ZakelijkBereken premieEnglish

  • Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,3

Klacht over zorgverlener of zorginstelling

Heeft u een klacht over uw zorgverlener of zorginstelling? Bespreek uw klacht dan eerst met de zorgverlener zelf. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klachtenprocedure van de betreffende zorgverlener volgen. Informeer hiernaar bij uw zorgverlener.

Ontevreden over klachtafhandeling door zorgverlener

Biedt het gesprek met uw zorgverlener of interne klachtenfunctionaris geen uitkomst? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Aan deze procedure zijn minder kosten verbonden dan aan een rechtszaak. 

Iedere zorgverlener is verplicht zich aan te sluiten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Alle partijen moeten zich aan de uitspraak van deze geschilleninstantie houden. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen.

Uiteraard kunt u uw zaak ook voorleggen aan de rechter.

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.