Informatie voor tandartsen en orthodontisten

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017

Voor de tandheelkundige en orthodontische zorg worden de prestaties en de tarieven vastgesteld door de NZa. U kunt de tariefbeschikkingen vinden op de website van de NZa.

Basisverzekering

Fronttandvervanging voor verzekerden jonger dan 23 jaar

De vergoedingsregeling voor het vervangen van voortanden na een ongeval of als deze bij de geboorte in aanleg niet aanwezig zijn, is verlengd van het 18e tot en met het 22e levensjaar.

(Implantaatgedragen) prothesen

De vergoedingsregeling voor de kosten van een implantaatgedragen prothese is aangepast. De vergoeding van implantaten valt nog wel onder de bijzondere tandheelkunde. Maar de volledige implantaatgedragen prothese en het vaste gedeelte van de suprastructuur valt nu onder de reguliere verzekerde mondzorg voor 18 jaar en ouder.

De eigen bijdragen voor alle gebitsprothesen zijn gewijzigd om de hoogte ervan meer in lijn te trekken met de complexiteit van de prothese. Ook geldt er nu een eigen bijdrage voor reparaties en rebasing (opvullen) van gebitsprothesen.

Inhoud vergoeding

Basisverzekering

Verzekerden tot 18 jaar

Voor verzekerden tot 18 jaar is voor het overgrote deel tandheelkundige zorg opgenomen in de basisverzekering.

Uitgezonderd van vergoeding zijn:

  • Het bleken van elementen.
  • Gegoten vullingen, kroon- en brugwerk en implantaten.
  • Orthodontie.

Verzekerden jonger dan 23 jaar

Gegoten vullingen, kronen, bruggen en implantaten bij niet aangelegde of door een ongeval geheel verloren gegane snij- of hoektanden. De noodzaak van de zorg moet zijn vastgesteld voor de leeftijd van 18 jaar.


Verzekerden vanaf 18 jaar

Voor volwassen verzekerden is de volgende Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar opgenomen in de basisverzekering:

  • De chirurgische tandheelkundige zorg en het bijbehorende röntgenonderzoek. Uitgezonderd zijn parodontale chirurgie, het aanbrengen van een tandheelkundige implantaat en ongecompliceerde extracties.
  • De opname, verpleging en verzorging in een ziekenhuis in verband met chirurgische zorg van specialistische aard.
  • Een uitneembare volledige gebitsprothese (kunstgebit) en het vaste gedeelte van de suprastructuur bij een volledige uitneembare implantaatgedragen gebitsprothese.
  • Reparatie en rebasen van een uitneembare volledige gebitsprothese.

 De volgende eigen bijdragen gelden:

  • 10% van de kosten voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak;
  • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de bovenkaak;
  • 25% van de kosten voor een volledige immediaatprothese, een volledige vervangingsprothese of een volledige niet-implantaatgedragen overkappingsprothese.

Bij reparatie en rebasen geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten


Bijzondere tandheelkunde

Er bestaat aanspraak op vergoeding van kosten in het kader van bijzondere tandheelkunde in bepaalde situaties. Een overzicht hiervan vindt u in onze polisvoorwaarden. Vrije keuze Basisverzekering, artikel 18; lid 7

Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt een wettelijke eigen bijdrage voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is gelijk aan het bedrag dat in rekening zou zijn gebracht voor de reguliere behandeling, dus als de verzekerde niet in het kader van bijzondere tandheelkunde zou zijn behandeld.

Voor vergoeding van orthodontische zorg moet medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk zijn.

Aanvullende verzekering

Orthodontie 

Vanaf Vrije Keuze Benfit bestaat er vergoeding voor orthodontie. Wij maken onderscheid in orthodontie voor verzekerden tot 18 jaar en volwassen verzekerden. Zie voor de vergoedingen: Orthodontie tot 18 jaar en Orthodontie vanaf 18 jaar.

Tandartsverzekering en Superfit

Aanspraak bestaat op vergoeding van kosten van algemene tandheelkundige zorg en van een tandheelkundige behandeling die noodzakelijk is door een ongeval. De tandheelkundige zorg moet worden geleverd door een tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist. Een overzicht van de kosten van tandheelkundige zorg die voor vergoeding in aanmerking komen, vindt u in onze polisvoorwaarden.

Machtiging

Voor sommige tandheelkundige behandelingen is een machtiging nodig. Kijk bij Machtiging Mondzorg voor welke behandelingen dit geldt.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.