Als zorgverlener rechtstreeks declareren bij ONVZ

ONVZ maakt het iedereen graag zo gemakkelijk mogelijk. Patiënten moeten zo min mogelijk merken van de administratie en nota’s die achter de geleverde zorg schuilgaan. Dat geldt ook voor u als zorgverlener. Daarom verrekenen we de zorgkosten van uw klanten het liefst rechtstreeks met u.

De voordelen van rechtstreeks declareren

 • snellere betaling
 • het bundelen van de declaraties
 • eén loket voor informatie en vragen
 • eén betaling
 • zo min mogelijk administratie voor klanten
 • verrekening van eigen risico en eigen bijdrage verzekerden

Declareren via VECOZO

ONVZ is een voorstander van elektronisch declareren. Bovendien betalen wij de kosten voor het elektronisch dataverkeer. Stuur uw declaraties daarom in via VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg).

Zo werkt het

 • voor het indienen van elektronische declaratiebestanden via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) van VECOZO heeft u een certificaat nodig
 • heeft u nog geen VECOZO certificaat? Informatie hierover kunt u vinden op de VECOZO-website. Binnen enkele dagen ontvangt u dan een informatiepakket per post. Hierin vindt u algemene informatie over VECOZO en aanvraagformulieren
 • heeft u een certificaat, dan kunt u een elektronisch declaratiebestand indienen via EDP VECOZO. Alle informatie over hoe u een declaratiebestand moet indienen kunt u opvragen via VECOZO

Gebruik de juiste Vektis declaratiestandaard

Elektronische declaratiebestanden moeten aangeleverd worden volgens de declaratiespecificaties die voor uw zorgsoort ontwikkeld zijn. Vektis beheert deze declaratiebestanden. Lees meer over deze standaarden op de Vektis-website.

Declareren voor uw beroepsgroep

Specifieke informatie voor uw beroepsgroep die van belang is bij het declareren, vindt u op de Vektis-website.

Burgerservicenummer

Vanaf juni 2009 zijn alle zorgaanbieders, instellingen, indicatieorganen en verzekeraars verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten. Ook in declaraties.

Declareren op papier

Bent u zorgverlener in de medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg of verpleging en verzorging (wijkverpleging)? Dan kunt u alleen rechtstreeks declareren via VECOZO. Wilt u dat niet? Dan stuurt u de rekening naar uw klant. De klant declareert de rekening bij ons. Wij betalen de vergoeding aan de klant. Zorg ervoor dat op uw rekening de gegevens staan, zoals hieronder weergegeven. Dan kunnen wij de nota snel verwerken.

Wij werken niet met een akte van cessie of akte van verpanding.

Bent u zorgverlener is een andere zorgsoort? Dan kunt u ook rechtstreeks declareren op papier.

Zorg dan dat de volgende gegevens op uw declaratie staan:

 • patiëntnaam, geboortedatum en het ONVZ relatienummer (polisnummer)
 • DBC-declaratiecode of DBC-Zorgproductdeclaratiecode
 • tarief DBC/prestatie of tarief DBC Zorgproduct / overig product of expertproduct
 • prestatiecode
 • soort verwijzer
 • datum behandeling
 • praktijk AGB-code
 • naam van de praktijk
 • zorgverlener AGB-code
 • naam behandelend zorgverlener
 • BIG-registratienummer zorgverlener
 • burgerservicenummer
 • bankrekeningnummer

Uw declaratie kunt u sturen naar:

ONVZ

Declaraties

Postbus 27

3990 DA Houten

Hoe weet u zeker dat een klant verzekerd is bij ONVZ?

Een Controle op Verzekeringsrecht (COV) kunt u doen bij alle verzekeraars die zijn toegelaten voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Dit kan via VECOZO.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.