• Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Inkoop hulpmiddelen

 

Algemene vragen

 • Hoe kan ik een zorgovereenkomst hulpmiddelen aanvragen?

  Dan kunt contact opnemen met onze afdeling Contractbeheer. U kunt ons bereiken via de e-mail: contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Ik heb een aanbod gekregen voor een zorgovereenkomst, maar daar wil ik geen gebruik van maken. Wat moet ik doen?

  Als u de zorgovereenkomst via VECOZO aangeboden heeft gekregen, dan kunt u de zorgovereenkomst daar weigeren. Heeft u het aanbod via de e-mail gekregen, dan kunt u ons via de e-mail antwoorden. Natuurlijk horen wij graag waarom u de aangeboden overeenkomst niet wilt ondertekenen. Wij vragen u dan ook contact met ons op te nemen via: contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

   

 • Ik heb (inhoudelijke) vragen over de Zorginkoop. Wat kan ik doen?

  Dan kunt contact opnemen met onze afdeling Hulpmiddelen. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of via de e-mail: hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Krijg ik automatisch een overeenkomst?

  Als u vorig jaar een overeenkomst aangeboden heeft gekregen, dan kun u ervan uitgaan dat u dit jaar weer een overeenkomst aangeboden krijgt. Mocht u eind november nog geen aanbod hebben gehad, neem dan contact op met onze afdeling Contractbeheer via contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Mijn AGB-code is gewijzigd, moet ik iets doorgeven?

  Bij een wijziging van de AGB-code zullen reeds getekende overeenkomsten niet automatisch worden overgezet. Neemt u daarom op tijd contact met ons op via: contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Wat is het beleid rondom GPH-codes? Welke GPH-code moet ik gebruiken?

  Als er geen GPH-codes opgenomen zijn in de zorgovereenkomst, dan zijn de te hanteren GPH-codes terug te vinden op de website van Vektis CV. Als u na het raadplegen van deze website nog vragen heeft over een GPH-code voor een offerte of declaratie, dan kunt u contact opnemen met ONVZ via hulpmiddelen@onvz.nl. Heeft u vragen over de GPH-codes in de aangeboden zorgovereenkomst? Dan kunt u contact opnemen via contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Wat kan ik doen als ik een ander hulpmiddel wil leveren dan op de prijslijst voorkomt?

  Dan is er sprake van niet-gecontracteerde zorg en moet u een aanvraag tot machtiging indienen. Kijk op onze pagina Toestemming vragen voor hulpmiddelen voor eventuele documenten die met een aanvraag moeten worden meegezonden. Over het algemeen gaat het om de medische indicatie, een beschrijving van de functionele beperking(en), een onderbouwing van de productkeuze en een offerte. U kunt de aanvraag rechtstreeks bij ons indienen via hulpmiddelen@onvz.nl of via het contactformulier.

 • Welke kwaliteitseisen hanteert ONVZ?

  In ons inkoopbeleid hulpmiddelen 2021 kunt u per zorgovereenkomst nakijken aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen. Ons inkoopbeleid kunt u vinden bovenaan deze pagina.

Vragen 2021

 • Wat is er gewijzigd in de overeenkomst Diabeteshulpmiddelen 2021?

  De regeling zorgverzekering wordt aangepast. De diabeteshulpmiddelen worden per 1 januari 2021 allemaal vergoed als hulpmiddelenzorg. Het gedeelte dat onder de aanspraak medisch-specialistische zorg viel, wordt daarom overgeheveld naar de hulpmiddelenzorg.

  De overheveling geldt voor:

  • continue glucose monitoring
  • flash glucose monitoring (freestyle libre) (inkoop viel voorheen al onder het inkoopaccount hulpmiddelen)
  • insulinepompen (inkoop viel voorheen al onder het inkoopaccount hulpmiddelen)
  • ketonenteststrips en ketonenmeter (ofwel combinatiemeter)

 • Wat is er gewijzigd in de overeenkomst stomamaterialen, afvoerend incontinentiemateriaal en verbandmiddelen?

  In de zorgovereenkomsten stomamaterialen, afvoerend incontinentiemateriaal en verbandmiddelen zijn kortingspercentages opgenomen. Wat houdt dit in?


  Dit houdt in dat we voor 2021 afstappen van het systeem van vergoeding op basis van clusterprijzen. Dit vanwege de administratieve last die dit systeem met zich meebrengt voor zowel de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar. Hiervoor in de plaats kiezen we een AIP-korting met een bevroren AIP op basis van de Taxe van juni 2020. Het voordeel van het voeren van een AIP-korting is dat dit helder is en goed uitlegbaar aan de klant/verzekerde.


  Uitgangspunt is om deze nieuwe prijssystematiek kostenneutraal ten opzichte van 2020 in te voeren. U vindt de berekende AIP-kortingen in Deel III van de overeenkomst.


  Van medisch speciaalzaken wordt gevraagd om met de AP-standaard te declareren in plaats van de Hulpmiddelenstandaard.


  Let op: absorberend incontinentiemateriaal wordt wél via de hulpmiddelenstandaard gedeclareerd. 

 • Wat is er gewijzigd in de zorgovereenkomst orthopedische schoenen van 2021?

  • Inhoudelijke punten en definities m.b.t. garanties hebben we zoveel mogelijk overgenomen van de in de branche gebruikelijke nazorg-matrix.
  • Wij hebben getracht zoveel mogelijk eenheid van taal te gebruiken om zo de duidelijkheid en uniformiteit te bevorderen.
  • De gebruikstermijn van OVAC is aangepast van 12 maanden naar 18 maanden. Wij volgen hierin het beleid van het grootste deel van de andere zorgverzekeraars.
  • In deze nieuwe zorgovereenkomst betalen wij enkelkokers en enkelomsluitingen per stuk en niet meer per ‘levering ongeacht het aantal stuks’.
  • Voor de levering van verbandschoenen en OVAC is een voorschrift van een medisch specialist niet langer vereist, een voorschrift van de huisarts is voldoende.

   

 • Ik ben apotheker apotheekhoudende huisarts maar heb geen SEMH-certificaat. Kan ik de zorgovereenkomst tekenen?

  In artikel 2 van Deel II van de overeenkomst staat dat een SEMH-certificaat alleen voor zorgaanbieders welke aan te merken zijn als medisch speciaalzaak verplicht is. Onder medisch speciaalzaak worden de hulpmiddelenleveranciers met een 76-(AGB)code bedoeld. Voor apotheekhoudenden is deze verplichting niet van toepassing.

 • Klopt het dat ik als apotheek(houdende huisarts) meerdere zorgovereenkomsten hulpmiddelen heb ontvangen/getekend?

  Dit klopt. Per hulpmiddelgroep wordt een aparte overeenkomst aangeboden.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.