2023

Infuuspomp voor geneesmiddelen

Als u een hulpmiddel nodig heeft om zelf thuis medicijnen toe te dienen.

Wat u vergoed krijgt

Een infuuspomp is een uitwendig hulpmiddel waarmee een geneesmiddel direct in uw bloedbaan kan worden toegediend. Ze worden in het ziekenhuis gebruikt, maar u kunt een infuuspomp soms ook thuis krijgen.

De basisverzekering vergoedt de draagbare, uitwendige infuuspomp als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  1. u moet zelf thuis een geneesmiddel direct in uw lichaam (bloedbaan) toedienen, en
  2. u heeft het geneesmiddel steeds nodig, en
  3. de basisverzekering vergoedt dit geneesmiddel. Of dat het geval is, staat in de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering

De basisverzekering vergoedt ook de producten die bij een infuuspomp horen. Voorbeelden daarvan zijn verbindingsslangetjes, fixatiemateriaal, ontsmettingsmiddel en naalden.

Hier kunt u terecht

  • leverancier van infuuspompen

Dit wordt niet vergoed

  • nieuwe batterijen

Andere vergoedingen

Hulpmiddelen waarmee u insuline toedient, vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij diabetes.

Een infuuspomp die u gebruikt om een geneesmiddel bij een ziekenhuisbehandeling toe te dienen, valt onder de vergoeding Medisch specialist.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor de infuuspomp betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

U krijgt de infuuspomp in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. U krijgt de producten die bij de infuuspomp horen in eigendom. Daarom geldt daarvoor wel het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor de infuuspomp van de behandelend medisch specialist.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

  1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.

  1. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Dat kan via het contactformulier of per post. U stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Goed om te weten

  • Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties