Gespecialiseerde ggz

Informatie voor zorgverleners

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017

Door wie

De regiebehandelaar ggz is een:

 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog
 • BIG-geregistreerd psychiater

Bij behandeling in een ggz-instelling mogen ook de volgende zorgverleners regiebehandelaar ggz zijn:

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog
 • Verpleegkundig specialist ggz
 • Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater bij de hoofddiagnose dementie
 • Verslavingsarts bij de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek

Verwijzing Gespecialiseerde ggz:

 • Huisarts
 • Medisch specialist

Er is geen verwijzing nodig bij acute zorg.

Vergoeding

 • GGZ-DBC: op het moment dat een patiënt wordt doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz en hier in behandeling wordt genomen, wordt een DBC GGZ-zorgproduct geopend. Let op: de zorg omvat NIET de Generalistische Basis ggz.
 • ZZP GGZ: op het moment dat er sprake is van 365 aaneengesloten dagen verblijf gericht op behandeling, wordt vanaf de 366e dag tot en met de 1095e dag de langdurige intramurale op behandeling gerichte GGZ bekostigd met een ZZP GGZ. Hiervoor geldt een toestemmingsvereiste.
 • Overige producten (OVP’s): prestaties binnen de gespecialiseerde GGZ, niet zijnde DBC en/of ZZP. Dit is bijvoorbeeld beeldvormend onderzoek, laboratoriumonderzoeken in opdracht van GGZ-aanbieders en/of keuringen, rapporten en informatieverstrekkingen.
 • Onder de vergoeding vallen ook de bij de behandeling behorende verpleging, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen, en bij de opname ook de paramedische zorg.

Wat is gespecialiseerde ggz met opname?

 • Opname in een psychiatrische instelling of opname op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor maximaal 365 dagen;
 • Het gaat om een gespecialiseerde psychiatrische behandeling en het verblijf, al dan niet in combinatie met verpleging en verzorging;
 • Let op: een onderbreking van maximaal 30 dagen telt niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbreking voor weekend- en vakantieverlof telt wel mee voor de berekening van 365 dagen.
 • Voor opname bij verslavingszorg en eetstoornissen geldt een toestemmingsvereiste. Op het moment dat er sprake is van 365 aaneengesloten dagen verblijf gericht op behandeling, wordt vanaf de 366e dag tot en met de 1095e dag de langdurige intramurale op behandeling gerichte GGZ bekostigd met een ZZP GGZ. Hiervoor geldt een toestemmingsvereiste.

Wat is gespecialiseerde ggz zonder opname?

Niet-klinische ggz-behandelingen.

Geen vergoeding

 • Behandelingen vanuit de Generalistische Basis ggz;
 • Behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • Hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • Zorg die niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur, Elise Aartsen, via EAartsen@onvz.nl of 030 639 6213. Zij helpt u graag verder.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of u de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In het vergoedingsoverzicht kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. Het vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering; de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.