Informatie voor zorgverleners: Hulpmiddelen

Inhoud vergoeding

Met de meeste leveranciers heeft ONVZ tariefafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in overeenkomsten. Als er geen overeenkomst met een leverancier is, moet er in de meeste gevallen vooraf toestemming bij ONVZ worden aangevraagd. In tabel III van het Reglement Hulpmiddelen staat in kolom 'Toestemming vooraf nodig' per hulpmiddel aangegeven of er vooraf toestemming nodig is.

Als er vooraf toestemming van ONVZ nodig is, moeten de volgende stukken worden aangeleverd:

  • Een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelaar. Dit volgens de voorwaarden in kolom 'Voorschrift' van deel III van het Reglement Hulpmiddelen.
  • Naast medische indicatie dient verder te zijn beschreven wat de functionele beperkingen zijn van de verzekerde en wat dit betekent voor de keuze van het in te zetten hulpmiddel.
  • Onderbouwing productkeuze.
  • Gespecificeerde offerte.

ONVZ kan aan de hand van dit verzoek vaststellen of er sprake is van een aanspraak op het aangevraagde hulpmiddel en hoe hoog de eventuele vergoeding zal zijn. Uitgangspunt hierbij is de levering van een adequaat functionerend hulpmiddel waarvan de inzet doelmatig is en de uitvoering niet onnodig complex dan wel onnodig kostbaar is.

Voor een aantal hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage of maximale vergoeding. Voor een overzicht van deze maximale vergoedingen en eigen bijdragen verwijzen wij u naar het Reglement Hulpmiddelen.

Bruikleen

In uitzondering op het restitutiekarakter van ONVZ, verstrekken wij enkele hulpmiddelen in bruikleen (naturazorg). Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u naar het Reglement Hulpmiddelen. Voor meer informatie verwijzen u graag naar ons team machtigingen telefoon: 030 639 62 60 of per mail naar Hulpmiddelen@onvz.nl.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.