ZakelijkBereken premieEnglish

 • Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Wijzigingen basisverzekering 2021

In dit overzicht vindt u de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering per 1 januari 2021. We noemen alleen de wijzigingen die de voorwaarden voor uw zorgverzekering echt veranderen.

Wat verandert er voor u?

 • Eigen risico

  De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden.

  Wat betekent dit voor u?
  Het verplicht eigen risico blijft in 2021 net als in 2020 € 385.
 • Eigen risico bij orgaandonatie

  Een weefsel- of orgaandonor hoeft geen verplicht eigen risico te betalen over nacontroles die nodig zijn tot maximaal 13 weken na de transplantatie. Bij leverdonatie is die periode 26 weken. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat alle zorg na die periode buiten het eigen risico blijft. Voorwaarde is wel dat die zorg te maken heeft met de donatie.

  Wat betekent dit voor u?
  Doneert u zelf een orgaan of weefsel? Dan vergoedt de basisverzekering van de ontvanger úw medische kosten tijdens de eerste 13 weken na de donatie. Of tijdens de eerste 26 weken bij een leverdonatie. Daarna vergoedt uw eigen basisverzekering deze kosten. In 2020 betaalt u over nacontroles al geen eigen risico. Vanaf 2021 geldt dat ook voor andere medische kosten die te maken hebben met de donatie.
 • Eigen bijdragen

  De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

  Wat betekent dit voor u?
  Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. De bedragen voor eigen bijdragen voor 2021 staan op onze website.
 • Geneeskundige zorg voor specifieke patiĆ«ntgroepen (GZSP)

  GZSP werd tot 2020 betaald uit een subsidie. Deze zorg wordt in 2 stappen overgeheveld naar de basisverzekering. In 2020 de zorg van de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Vanaf 1 januari 2021 vergoedt de basisverzekering ook deze zorg door de gedragswetenschapper, paramedische zorg en dagbehandeling in een groep.

  Wat betekent dit voor u?
  Voor kwetsbare mensen met meerdere gezondheidsproblemen en voor mensen met een verstandelijke beperking kon de huisarts vanaf 2020 al een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) inschakelen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij ook andere zorgverleners inschakelen. Ook dagbehandeling in een groep kan onderdeel zijn van die zorg. Dit wordt nu allemaal vergoed vanuit de basisverzekering. Wel vallen de kosten onder uw eigen risico en moet u ons soms vooraf om toestemming vragen.
 • ONVZ voert maximale vergoedingen in voor wijkverpleging en ggz zonder contract

  Als vereniging zonder winstoogmerk willen we het beste voor onze leden, dus ook voor u. De afgelopen jaren heeft u gemerkt dat uw zorgpremie steeg. Dat kwam deels door de stijgende zorgkosten, maar ook doordat een kleine groep zorgondernemers onnodig veel gebruikmaakt van onze uitgebreide dekkingen.

  Vrijwel alle zorgverleners maken zich dagelijks hard voor goede zorg. Om deze kwalitatieve zorg ook in de toekomst mogelijk te maken, zetten wij ons dagelijks in om oneigenlijk en onnodig gebruik van zorggeld tegen te gaan. Helaas is deze aanpak voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en wijkverpleging (thuiszorg) niet effectief genoeg. Daarom hebben we, na bespreking met de ONVZ-ledenraad, besloten dat er vanaf 1 januari 2021 maximale vergoedingen gaan gelden bij ggz-behandelaars en thuiszorgorganisaties die geen contract met ONVZ hebben.

  Wat betekent dit voor u?
  Maakt u geen gebruik van wijkverpleging en ggz? Dan verandert er nu niets voor u. U bent nog steeds vrij om uw eigen arts en ziekenhuis te kiezen. Zoals u van ons gewend bent. Houd wel rekening met de wijziging als u in de toekomst gebruik moet maken van één van deze twee zorgsoorten.

  Maakt u wel gebruik van wijkverpleging en/of ggz? Bekijk dan wat de wijziging voor u betekent.
 • Medisch-specialistische zorg (verwijzer)

  Vanaf 1 januari 2021 mogen ook de optometrist en orthoptist naar de oogarts verwijzen.

  Wat betekent dit voor u?
  Stelt een optometrist of orthoptist vast dat u beter doorgestuurd kunt worden naar een oogarts? Dan mogen zij u rechtstreeks doorverwijzen. U hoeft dan niet eerst langs de huisarts. De optometrist moet wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
 • Fysiotherapie en oefentherapie bij COPD

  De basisverzekering vergoedt fysio- en oefentherapie bij COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) vanaf de 1e behandeling. Er geldt een maximum aantal behandelingen, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit aantal verruimd voor een deel van de patiënten met symptomen in klasse B.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u COPD in GOLD-stadium II of hoger? Dan vergoedt de basisverzekering fysio- en oefentherapie vanaf de 1e behandeling. Als uw symptomen, ziektelast en risico op longaanvallen van een bepaalde ernst zijn, dan vergoedt de basisverzekering in 2021 meer behandelingen.

   

 • Totale parenterale voeding (TPV)

  Pompen voor toediening van parenterale voeding (voeding via een infuus) vallen vanaf 2021 niet meer onder de hulpmiddelen maar onder de medisch-specialistische zorg. Ook de voeding hoort daarbij.

  Wat betekent dit voor u?
  Patiënten met een aandoening aan het maagdarmkanaal moeten hun voeding soms krijgen via een infuus in de bloedbaan. Dat kan vaak thuis gebeuren. Tot dit jaar was het onduidelijk wie welke kosten precies in rekening mocht brengen. Vanaf 1 januari 2021 lopen alle kosten voor de pomp en de voeding via het ziekenhuis. U krijgt dan geen rekeningen meer van de leverancier van de hulpmiddelen of van de apotheek.
 • Geneesmiddelen (ziekte van Gaucher)

  Geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher vallen vanaf 2021 niet meer onder geneesmiddelen, maar onder medisch-specialistische zorg.

  Wat betekent dit voor u?
  Gebruikt u in 2021 geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher? Dan brengt de apotheek die niet meer bij u in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan. Zij declareren de kosten rechtstreeks bij ons (via het dbc-systeem) als medisch-specialistische zorg.

 • Geneesmiddelen (doorgeleverde apotheekbereidingen)

  De lijst van doorgeleverde apotheekbereidingen is aangepast.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2020 een doorgeleverde apotheekbereiding gebruikt? En heeft u die in 2021 ook nog nodig? Dan kunt u in het overzicht doorgeleverde (apotheek)bereidingen 2020-2021 nagaan of de vergoeding is veranderd. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center.
 • Dieetpreparaten

  Vanaf 1 januari 2021 moet u toestemming van ons hebben voor dieetpreparaten (babyvoeding) bij koemelkallergie als:
  • er geen provocatietest is gedaan
  • de verzekerde 2 jaar of ouder is, of
  • meer dan 1.000 ml per dag nodig heeft

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft uw kind een koemelkallergie? En moet het daarvoor aangepaste melk gaan gebruiken? Dat moet u ons vanaf 1 januari 2021 in een aantal situaties vooraf toestemming vragen. Gebruikt uw kind nu al aangepaste melk en is één van die situaties van toepassing? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.
 • Diabeteshulpmiddelen

  De diabeteshulpmiddelen worden vanaf 1 januari 2021 allemaal vergoed als hulpmiddelenzorg. In 2020 viel nog een deel onder de medisch-specialistische zorg.

  Deze hulpmiddelen worden toegevoegd aan de vergoeding hulpmiddelenzorg:
  • continue glucose monitoring en flash glucose monitoring (freestyle libre) 
  • insulinepompen
  • ketonenteststrips

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u diabetes mellitus en gebruikt u daarvoor continue glucose monitoring, flash glucose monitoring of een insulinepomp? Dan verloopt de bekostiging niet meer via het ziekenhuis. Alle kosten van de hulpmiddelen, plus de kosten van de ketonenteststrips, vallen vanaf 1 januari 2021 onder hulpmiddelenzorg.

 • Hulpmiddelen (orthopedische aanpassing aan confectieschoenen)

  De minimale gebruikstermijn voor confectieschoenen met een orthopedische aanpassing is vanaf 2021 gelijk gesteld aan die voor orthopedische schoenen: 18 maanden.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2021 een orthopedische aanpassing nodig aan uw gewone schoenen? Dan kunt u de kosten voor de aanpassing van 1 paar schoenen, of 1 schoen, eenmaal per 18 maanden declareren.
 • Hulpmiddelen (hoortoestellen)

  De voorschriftvereiste voor een hoortoestel bij ouderdomsslechthorendheid vervalt per 1 januari 2021.

  Wat betekent dit voor u?
  Hoort u minder goed door uw leeftijd? En heeft u daarvoor een hoortoestel nodig? Dan hoeft u niet meer eerst naar uw huisarts, een audiologische centrum of KNO-arts voor een voorschrift. Uw audicien doet de hoortest en meet u het juiste hoortoestel aan.
 • Hulpmiddelen (ringleidingen, FM-apparatuur en infraroodapparatuur)

  Naast de KNO-arts, het audiologisch centrum of de huisarts, mag vanaf 1 januari 2021 ook de audicien een ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur voorschrijven.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2021 een ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur nodig? Dan hoeft u niet langs een KNO-arts, audiologisch centrum of huisarts voor een voorschrift. U kunt ook gewoon langs uw audicien.
 • Verbandmiddelen

  Jaarlijkse aanpassing van de lijst van verbandmiddelen (wondverband- en compressiehulpmiddelen).

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2020 verbandmiddelen gebruikt? En heeft u deze in 2021 ook nog nodig? Dan kunt u in het overzicht verbandmiddelen nagaan of de vergoeding is veranderd. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center.
 • Generalistische basis-ggz (verwijzer)

  Vanaf 1 januari 2021 mag ook de SEH-arts (spoedeisende hulp arts) verwijzen naar de generalistische basis-ggz.

  Wat betekent dit voor u?
  Naast de huisarts of bedrijfsarts mag ook de SEH-arts u verwijzen naar de generalistische basis-ggz.
 • Gespecialiseerde ggz (verwijzer)

  Vanaf 1 januari 2021 mogen ook de bedrijfsarts en de SEH-arts (spoedeisende hulp arts) verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

  Wat betekent dit voor u?
  Naast de huisarts of medisch specialist mag ook de bedrijfsarts of de SEH-arts u verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.
 • Zittend ziekenvervoer voor GZSP

  Met de opname van GZSP in de basisverzekering (zie hierboven), vergoedt de basisverzekering voor enkele specifieke groepen vanaf 1 januari 2021 ook het vervoer van en naar dagbehandeling GZSP.

  Wat betekent dit voor u?
  Krijgt u dagbehandeling in een groep als onderdeel van GZSP? Dan vergoedt de basisverzekering soms ook het zittend ziekenvervoer naar de dagbehandeling. U moet ons daarvoor wel vooraf toestemming vragen. Voor het vervoer betaalt u een eigen bijdrage. Ook vallen de kosten onder uw eigen risico.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.