Geboortezorg

Bent u verloskundige of kraamverzorgende? Dan vindt u hier de informatie die u nodig heeft.

Declareren

Verloskundige zorg en kraamzorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Toestemming vragen

Voor verloskundige zorg en kraamzorg is geen toestemming van ons nodig.

Wat wij controleren

Wij zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en de ingediende declaraties.

Een overeenkomst met ONVZ

Via de inkooporganisatie VRZ Zorginkoop kopen wij verloskundige zorg en kraamzorg in. VRZ Zorginkoop is dan ook uw aanspreekpunt voor alle vragen over (het sluiten van) overeenkomsten.

Vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor de basisverzekering en onze aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen.

Veel geraadpleegde vergoedingen zijn:

Wijzigingen voor 2019

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2019? Deze hebben wij per zorgsoort kort weergegeven in een wijzigingsoverzicht 2019.

Goed om te weten

  • Declareer inclusief eigen bijdragen

    Voor een correcte afhandeling van declaraties vragen wij u om uw declaraties in te dienen inclusief de eigen bijdrage. Wij verrekenen dit vervolgens zelf met onze verzekerde. Dit geldt zowel voor de eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, als voor de eigen bijdrage bij een bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum.

  • Niet gecontracteerde zorg vergoeden wij ook

    Met de meeste zorgverleners hebben wij tariefafspraken. Niet gecontracteerde zorg vergoeden wij tot maximaal de door de NZa vastgestelde tarieven. In geval van een zogenaamd max-max tarief, vergoeden wij het laagst gemaximeerde tarief.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.