Hulpmiddelen

Bent u een leverancier van hulpmiddelen? Hieronder vindt u de informatie die u nodig heeft.

Contracteren

Informatie voor zorgaanbieders over onze zorginkoop

Toestemming vragen

Voor hulpmiddelen is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons nodig.

Declareren

Hulpmiddelen kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Vergoedingen

Wilt u weten of het hulpmiddel wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste indicatievereisten en eventueel noodzakelijke voorschriften. 

Wijzigingen voor 2020

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2020? Deze hebben we per zorgsoort kort weergegeven in een wijzigingsoverzicht 2020.

Goed om te weten

  • Vanaf 2019 is er geen reglement hulpmiddelen meer

    Tot en met 2018 hadden wij een reglement hulpmiddelen. Vanaf 1 januari 2019 zijn de voorwaarden uitgewerkt in de basisregels hulpmiddelen en in de vergoedingen Hulpmiddelen basisverzekering.

  • We volgen de afspraken om administratieve lasten te verminderen

    Om de administratieve lasten te verminderen, volgen we de afspraken die in het veld gemaakt zijn. Zo hoeft de huisarts geen formulier verbandmiddelen meer in te vullen en is een recept met onder andere de indicatiecode voldoende. U kunt op basis daarvan beoordelen of de basisverzekering het hulpmiddel vergoedt. Andere zorgverleners moeten nog wel het ZN-aanvraagformulier verbandmiddelen gebruiken.

  • We zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en ingediende declaraties

    Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Handige links

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.