Huisartsenzorg

Bent u huisarts? Dan vindt u hier de informatie die u nodig heeft.

Declareren

Huisartsenzorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Toestemming vragen

Voor huisartsenzorg is geen toestemming van ons nodig.

Wat wij controleren

Wij zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en de ingediende declaraties.

Een overeenkomst met ONVZ

Via de inkooporganisatie VRZ Zorginkoop kopen wij huisartsenzorg in. VRZ Zorginkoop is dan ook uw aanspreekpunt voor alle vragen over (het sluiten van) overeenkomsten. Voor huisartsenzorg volgen wij de afspraken die u met de preferente verzekeraar in uw regio maakt.

Stoppen met roken (SMR)

Willen uw patiënten stoppen met roken? Dan kunt u een SMR-programma aanbieden, een op gedragsverandering gerichte interventie. Dit kunt u zo nodig aanvullen met farmacotherapeutische ondersteuning, zoals nicotinevervangende middelen of receptgeneesmiddelen (nortriptyline, bupropion en varenicline). Wij vergoeden geen farmacotherapie zonder gedragsmatige ondersteuning.

Het SMR-programma moet in overeenstemming zijn met de omschrijving en kaders die worden gesteld in de zorgmodule 'Stoppen met roken' (van Partnership stop met roken), en moet voldoen aan de CBO-richtlijn 'Tabaksverslaving'.

Voor een integraal SMR-programma is slechts één zorgverlener verantwoordelijk. Kunt u als huisarts niet alle benodigde zorg zelf leveren? Dan moet u adequate zorgverlening inkopen. U, als hoofdbehandelaar van het programma, declareert de kosten van het SMR-programma bij ons. De kosten van de ingekochte zorgverlening verrekent u als onderlinge dienstverlening. 

Gecombineerde leefstijlinterventie (gli)

Heeft u patiënten met overgewicht en een verhoogd ziekterisico? Per 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering voor hen een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. 

De uitvoering van de gli is geen huisartsenzorg, maar als huisarts kunt u wel een rol hebben in het stellen van de indicatie voor de gli en het monitoren van de voortgang. Wilt u daarover meer weten? In de vergoeding Gecombineerde leefstijlinterventie overgewicht staan de nadere voorwaarden. Zo moeten patiënten ons vooraf toestemming vragen en vergoeden wij alleen interventies uit ons overzicht van de door ons erkende leefstijlinterventies.

Vergoedingen

In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Naast de vergoeding Huisarts zijn misschien de volgende vergoedingen nog interessant:

Wijzigingen voor 2019

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2019? Deze hebben wij per zorgsoort kort weergegeven in een wijzigingsoverzicht 2019.

Goed om te weten

  • Onze ZorgConsulenten kunnen uw patiĆ«nt verder helpen

    Loopt uw patiënt tegen wachtlijsten aan? Of zoekt uw patiënt extra hulp rondom een ziekenhuisopname, informatie over mantelzorg of een second opinion? Dan kunt u uw patiënt ook adviseren om contact op te nemen met onze ZorgConsulenten.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.