• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Declareren

Elektronisch declareren

Eenvoudig, veilig en snel.

Declareren op papier

Dat gaat via uw cliƫnt.

Bij voorkeur rechtstreeks

Zorgkosten van uw cliënten verrekenen we het liefst rechtstreeks, elektronisch met u. Wij maken het iedereen graag zo gemakkelijk mogelijk. Cliënten moeten zo min mogelijk merken van de administratie en nota’s die achter de geleverde zorg schuilgaan. Dat geldt ook voor u als zorgverlener.

Als u rechtstreeks, elektronisch bij ons declareert, betalen wij ook rechtstreeks aan u uit. U heeft dan tegenover ons, met uitsluiting van de verzekerde, recht op voldoening van uw declaratie voor zover het gaat om verzekerde zorgkosten voor uw cliënt. Dat geldt voor de basisverzekering, en ook voor de aanvullende verzekering. U moet uw cliënt hiervan op de hoogte stellen en kunt de kosten niet ook nog bij uw cliënt in rekening brengen.

Let op: bent u zorgverlener in de ggz of wijkverpleging en heeft u per 2021 geen overeenkomst met ons? Dan hanteren wij maximale vergoedingen. Dat zijn dan ook de bedragen die wij maximaal aan u uitbetalen. Voor het restbedrag kunt u natuurlijk wel een rekening sturen naar uw cliënt.

Een akte van cessie of verpanding accepteren wij niet. Maar ook zonder akte van cessie kunt u vrijwel altijd rechtstreeks elektronisch bij ons declareren. Het overdragen van de vordering heeft bij een elektronische declaratie dan ook geen toegevoegde waarde.

Meer informatie? Bekijk alle voorwaarden voor rechtstreeks declareren bij ONVZ.

Eigen bijdrage en eigen risico

Declareert u elektronisch? Dan betalen we u het totale verzekerde bedrag. Wij verrekenen de wettelijke eigen bijdragen en het wettelijk (en vrijwillig) eigen risico met onze verzekerden. Daarvan merkt u niets. Dat is een afspraak tussen hen en ons.

Zorg die u declareert volgens de afspraken

De NZa stelt declaratieregels vast voor de meeste zorgsoorten. Daarnaast zijn er in een aantal gevallen ook afspraken gemaakt over uniforme declaratieprotocollen tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en brancheorganisaties van zorgverleners. Tot slot hebben wij regels gesteld in de declaratieparagraaf van onze overeenkomsten. Zorg ervoor dat u zich aan deze regels en afspraken houdt bij uw declaraties.

Algemene Inkoopvoorwaarden Eerstelijnszorg

Declaratieparagraaf 2021 per zorgsoort

Verpleging en verzorging

De declaratieparagrafen 2020 per zorgsoort vindt u terug op de website van VRZ Zorginkoop. 

Controleer eerst de verzekeringsgegevens

Om er zeker van te zijn dat uw cliënt bij ons verzekerd is, kunt u gebruikmaken van een actuele online controle op verzekeringsgegevens (COV). Dit kan via VECOZO.

Onze verzekerden beschikken over een (digitale) zorgpas. Twijfelt u over het verzekeringsrecht of de aanspraken, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons Service Center.

Meer informatie? Bekijk alle voorwaarden voor rechtstreeks declareren bij ONVZ.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.