Huisartsenzorg

Zorgverlener

Bent u huisarts?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor huisartsenzorg is geen toestemming van ons nodig.

Declareren

Huisartsenzorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Stoppen met roken (SMR)

Willen uw patiënten stoppen met roken? Dan kunt u een SMR-programma aanbieden, een op gedragsverandering gerichte interventie. Dit kunt u zo nodig aanvullen met farmacotherapeutische ondersteuning, zoals nicotinevervangende middelen of receptgeneesmiddelen (nortriptyline, bupropion en varenicline). We vergoeden geen farmacotherapie zonder gedragsmatige ondersteuning.

Het SMR-programma moet in overeenstemming zijn met de omschrijving en kaders die worden gesteld in de zorgmodule 'Stoppen met roken' (van Partnership stop met roken), en moet voldoen aan de CBO-richtlijn 'Tabaksverslaving'.

Voor een integraal SMR-programma is slechts één zorgverlener verantwoordelijk. Kunt u als huisarts niet alle benodigde zorg zelf leveren? Dan moet u adequate zorgverlening inkopen. U, als hoofdbehandelaar van het programma, declareert de kosten van het SMR-programma bij ons. De kosten van de ingekochte zorgverlening verrekent u als onderlinge dienstverlening. 

Gecombineerde leefstijlinterventie (gli) volwassenen en aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Heeft u patiënten met overgewicht en een verhoogd ziekterisico? Per 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering voor hen een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Per 1 januari 2024 vergoedt de basisverzekering ook een aanpak gericht op het verbeteren van de leefstijl van kinderen jonger dan 18 jaar.

De uitvoering van de gli en aanpak voor kinderen ligt niet bij u als huisarts, maar u kunt wel een rol hebben in het stellen van de indicatie voor de gli of ketenaanpak en het monitoren van de voortgang.

Wilt u daarover meer weten?

Valpreventie

Om meer te doen aan valpreventie vergoedt de basisverzekering vanaf 1 januari 2024 een valrisicobeoordeling als verzekerden een verhoogd valrisico hebben. Als hieruit blijkt dat de verzekerde is aangewezen op een valpreventieve beweeginterventie wordt deze meestal aangeboden via de gemeente. Vanaf 1 januari 2024 vergoedt de basisverzekering in sommige gevallen een valpreventieve beweeginterventie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut.

Valrisicotest
Als huisarts kunt u de valrisicotest afnemen. Deze test bestaat uit een paar overzichtelijke vragen en wordt gebruikt om het valrisico in te schatten. Veelal zal de valrisicotest binnen het sociale domein worden afgenomen. Wanneer een verhoogd valrisico is vastgesteld met de valrisicotest wordt er een valrisicobeoordeling uitgevoerd.

Valrisicobeoordeling
Als huisarts kunt u de valrisicobeoordeling afnemen. Dit is een uitgebreide screening. Een deel van deze screening kan via een verlengde armconstructie uitgevoerd worden door een fysio-, oefen- of ergotherapeut.

Interventie
De valrisicobeoordeling resulteert in een individueel advies waarin verwijzingen naar zorgverleners en/of interventies zijn opgenomen. Hierin kan ook naar het sociale domein verwezen worden, bijvoorbeeld voor aanpassingen in huis. Verzekerden met een hoog valrisico die zijn aangewezen op een trainingsprogramma begeleidt door een fysio- of oefentherapeut door onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen worden verwezen naar een valpreventieve beweeginterventie binnen de zorgverzekeringswet.

 

Vergoedingen

In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Naast de vergoeding Huisarts zijn misschien de volgende vergoedingen nog interessant:

Wijzigingen voor 2024

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2024? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2024.

Goed om te weten

  • Loopt uw patiënt tegen wachtlijsten aan? Of zoekt uw patiënt extra hulp rondom een ziekenhuisopname, informatie over mantelzorg of een second opinion? Dan kunt u uw patiënt ook adviseren om contact op te nemen met onze ZorgConsulenten.

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rechtmatigheid (formele controle) en doelmatigheid (materiele controle) van de ingediende declaraties te onderzoeken. Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties