Geboortezorg

Zorgverlener

Bent u verloskundige of kraamverzorgende?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor verloskundige zorg en kraamzorg is geen toestemming van ons nodig.

Declareren

Verloskundige zorg en kraamzorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor de basisverzekering en onze aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen.

Veel geraadpleegde vergoedingen zijn:

Wijzigingen voor 2024

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2024? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2024.

Goed om te weten

  • Voor een correcte afhandeling van declaraties vragen we u om uw declaraties in te dienen inclusief de eigen bijdrage. We verrekenen dit vervolgens zelf met onze verzekerde. Dit geldt zowel voor de eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, als voor de eigen bijdrage bij een bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum.

  • Met de meeste zorgverleners hebben we tariefafspraken. Niet gecontracteerde zorg vergoeden we tot maximaal de door de NZa vastgestelde tarieven. In geval van een zogenaamd max-max tarief, vergoeden we het laagst gemaximeerde tarief.

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rechtmatigheid (formele controle) en doelmatigheid (materiele controle) van de ingediende declaraties te onderzoeken. Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties