Wijzigingen aanvullende verzekeringen 2019

Optifit

De wijzigingen voor Optifit op een rij

Bekijk voor alle vergoedingen uit 2019 ons vergoedingsoverzicht 2019.

Geestelijke gezondheidszorg

Optifit vergoedt generalistische basis-ggz. Volwassenen kunnen daarbij in 2018 terecht bij een gezondheidspsycholoog of klinisch psycholoog, die dan regiebehandelaar is. Vanaf 1 januari 2019 kan uw regiebehandelaar ook een psychotherapeut zijn.

Beweegprogramma obesitas

Vanaf 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering een gecombineerde leefstijlinterventie (gli). Als u overgewicht heeft, begeleidt een zorgverlener u bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Het bewegen zelf valt niet onder de vergoeding. Optifit vergoedt in 2018 een beweegprogramma obesitas. Vanaf 1 januari 2019 kunt u deze vergoeding gebruiken als u deelneemt aan de gli.

Fysiotherapie

Optifit heeft een ruime dekking voor fysiotherapie. Wel moet deze zorg medisch noodzakelijk zijn en voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep. Ook kunnen wij altijd controleren of u de gedeclareerde zorg daadwerkelijk heeft gekregen, of u deze echt nodig had, en dient u aan deze controle mee te werken. Hoewel dit geen wijzigingen zijn in uw voorwaarden, brengen wij het wel graag nog een keer onder uw aandacht.

Fysiotherapie: manuele therapie

Wij verlagen het maximale aantal behandelingen manuele therapie: Optifit vergoedt in 2019 nog maximaal 9 behandelingen manuele therapie per kalenderjaar.

Voetzorg

Wij vinden het belangrijk dat een pedicure de juiste diploma’s heeft en het vak ook goed bijhoudt. Om u, maar ook de pedicure, voldoende keuze te geven, is het aantal registers waarin de medisch pedicure zich kan registreren, vanaf 1 januari 2019 uitgebreid.

Sportarts

Optifit vergoedt de sportkeuring, waaronder ook een duikkeuring. Duiken is een risicovolle sport. De keuringsarts moet daarom aan strenge eisen voldoen. Er zijn nog maar weinig sportartsen die de extra scholing voor een duikkeuring hebben gevolgd. Daardoor is de keuze voor een goede zorgverlener voor u beperkt. Vanaf 1 januari 2019 mogen daarom ook andere artsen, die de extra scholing hebben gevolgd, de keuring uitvoeren.

Sterilisatie

Optifit vergoedt sterilisatie. Vanaf 1 januari 2019 is die vergoeding maximaal € 400 voor sterilisatie van de man en € 1.200 voor sterilisatie van de vrouw.

Alternatieve geneeswijzen

Optifit vergoedt alternatieve geneeswijzen. De vergoeding is per 1 januari 2019 behoorlijk gewijzigd. Wij vergoeden voortaan voor zorg door een arts en door een ander soort behandelaar (deze moet wel lid zijn van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie) dezelfde bedragen. Er geldt dus vanaf 2019 één maximale vergoeding voor de zorg, ongeacht de zorgverlener. In Optifit vallen ook de kosten van geneesmiddelen en (diagnostisch) onderzoek onder dit maximale vergoedingsbedrag. Daardoor wordt de vergoeding een stuk overzichtelijker.

Geneesmiddelen

Wij stoppen vanaf 1 januari 2019 met het vergoeden van erectiebevorderende geneesmiddelen.

Hulpmiddelen: eigen bijdragen

Optifit vergoedt de wettelijke eigen bijdragen voor hulpmiddelen uit de basisverzekering. Die vergoeding kende in 2018 een maximum voor de eigen bijdragen op alle hulpmiddelen samen, waaronder de pruik. Vanaf 1 januari 2019 geldt een aparte vergoeding voor de eigen bijdrage op pruiken. De maximale vergoedingen zelf blijven ongewijzigd.

Huidtherapie: elektrische epilatie en laserbehandeling

Optifit vergoedt elektrische epilatie en laserbehandelingen bij overmatige haargroei in het gezicht. De maximale vergoeding geldt voor de gehele looptijd van de verzekering en is in 2019 beperkt tot € 750.

Huidtherapie: camouflage-instructie

Optifit vergoedt camouflage-instructie bij ernstig ontsierende huidafwijkingen in het gezicht of in de hals. De vergoeding hiervoor wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt: Optifit vergoedt maximaal € 70 voor maximaal 2 instructielessen. Wij vergoeden geen kosten meer van camouflageproducten.

Mantelzorg: vervanging

Optifit vergoedt vervangende mantelzorg als uw mantelzorger met vakantie gaat of ziek wordt. Vanaf 1 januari 2019 vergoeden deze aanvullende verzekeringen ook de vervanging als u zelf mantelzorger bent en er even tussenuit moet. De vergoeding is aangepast van een maximaal aantal dagen naar een maximaal vergoedingsbedrag. U moet de vervangende mantelzorg wel door onze ZorgConsulent laten regelen.

Mantelzorg: ondersteuning

Om mantelzorgers te helpen een gezonde levensbalans te houden biedt Optifit ondersteuning door onze ZorgConsulenten. Zij zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en om u bijvoorbeeld te helpen om grenzen te stellen, om uw sociale netwerk (weer) uit te breiden, of om mantelzorg en werk beter te kunnen combineren.

Mantelzorg: mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van een mantelzorger als het gaat om zorg, welzijn of financiën. Hij of zij kent de weg in de eigen regio en kan daarom goed adviseren in specifieke situaties. Zo houdt u als mantelzorger overzicht, voelt u zich gesteund en kunt u zich richten op de zorg voor de zieke of gehandicapte. Optifit is vanaf 1 januari 2019 uitgebreid met een gemaximeerde vergoeding voor hulp door een mantelzorgmakelaar. U kunt hiervoor contact opnemen met onze ZorgConsulent.

Mantelzorg: lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie

Optifit vergoedt het lidmaatschap van een patiënten- of belangenorganisatie als deze is aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of MIND landelijk platform psychische gezondheid. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook (gedeeltelijk) het lidmaatschap voor mantelzorgers van MantelzorgNL. De maximale vergoeding voor deze zorg (€ 25) geldt voor alle lidmaatschappen samen.

Bril en lenzen

De maximale vergoeding van brillen en lenzen geldt vanaf 2018 voor twee aansluitende kalenderjaren. Als u declareert, kijken we ook hoeveel u in het vorige kalenderjaar vergoed heeft gekregen. Dat 'terugkijken' doen wij voor het eerst in 2019. Houd er dus rekening mee dat u in 2019 geen vergoeding meer krijgt als u in 2018 al de maximale vergoeding van uw aanvullende verzekering heeft gebruikt.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties