Informatie voor zorgverleners 2017: Ziekenhuizen en medisch specialisten

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017

  • Vanaf 1 januari 2017 kunnen de kosten van een ooglidcorrectie (ook) vanuit de Basisverzekering worden vergoed bij een ernstige gezichtsveldbeperking. ONVZ moet voorafgaand aan de behandeling toestemming hebben verleend. Deze toestemming kunt u aanvragen via het Machtigingenportaal van VECOZO.
  • Vanaf 1 januari 2017 worden de kosten voor het plaatsen van een borstprothese (ook) vanuit de Basisverzekering vergoed als sprake is van aplasie/agenesie van de borst. ONVZ moet voorafgaand aan de behandeling toestemming hebben verleend. Deze toestemming kunt u aanvragen via het Machtigingenportaal van VECOZO.
  • Vanaf 1 januari 2017 worden de kosten van een medisch noodzakelijke circumcisie vanuit de Basisverzekering vergoed. De vergoeding vanuit onze aanvullende verzekeringen komt daarmee te vervallen.
  • In verband met de toegankelijkheid van de audiologische zorg kunnen jeugdarts en specialist ouderengeneeskunde vanaf 1 januari 2017 ook verwijzen. De huisarts, bedrijfsarts, kinderarts en KNO-arts konden ook in 2016 al als verwijzer optreden en kunnen dat ook in 2017.

ONVZ Zorgplan

Het verzekeringspakket voor extra luxe en persoonlijke service bij een ziekenhuisopname verandert van naam en inhoud: Privé Zorgpakket wordt ONVZ Zorgplan. De modulaire opbouw van de verzekering komt te vervallen en ONVZ heeft aan het Zorgplan extra service toegevoegd voor en na opname in een ziekenhuis. Meer informatie over het ONVZ Zorgplan vindt u hier.

Inhoud vergoeding

Wij hebben met de meeste zorgverleners tariefafspraken. Hierin maken wij in veel gevallen ook kwaliteitsafspraken over de te leveren zorg. Niet gecontracteerde zorg vergoeden wij tot maximaal het door de overheid vastgestelde tarief in het gereguleerde segment. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor zorg in het vrije segment, waarvoor geen overeenkomst is gesloten, geldt dat het in rekening gebrachte tarief marktconform moet zijn.

Plastische chirurgie

Om onze verzekerden duidelijk en tijdig te informeren over de vergoeding van plastisch chirurgische ingrepen, hebben wij een document Plastische chirurgie opgesteld. De Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard van de VAGZ vormt het uitgangspunt bij de beoordeling door onze medisch adviseur. Voor een aantal ingrepen, dat vaak wordt aangevraagd, zijn de beoordelingscriteria in de vergoedingsregeling opgenomen.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In het vergoedingsoverzicht kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. Het vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Controle

Sinds de introductie van DOT in 2012 sluiten wij aan bij de controlemodules die landelijk ontwikkeld zijn. Technische controles worden binnen het VECOZO declaratieportaal uitgevoerd. Voor specifiek inhoudelijke controles op de DBC-zorgproducten sluiten wij aan op de DOT Controle Module® (DCM®). Hierin zitten bijvoorbeeld controles op parallelliteit en serialiteit van DBC-zorgproducten. Deze nieuwe module is ontwikkeld door CHS in samenwerking met Vektis. Voor meer informatie kunt u hier een factsheet downloaden.

Naast deze landelijke controlemodules blijven wij ook onze eigen controles uitvoeren op bijvoorbeeld de hoogte van de tarieven. Ook materiële controles blijven wij zelf uitvoeren.
Zorgverzekeraars stellen de DCM® gratis beschikbaar aan alle ziekenhuizen. Ook daarover leest u in de factsheet meer.

Machtigingen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze informatie over het Machtigingenportaal.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.