2023

Geneeskundige ggz

Als u psychische problemen heeft.

Wat u vergoed krijgt

Bij psychische problemen is uw huisarts of de bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt. Als die een psychische stoornis vermoedt, verwijst deze arts u door voor ggz. Een behandeling bestaat meestal uit gesprekken, met bijvoorbeeld een gz-psycholoog of psychotherapeut. Dat kan soms ook via video-consulten. Ook kunnen e-health programma’s onderdeel zijn van de behandeling.

U krijgt altijd een indicerend en een coördinerend regiebehandelaar. Zij zijn voor u (en uw naasten) het eerste aanspreekpunt in de verschillende fasen van de behandeling. Soms vervult één persoon allebei deze taken. Een regiebehandelaar kan ook andere behandelaars inzetten en zorgt dan voor goede samenwerking.

De basisverzekering vergoedt geneeskundige ggz vanaf 18 jaar, als er een vermoeden is dat u een psychische stoornis heeft of als zo’n stoornis al is vastgesteld.

U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. Om te voorkomen dat u zelf moet bijbetalen, adviseren wij u naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan. Dan vergoeden wij de zorg volledig. In onze Zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan vergoeden wij tot een maximaal bedrag. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de zorg die u krijgt. De maximale vergoedingen staan in een overzicht. Alles hierboven betaalt u zelf. Dit geldt niet voor zorg uit de aanvullende verzekering.

De basisverzekering vergoedt niet: behandeling van werkproblemen , relatieproblemen en aanpassingsstoornissen .

De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden de behandeling van werk- of relatieproblemen en aanpassingsstoornissen, voor alle leeftijden. Het maakt niet uit of uw zorgverlener een contract met ons heeft. Maar er geldt wel een maximale vergoeding per kalenderjaar. Die bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Hier kunt u terecht

Een ggz-praktijk of ggz-instelling waar u een regiebehandelaar krijgt. Wie indicerend en coördinerend regiebehandelaar mogen zijn, staat in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ . Een regiebehandelaar is bijvoorbeeld een psychiater, klinisch psycholoog, gz-psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Uw behandelaar kan u hier meer uitleg over geven.

Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling ook na uw 18e verjaardag nog doorloopt bij de ‘oude’ regiebehandelaar dan vergoeden wij dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, of overgedragen aan een basisverzekering-regiebehandelaar.

Voor zorg uit de aanvullende verzekering mogen de volgende zorgverleners regiebehandelaar zijn:

 • gz-psycholoog
 • klinisch psycholoog
 • psychotherapeut
 • kinder- of jeugdpsycholoog, geregistreerd bij NIP of SKJ
 • orthopedagoog-generalist

Dit wordt niet vergoed

 • behandeling van vliegangst
 • behandeling van leerstoornissen, zoals dyslexie
 • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz

De basisverzekering vergoedt ook geen werkproblemen , relatieproblemen en aanpassingsstoornissen . De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger wel.

Andere vergoedingen

Soms kunt u in de praktijk van de huisarts terecht. Dan geldt de vergoeding Psychische zorg bij de huisarts.

Soms is een opname in een ggz-instelling of op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis nodig. Dan geldt de vergoeding Opname voor geneeskundige ggz.

Wat u zelf betaalt

Meestal bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg

Hoe dat werkt, staat hierboven onder ‘Wat u vergoed krijgt’.

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor ggz die onder de basisverzekering valt. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de zorgverlener gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts, de medisch specialist, SEH-arts of de straatdokter. Bij acute zorg is geen verwijzing nodig.

Als het gaat om een aanpassingsstoornis (alleen aanvullende verzekering) mag de jeugdarts ook verwijzen.

Als u al in behandeling bent in de ggz, dan kan ook uw regiebehandelaar u doorverwijzen naar andere geneeskundige ggz. U hoeft dan niet eerst langs uw huisarts.

Controleer of uw zorgverlener een contract met ons heeft

In onze Zorgzoeker kunt u nakijken of uw zorgverlener een contract met ons heeft. Zoekt u een zorgverlener? Dan vindt u met de Zorgzoeker ook eenvoudig een zorgverlener in de buurt. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center. Wij helpen u graag.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

U moet vooraf toestemming van ons hebben als uw zorgverlener geen contract met ons heeft en:

 • u meer dan 35 consulten nodig heeft, of
 • u esketamine neusspray krijgt voorgeschreven

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • De basisverzekering vergoedt ggz, maar alleen als u een psychische stoornis heeft, of als uw zorgverlener dat vermoedt. Alle psychische stoornissen staan in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, DSM. Dit is een internationale standaard voor de indeling van psychische stoornissen. DSM-5 is de nu gebruikte versie.

 • Elke zorgverlener moet een eigen kwaliteitsstatuut hebben dat voldoet aan het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Daarin staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. U vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener. Heeft uw zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw vergoeding.

 • Hier is gebruikelijke zorg: de geneeskundige ggz die psychiaters en klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg. Daardoor krijgt u de behandeling misschien niet of niet helemaal vergoed.

 • U kunt onze ZorgConsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. De ZorgConsulent is er ook voor andere vormen van zorgbemiddeling. Of voor hulp bij het kiezen van een zorgverlener.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties