Paramedie en beweegzorg

Informatie voor zorgverleners

Zorginkoop

Via de inkooporganisatie VRZ Zorginkoop kopen wij paramedische zorg in. Meer informatie vindt u op de website van VRZ Zorginkoop.

Vergoedingen

Voor de exacte (maximale) vergoedingen voor paramedische zorg en beweegzorg verwijzen wij u naar het vergoedingsoverzicht. Onderstaand enkele aandachtspunten voor u als zorgverlener.

Afwijkende praktijklocatie? Dan moet de verzekerde vooraf toestemming vragen

Voor zorg ergens anders dan bij de verzekerde thuis of in de praktijk, moet de verzekerde ons vooraf toestemming vragen. Afwijkende praktijklocaties zijn bijvoorbeeld het verpleeghuis, een school of een sportaccommodatie. ONVZ geeft alleen toestemming voor incidentele behandeling op de bedoelde locaties als daarvoor een medische reden bestaat.

Directe toegang

Voor toegang tot de diëtist, ergotherapeut, fysio- en oefentherapeut, logopedist, orthoptist en podotherapeut is geen verwijzing nodig van de huisarts. Wel kan gevraagd worden om de medische indicatie gesteld door een arts.

Fysio- en oefentherapie

De vergoedingsregeling fysiotherapie is uitgebreid in 2018. Voor de indicatie artrose in knie en/of heup vergoedt de basisverzekering de eerste 12 behandelingen fysiotherapie in een periode van maximaal 12 maanden. 

Op de lijst chronische fysiotherapie (Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering) vindt u de vergoeding van fysio- en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder volgens de basisverzekering.

Beweegprogramma’s

Behandelingen van kanker kunnen gevolgen hebben voor de lichamelijke conditie. Bij een chronische ziekte of aandoening, zoals artrose, osteoporose, COPD of diabetes, is het belangrijk zo fit mogelijk te blijven. Een actieve en gezonde leefstijl is ook bij obesitas belangrijk. Daarom vergoedt ONVZ de begeleiding van beweegzorg bij obesitas, chronische ziekten en bij en na kanker in de vorm van beweegprogramma’s.

Logopedie

Bij logopedie voor stotteren of afasie, preverbale logopedie of het Hänen ouderprogramma moet u als logopedist ingeschreven staan in het relevante register van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Als het gaat om het Hänen ouderprogramma moet u als logopedist ook voldoen aan het Hänen protocol van de NVLF.

Diëtetiek

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar maximaal 3 uur diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Maakt de zorg door u als diëtist onderdeel uit van ketenzorg? Dan vergoedt de basisverzekering die zorg ook. Deze ketenzorg telt niet mee voor het maximum van 3 uur.

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden extra diëtetiek met een medische reden. De behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren valt niet onder ‘diëtetiek met een medische reden’.

Heeft de verzekerde geen medische reden, maar wil de verzekerde wel zijn of haar eetgewoonten veranderen? De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger bieden vergoeding voor een cursus over gezonde voeding en gezond gewicht als een preventiecursus.

Beter Eten

'Beter eten' is een gecombineerde leefstijlinterventie met als doel gedragsverandering te laten plaatsvinden, zodanig dat de patiënt in staat is om uit zichzelf gezonde keuzes te maken en een gezonde leefstijl te hanteren. Dit programma is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en ONVZ. Beter eten heeft een voedings-, bewegings- en gedragscomponent en bestaat dus uit een samenwerking van een diëtist en een oefentherapeut of fysiotherapeut. De diëtist neemt de centrale en coördinerende rol op zich. Binnen het programma bieden wij u de gelegenheid om preventie op maat aan te bieden. Dat betekent dat u binnen de kaders van Beter eten zelf invulling kunt geven aan de gecombineerde leefstijlinterventie.

De basisverzekering vergoedt de kosten van de eerste drie uur dieetadvisering. De kosten van dieetadvisering als onderdeel van Beter eten vallen buiten het verplicht en vrijwillig eigen risico van ONVZ-verzekerden. Aanvullend op de basisverzekering kan een verzekerde nog vergoeding krijgen. Dit is afhankelijk van de afgesloten aanvullende verzekering.

Bent u ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici? En biedt u een leefstijlinterventie die past binnen de voorwaarden van Beter eten? Dan komt u voor het programma in aanmerking.

Omdat wij graag onze verzekerden willen informeren over uw aanbod, vragen wij u aan te melden via dit formulier. Naast algemene informatie vragen wij ook om een nadere toelichting op de inhoud van het programma.

Declaratie

Fysio- en oefentherapie

ONVZ wil voor een correcte afhandeling van uw declaraties bij nieuwe verzekerden van u weten wanneer een chronisch behandeltraject fysio- of oefentherapie is gestart en hoeveel behandelingen er hebben plaatsgevonden.

Als dit niet duidelijk is kunnen wij dergelijke declaraties niet verder in behandeling. Wij hebben namelijk geen inzage in de administratie van de vorige verzekeraar. Graag ontvangen wij bij voorkeur per e-mail dit formulier volledig ingevuld retour. Nadat wij uw informatie hebben verwerkt, ontvangt u per e-mail een bevestiging. Wij zullen in eerste instante afgewezen declaraties dan verder in behandeling nemen.

Voor het bepalen van een diagnosecode verwijzen wij u naar de lijst Diagnose Coderingssysteem Paramedische Hulp (DCSPH). Wij gaan ervan uit dat u op basis van uw professioneel handelen de juiste diagnosecode bepaalt.

De Code soort indicatie tabel 2018 laat u zien met welke code (CSI) u de verschillende behandelingen bij ONVZ declareert.

Diëtetiek

De kosten voor diëtetiek declareert u met een diagnosecode. Voor het declareren met diagnosecodes verwijzen wij u naar COD610-NVD binnen de declaratiestandaard.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.