ZakelijkBereken premieEnglish

 • Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Superfit

Superfit is ook in 2021 de beste aanvullende zorgverzekering van Nederland, met de meest uitgebreide dekkingen.

Wat verandert er voor u?

 • Acnebehandeling (inclusief littekentherapie)

  De maximale vergoeding voor acnebehandelingen is verlaagd. De vergoeding gaat ook gelden voor de behandeling van genezen littekens van acne.

  Wat betekent dit voor u?
  Superfit vergoedt maximaal € 500 in plaats van een 100% vergoeding, voor verzekerden van alle leeftijden.
 • Alternatieve geneeswijzen en Houding, bewegen en sport

  De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen voor Superfit is gewijzigd. Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.

  Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:
  • (laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
  • er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling

  Wat betekent dit voor u?
  Superfit vergoedt € 75 per dag tot maximaal € 1.500 per kalenderjaar. Voor Superfit geldt de maximale vergoeding per kalenderjaar ook voor geregistreerde alternatieve geneesmiddelen.
 • Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaseren

  Superfit vergoedt maximaal € 300 in plaats van € 500 per 2 aansluitende kalenderjaren.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2020 én 2021 een Superfit? En declareerde u in 2020 € 100? Dan vergoedt Superfit in 2021 nog € 200, in plaats van € 400.
 • Fysiotherapie en oefentherapie en Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut

  De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.

  Wat betekent dit voor u?
  De vergoeding vanuit Superfit blijft hetzelfde. Er geldt een 100% vergoeding per kalenderjaar, waarvan maximaal 18 behandelingen manuele therapie.
 • Generalistische basis-ggz (orthopedagoog-generalist)

  Sinds 2020 valt de orthopedagoog-generalist in de wet BIG. Daarom hoeft deze niet meer in de registers van NVO / SKJ te staan.

  Wat betekent dit voor u?
  Gaat u naar een orthopedagoog-generalist? Dan hoeft u niet te controleren of deze geregistreerd is bij NVO of SKJ. Een BIG-registratie is voldoende.
 • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  Superfit krijgt een maximale vergoeding voor eigen bijdragen van € 250.

  Wat betekent dit voor u?
  De vergoeding voor geneesmiddelen blijft 100% per kalenderjaar, waarvan maximaal € 250 voor eigen bijdragen.
 • Hulpmiddelen: wettelijke eigen bijdrage en Hulpmiddelen: pruik

  De vergoeding voor de eigen bijdrage bij hulpmiddelen en de vergoeding van de eigen bijdrage voor pruiken zijn samengevoegd. De maximale vergoedingen hiervan zijn verlaagd.

  Wat betekent dit voor u?
  Superfit vergoedt voor alle eigen bijdragen voor hulpmiddelen samen maximaal € 1.000 per kalenderjaar. Dat geldt ook voor de eigen bijdrage van een pruik.
 • Lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie

  Superfit vergoedt geen lidmaatschapskosten voor een patiënten- of belangenorganisatie meer.
 • Overgangsconsulente

  Superfit vergoedt maximaal € 500 per kalenderjaar in plaats van een 100% vergoeding.
 • Plastische chirurgie: correctie flaporen

  Er is vooraf geen toestemming meer nodig bij het corrigeren van flaporen bij kinderen tot 18 jaar.
 • Preventiecursussen en Stoppen met roken

  Vanaf 1 januari zijn de vergoedingen Preventiecursussen en Stoppen met roken samengevoegd.

  Voor Superfit verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

  Wat betekent dit voor u?
  Superfit vergoedt de kosten voor preventiecursussen:
  • 75% voor cursussen eerste hulp
  • 100% voor overige cursussen
  Samen tot maximaal € 325 per kalenderjaar.
 • Preventief onderzoek

  Superfit vergoedt preventief medisch, sportmedisch en farmacogenetisch onderzoek. De maximale vergoedingen zijn aangepast.

  Er geldt geen aparte vergoeding meer voor de sportarts (de vergoeding Houding, beweging en sport is per 1 januari 2021 in andere vergoedingen opgenomen).

  Wat betekent dit voor u?
  Superfit vergoedt: 
  • sportmedisch onderzoek (50%)
  • preventief medisch onderzoek (50%)
  • farmacogenetisch onderzoek (100%)
  Samen tot maximaal € 500 per kalenderjaar.
 • Reiskosten voor ziekenbezoek

  Superfit vergoedt geen reiskosten voor ziekenbezoek meer.
 • Steunzolen, podologie en podotherapie, pedicure

  De vergoedingen voor steunzolen van de orthopedisch schoentechnicus, podotherapie en podologie en pedicure zijn per 1 januari 2021 samengevoegd in één vergoeding: Voetzorg.

  Wat betekent dit voor u?
  Superfit vergoedt voetzorg voor 100%, maar krijgt een maximale vergoeding voor zolen van € 500, in plaats van een 100% vergoeding.
 • Zittend ziekenvervoer

  Superfit vergoedt alleen nog de wettelijke eigen bijdrage die geldt als de basisverzekering het vervoer vergoedt. Ook vergoedt Superfit zittend ziekenvervoer naar een operatie in dagbehandeling.
 • Ziekenvervoer naar een ziekenhuis in België en Duitsland

  Superfit vergoedt bij geplande zorg geen ziekenvervoer meer naar een ziekenhuis in België en Duitsland (of terug naar huis).
 • Eenmalig telefonisch consult met medisch specialist of begeleiding artsgesprek

  Superfit krijgt een vergoeding voor één telefonisch consult met een medisch specialist, of begeleiding bij uw artsgesprek als u vragen heeft over uw behandeling of herstel. U kunt hiervan ook gebruikmaken als u in een ggz-instelling opgenomen wordt.
 • Hotelfaciliteiten of luxezorg bij bevalling in geboortecentrum

  Superfit krijgt een vergoeding voor hotelfaciliteiten of luxezorg als u bevalt in een geboortecentrum. U kunt hiervan ook gebruikmaken als u in een ggz-instelling opgenomen wordt.
 • Parkeerkosten

  Superfit krijgt een vergoeding van € 50 voor parkeerkosten als u in het ziekenhuis moet blijven. Bij een verblijf van 6 dagen of langer is dit € 100. U kunt hiervan ook gebruikmaken als u in een ggz-instelling opgenomen wordt.
 • Verschillende vergoedingen

  Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij een ander ONVZ label meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

  Wat betekent dit voor u?
  Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij ONVZ, of 1 van haar labels PNOzorg of VvAA? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.