoeden we die zorg ook, maar telt dat niet mee voor het maximum van 3 uur.

Levert u dieetadvisering als onderdeel van een gecombineerde leefstijlinterventie (gli)? Dan vergoeden we dat niet apart. U declareert uw zorg bij de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar voor de gli declareert de totale gli-kosten bij ons.

De behandeling van overgewicht bij volwassenen met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren valt niet onder 'diëtetiek met een medische reden'. Heeft de verzekerde geen medische reden, maar wil hij of zij wel zijn of haar eetgewoonten veranderen? Kijkt u dan eerst met de verzekerde of de aanvullende verzekering de zorg vergoedt.

Orthoptie

De basisverzekering vergoedt orthoptie als zelfstandige aanspraak alleen als het gaat om onderzoek en behandeling van amblyopie, strabismus, diplopie, asthenopie en refractieafwijkingen.

Werkt u zelfstandig in een ziekenhuis, gespecialiseerde zorginstelling of eigen praktijk? Dan kunt u verzekerden, ook zonder verwijzing, voor deze aandoeningen behandelen.

Blijkt dat er meer of andere zorg nodig is, bijvoorbeeld door de oogarts? Dan kunt u uw patiënt direct doorverwijzen. Een bezoek aan de huisarts is daarvoor niet nodig. Let op dat bij de vervolgbehandeling dan verwijscode 7 ‘eigen patiënt’ wordt geregistreerd. Of, als uw patiënt naar een (ander) ziekenhuis gaat, verwijscode 6 ‘Verwezen patiënt niet-SEH vanuit andere instelling’.

Goed om te weten

  • Voor toegang tot een diëtist, ergotherapeut, logopedist, orthoptist en podotherapeut is geen verwijzing nodig. Wel kan worden gevraagd om een medische diagnose of indicatie gesteld door een arts. Deze medische indicatie kan ook blijken uit andere correspondentie van een arts.

  • Onze verzekeringen kennen een ruime vergoeding voor paramedische zorg. Net als voor andere zorgsoorten geldt dat deze zorg medisch noodzakelijk moet zijn. En dat deze moet voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep. 

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rechtmatigheid (formele controle) en doelmatigheid (materiele controle) van de ingediende declaraties te onderzoeken. Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties