Huisartsenzorg

Zorgverlener

Bent u huisarts?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor huisartsenzorg is geen toestemming van ons nodig.

Declareren

Huisartsenzorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Stoppen met roken (SMR)

Willen uw patiënten stoppen met roken? Dan kunt u een SMR-programma aanbieden, een op gedragsverandering gerichte interventie. Dit kunt u zo nodig aanvullen met farmacotherapeutische ondersteuning, zoals nicotinevervangende middelen of receptgeneesmiddelen (nortriptyline, bupropion en varenicline). We vergoeden geen farmacotherapie zonder gedragsmatige ondersteuning.

Het SMR-programma moet in overeenstemming zijn met de omschrijving en kaders die worden gesteld in de zorgmodule 'Stoppen met roken' (van Partnership stop met roken), en moet voldoen aan de CBO-richtlijn 'Tabaksverslaving'.

Voor een integraal SMR-programma is slechts één zorgverlener verantwoordelijk. Kunt u als huisarts niet alle benodigde zorg zelf leveren? Dan moet u adequate zorgverlening inkopen. U, als hoofdbehandelaar van het programma, declareert de kosten van het SMR-programma bij ons. De kosten van de ingekochte zorgverlening verrekent u als onderlinge dienstverlening. 

Gecombineerde leefstijlinterventie (gli)

Heeft u patiënten met overgewicht en een verhoogd ziekterisico? Per 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering voor hen een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. 

De uitvoering van de gli is geen huisartsenzorg, maar als huisarts kunt u wel een rol hebben in het stellen van de indicatie voor de gli en het monitoren van de voortgang. Wilt u daarover meer weten? In de vergoeding Gecombineerde leefstijlinterventie overgewicht staan de nadere voorwaarden. Zo moeten patiënten ons vooraf toestemming vragen en vergoeden we alleen interventies van door ons erkende gecombineerde leefstijlinterventies.

Vergoedingen

In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Naast de vergoeding Huisarts zijn misschien de volgende vergoedingen nog interessant:

Wijzigingen voor 2024

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2024? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2024

Goed om te weten

  • Loopt uw patiënt tegen wachtlijsten aan? Of zoekt uw patiënt extra hulp rondom een ziekenhuisopname, informatie over mantelzorg of een second opinion? Dan kunt u uw patiënt ook adviseren om contact op te nemen met onze ZorgConsulenten.

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rechtmatigheid (formele controle) en doelmatigheid (materiele controle) van de ingediende declaraties te onderzoeken. Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Meer contactopties