Hulpmiddelen

Zorgverlener

Bent u een leverancier van hulpmiddelen?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor hulpmiddelen is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons nodig. Wat u precies moet opsturen, vindt u in onze Algemene regels en vergoedingen.

Naar Algemene regels en vergoedingen

Declareren

Hulpmiddelen kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Vergoedingen

Wilt u weten of het hulpmiddel wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste indicatievereisten en eventueel noodzakelijke voorschriften.

Wijzigingen voor 2024

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2024? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2024.

Goed om te weten

  • Dit betekent dat er een maximale vergoeding geldt voor de geleverde zorg, wanneer u geen overeenkomst met ons sluit voor 2024.

  • Misschien declareert u met een andere GPH-code. Kijk in uw contract of in de verstrekte machtiging, welke GPH-code u moet hanteren. Gebruikt u wel de juiste code? Neem dan contact met ons op, dan kijken we met u mee.

  • Om de administratieve lasten te verminderen, volgen we de afspraken die in het veld gemaakt zijn. Zo hoeft de huisarts geen formulier verbandmiddelen meer in te vullen en is een recept met onder andere de indicatiecode voldoende. U kunt op basis daarvan beoordelen of de basisverzekering het hulpmiddel vergoedt. Andere zorgverleners moeten nog wel het ZN-aanvraagformulier verbandmiddelen gebruiken.

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rechtmatigheid (formele controle) en doelmatigheid (materiele controle) van de ingediende declaraties te onderzoeken. Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties