Ziekenhuizen en medisch specialisten

Informatie voor zorgverleners

Samen voor de beste zorg

ONVZ is dé verzekeraar van zorg. Net zoals u maken wij ons sterk voor het kostbaarste bezit van onze verzekerden, uw patiënten: hun gezondheid. Wij bieden kwaliteit in combinatie met optimale keuzevrijheid.

Wij geven u als professional ruimte om invulling te geven aan uw vak en expertise. Vanuit de richtlijnen van uw beroepsgroep, bepaalt u wat er het beste kan gebeuren, uiteraard samen met uw patiënt. Via de inkoop met onze VRZ partners gaan wij graag het gesprek aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor al onze verzekerden. Daarnaast werken wij graag met u samen aan verdere verbeteringen en innovaties in de zorg. En dat hoeft niet altijd in de vorm van grote projecten. Door onze persoonlijke benadering willen wij juist voor iedere verzekerde het verschil bieden.

Doordat wij een kleine verzekeraar zijn met ruime keuze en vergoedingen kunnen wij soms in een individueel geval net iets meer bieden dan andere zorgverzekeraars. Wij staan dan ook open voor overleg over persoonlijke (zorg)situaties. U weet als professional welke zorg het beste is voor de patiënt, wij weten veelal de weg rondom verzekeringen, domeinen en financiering. Samen kunnen wij de zorg rond uw patiënt en onze verzekerde vorm geven. Onze ZorgConsulenten denken graag mee om de zorg in individuele gevallen goed in te richten.

U kunt onze ZorgConsulenten bellen voor vragen rondom de inzet van ziekenhuisverplaatste zorg, mogelijkheden voor verblijf in een herstellingsoord of zorghotel of de inzet van transmurale zorgmogelijkheden voor onze verzekerden.

Ook kan de ZorgConsulent meedenken als er een knelpunt ontstaat in bijvoorbeeld de logistiek rondom orthopedische diagnostiek, arrangementen bij heup- of knie-operaties, regio-afspraken voor ouderen op SEH en in GRZ en ELV.

De ZorgConsulent is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur via het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50 of via zorgconsulent@onvz.nl

Meer mogelijkheden bij een aanvullende verzekering Superfit of ONVZ Zorgplan

In onze aanvullende verzekeringen Superfit en Zorgplan bieden wij onze verzekerden net wat meer bij een ziekenhuisopname. Het gaat om:

  • het gebruik van een eenpersoonskamer
  • aanvullende comfortzorg tijdens een ziekenhuisopname
  • inzet van onze zorgassistent voor ondersteuning bij de ziekenhuisopname of het regelen van vervoer er naartoe
  • zorg na de ziekenhuisopname door inzet van hulpmiddelen in de thuissituatie, tijdelijk verblijf in een zorghotel of herstellingsoord, het regelen van aanvullende hulp (boodschappen, maaltijden, huishouding) thuis, etc

Beschikt uw ziekenhuis over eenpersoonskamer? Kijkt u dan of u ook wordt genoemd op onze website

Vanzelfsprekend proberen wij ook de administratieve lasten voor beide partijen te beperken. Wij hebben dan ook een voorkeur voor elektronische declaratie, ook voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt zoals de kosten van een eenpersoonskamer.

Declareren

Wij hebben met de meeste zorgverleners tariefafspraken. Hierin maken wij in veel gevallen ook kwaliteitsafspraken over de te leveren zorg. Niet gecontracteerde zorg vergoeden wij tot maximaal het door de overheid vastgestelde tarief in het gereguleerde segment. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor zorg in het vrije segment, waarvoor geen overeenkomst is gesloten, geldt dat het in rekening gebrachte tarief marktconform moet zijn.

Om de administratieve lasten te beperken, verzoeken wij u zoveel mogelijk rechtstreeks te declareren en om dit zo snel mogelijk te doen na afsluiting van de DBC-zorgproducten. Voor declaraties die 12 maanden of langer na de sluitingsdatum van het DBC-zorgproduct bij ONVZ worden ingediend, kunnen wij de afhandeling niet garanderen.

In onze contracten spreken wij ook declaratietermijnen af. Heeft u zo’n contract gesloten met ONVZ of VRZ Zorginkoop dan vertrouwen wij erop dat u binnen de afgesproken termijnen declareert.

Heeft u een patiënt die geen Nederlandse Basisverzekering heeft, maar wel een internationale verzekering bij ONVZ? Dan kunt u toch rechtstreeks declareren via Vecozo. Wij hebben daarvoor een extra informatiedocument opgesteld.

Plastische chirurgie

Om onze verzekerden duidelijk en tijdig te informeren over de vergoeding van plastisch chirurgische ingrepen, hebben wij een document Plastische chirurgie opgesteld. De Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard van de VAGZ vormt het uitgangspunt bij de beoordeling door onze medisch adviseur. Voor een aantal ingrepen, dat vaak wordt aangevraagd, zijn de beoordelingscriteria in de vergoedingsregeling opgenomen.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In het vergoedingsoverzicht kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. Het vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Controle

Sinds de introductie van DOT in 2012 sluiten wij aan bij de controlemodules die landelijk ontwikkeld zijn. Technische controles worden binnen het VECOZO declaratieportaal uitgevoerd. Voor specifiek inhoudelijke controles op de DBC-zorgproducten sluiten wij aan op de DOT Controle Module® (DCM®). Hierin zitten bijvoorbeeld controles op parallelliteit en serialiteit van DBC-zorgproducten. Deze nieuwe module is ontwikkeld door CHS in samenwerking met Vektis. Voor meer informatie kunt u hier een factsheet downloaden.

Naast deze landelijke controlemodules blijven wij ook onze eigen controles uitvoeren op bijvoorbeeld de hoogte van de tarieven. Ook materiële controles blijven wij zelf uitvoeren.

Zorgverzekeraars stellen de DCM® gratis beschikbaar aan alle ziekenhuizen. Ook daarover leest u in de factsheet meer.

Machtigingen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze informatie over het Machtigingenportaal.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.