Voorwaarden direct declareren bij ONVZ

 

U kunt als zorgaanbieder rechtstreeks bij ons declareren. Ook als u vooraf geen zorgovereenkomst met ons gesloten heeft. Daarvoor gelden natuurlijk wel enkele voorwaarden:

  1. U kunt alleen rechtstreeks bij ons declareren via Vecozo. Papieren nota’s nemen wij niet in behandeling. Ook niet als u een akte van cessie heeft afgesproken met onze verzekerde. Deze is sinds 1 januari 2019 namelijk uitgesloten in onze algemene regels en vergoedingen.
  2. Dient u nota’s rechtstreeks bij ons in? Dan accepteert u onze algemene inkoopvoorwaarden en de relevante uniforme declaratieparagraaf. U vindt deze informatie ook op de website van Vecozo. U accepteert onze algemene inkoopvoorwaarden dus ook via die weg.

    In die inkoopvoorwaarden en declaratieparagraaf staat bijvoorbeeld dat u instaat voor de nota’s die u bij ons indient. Dat betekent dat wij u aanspreken bij vragen over en controles naar deze nota’s. Blijkt dat een nota niet klopt of geldt er geen vergoeding uit de verzekering? Dan heeft u geen recht op betaling. Onterecht betaalde bedragen vorderen we bij u terug. U kunt een nota dan ook niet door onze verzekerde in laten dienen.

  3. Kiest u ervoor rechtstreeks bij ons te declareren via Vecozo? Dan moet u alle nota’s op die manier bij ons indienen. U kunt dan dus niet meer op papier via onze verzekerde declareren. Behalve als onze verzekerde erop staat de nota van u te ontvangen en zelf bij ons in te dienen.

Verder lezen? Bekijk meer informatie over declareren bij ONVZ.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.