Snel regelen

Voorkom een betalingsachterstand

Wat moet u doen als u niet op tijd kunt betalen?

Als u niet op tijd betaalt, dan heeft u twee mogelijkheden:

 1. u betaalt het bedrag alsnog in één keer
 2. lukt het niet om het bedrag in één keer te betalen? Dan bieden we u een betalingsregeling aan, zodat u het bedrag in delen kunt betalen. Alleen de verzekeringnemer (hoofverzekerde) kan een betalingsregeling treffen

Op MijnONVZ bij 'Mijn betalingen' staat hoeveel u moet betalen. Log in met uw DigiD. Als een deel van de vordering is overgedragen aan een incassobureau, neemt u hierover contact op met het incassobureau.

Wilt u betalen in delen?

Dit kunt u op elk moment eenvoudig en snel zelf regelen in MijnONVZ onder het kopje Mijn betalingen.

Nog geen MijnONVZ?

In MijnONVZ staan gegevens die privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld declaraties van uw medische behandelingen. We beschermen die gegevens goed. Daarom kunt u tegenwoordig alleen nog inloggen via DigiD. Zo weten we zeker dat u de enige bent die deze gegevens ziet. Gebruikt u nog geen MijnONVZ? U kunt direct in MijnONVZ inloggen via DigiD.

Kijk voor meer informatie over MijnONVZ de pagina Digitaal uw zaken regelen. Informatie over inloggen vindt u op de pagina Hulp bij inloggen.

Wat zijn de gevolgen wanneer u uw premie niet (op tijd) betaalt?

 • Wanneer u een premieachterstand heeft van zes maanden of meer, dan moeten wij u aanmelden bij het CAK. U betaalt bij het CAK een premie die hoger is dan de premie die u nu betaalt. Het CAK voert de regeling wanbetalers uit in opdracht van de overheid. Het CAK zorgt ervoor dat er automatisch premie wordt ingehouden op uw salaris of uitkering. Een werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. U betaalt de premie van uw lopende zorgverzekering aan het CAK. En tegelijkertijd moet u uw schuld bij ONVZ aflossen. Dat geldt voor de betalingsachterstand voor de premie, het eigen risico en de eigen bijdrage. Pas als u geen achterstanden meer hebt, melden wij u af bij het CAK.

  U blijft wel bij ons verzekerd met de basisverzekering(en). Kijk voor meer informatie over premieschuld van uw basisverzekering op: www.hetcak.nl/wanbetalers.

 • Heeft u (ook) een premieachterstand op uw aanvullende verzekering(en) en treft u met ons geen betalingsregeling hiervoor nadat u meerdere herinneringen heeft ontvangen, dan beëindigen wij uw aanvullende verzekeringen. Openstaande bedragen voor de aanvullende verzekering dragen wij over aan een incassobureau.

 • Als er niet op tijd actie wordt ondernomen dan blijven de schulden oplopen. Uw schuld kan hoger worden door rente- en incassokosten.

 • Gemeenten krijgen informatie van zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- of drinkwaterbedrijven over betaalachterstanden van inwoners. Zo kunnen zij hen beter en sneller van de juiste hulp voorzien. Betaalachterstanden ouder dan drie maanden melden wij bij uw gemeente. Het is mogelijk dat uw gemeente hierna contact met u opneemt om in gesprek te gaan over uw schulden. Dit doen zij om u hulp aan te bieden en verergering van de schuldensituatie te voorkomen. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij geven uw gegevens dan niet aan uw gemeente door.

 • Het is belangrijk dat u de niet-betaalde premies zo snel mogelijk betaalt. Doet u dit niet, dan worden uw gegevens opgenomen in een centraal register. Volgens de wet mag u dan niet van zorgverzekeraar wisselen tot u de premieachterstand heeft voldaan bij uw huidige verzekeraar.

 • Als u niet op tijd betaalt en u spreekt geen betalingsregeling af, dan schakelen we een incassobureau in. U krijgt hierdoor extra kosten. Neemt u daarom bij betalingsproblemen zo snel mogelijk contact op met ons Service Center via 030 639 62 22 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur). Onze medewerkers helpen u graag verder.

Wat kunt u zelf doen?

 • Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw basisverzekering. Misschien heeft u recht op zorgtoeslag. U kunt dit navragen bij de Belastingdienst.

 • Op zelfjeschuldenregelen.nl vindt u informatie en tips hoe u schulden voorkomt. Of kijk eens op de website van Nibud.

 • Bij blijvend geldtekort kunt u hulp vragen van een schuldhulpverlener. Uw gemeente weet wat de mogelijkheden zijn. Of bekijk website www.nvvk.eu.

 • De Zorgverzekeringslijn geeft onpartijdig advies wanneer u schulden heeft bij uw zorgverzekeraar. Zij brengen u in contact met de juiste instantie. Het telefoonnummer is 0800 64 64 644. Of bekijk www.zorgverzekeringslijn.nl.

 • Wilt u zelf aan de slag met uw financiële problemen, dan kan de zelfhulpmodule Geldzorgen van Mirro een mooie start zijn. Met de module Geldzorgen krijgt u inzicht in uw uitgaven. En welke uitgaven wel en niet belangrijk voor u zijn. U leert hiermee prioriteiten stellen en ook grenzen aangeven. U leert ook accepteren en loslaten wat u niet kunt veranderen. In de video’s komen ervaringsdeskundigen en experts aan het woord. U krijgt tips en leert van de ervaringen van anderen. Met Werkfit heeft u gratis toegang tot Mirro en daarmee tot deze module.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties