• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Declareren

Elektronisch declareren

Eenvoudig, veilig en snel

Declareren op papier

Dat gaat via uw cliƫnt.

Bij voorkeur rechtstreeks

Zorgkosten van uw cliënten verrekenen we het liefst rechtstreeks, elektronisch met u. Wij maken het iedereen graag zo gemakkelijk mogelijk. Cliënten moeten zo min mogelijk merken van de administratie en nota’s die achter de geleverde zorg schuilgaan. Dat geldt ook voor u als zorgverlener. Daarom verrekenen we de zorgkosten van uw cliënten het liefst rechtstreeks, elektronisch met u.

Declareert u rechtstreeks, elektronisch bij ons? Dan betalen wij ook rechtstreeks aan u uit. U heeft dan tegenover ons, met uitsluiting van de verzekerde, recht op voldoening van uw declaratie voor zover het gaat om verzekerde zorgkosten voor uw cliënt. Dat geldt voor de basisverzekering, maar ook voor de aanvullende verzekering. U moet uw cliënt hiervan op de hoogte stellen en kunt de kosten niet ook nog bij uw cliënt in rekening brengen.

Een akte van cessie of verpanding accepteren wij niet. Maar ook zonder akte van cessie kunt u vrijwel altijd rechtstreeks elektronisch bij ons declareren. Het overdragen van de vordering heeft bij een elektronische declaratie dan ook geen toegevoegde waarde.

Eigen bijdrage en eigen risico

Declareert u elektronisch? Dan betalen we u het totale verzekerde bedrag. Wij verrekenen de wettelijke eigen bijdragen en het wettelijk (en vrijwillig) eigen risico met onze verzekerden. Daarvan merkt u niets. Dat is een afspraak tussen hen en ons.

Zorg die u declareert volgens de afspraken

De NZa stelt declaratieregels vast voor de meeste zorgsoorten. Daarnaast zijn er in een aantal gevallen ook afspraken gemaakt over uniforme declaratieprotocollen tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en brancheorganisaties van zorgverleners. Tot slot hebben wij regels gesteld in de declaratieparagraaf van onze overeenkomsten. Zorg ervoor dat u zich aan deze regels en afspraken houdt bij uw declaraties.

Controleer eerst de verzekeringsgegevens

Om er zeker van te zijn dat uw cliënt bij ons verzekerd is kunt u gebruik maken van een actuele online controle op verzekeringsgegevens (COV). Dit kan via VECOZO

Onze verzekerden beschikken over een (digitale) zorgpas. Twijfelt u over het verzekeringsrecht of de aanspraken, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons Service Center.

Goed om te weten

  • Declareren van opeenvolgende prestaties in de basis-ggz

    In de basis-ggz behandelt u alle aspecten van de hulpvraag in 1 behandeltraject. Het behandeltraject loopt dus door totdat alle klachten zijn hersteld met een maximale looptijd van 365 dagen. Uitgangspunt is dat na het afronden van een behandeltraject uw cliënt stabiel en klachtenvrij is. Een nieuw behandeltraject opent u alleen bij terugval of als de cliënt zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde of andere klachten. Wij hanteren daarbij een richtlijn van 2 maanden.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.