2023

MRA

Als u problemen heeft met ademhalen tijdens uw slaap.

Wat u vergoed krijgt

MRA staat voor Mandibulair Repositie Apparaat. Een MRA wordt gebruikt om slaapapneu te behandelen. Als u slaapapneu heeft, stopt de ademhaling tijdens uw slaap vaak en voor meer dan 10 seconden. Bijvoorbeeld omdat uw tong of huig uw luchtpijp blokkeert. Een MRA schuift uw onderkaak naar voren. Zo blijven uw luchtwegen tijdens het slapen vrij.

De basisverzekering vergoedt een MRA als u lichte tot matige slaapapneu heeft of als een CPAP-apparaat bij u niet werkt.

De minimale gebruikstermijn van een MRA is 5 jaar.

Hier kunt u terecht

  • NVTS-erkende tandarts
  • kaakchirurg
  • orthodontist
  • leverancier van een MRA. Bij het opmeten van het MRA moet wel een NVTS-erkende tandarts, een kaakchirurg of een orthodontist betrokken zijn

Dit wordt niet vergoed

  • hulpmiddelen die alleen bedoeld zijn om snurken te verminderen

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij problemen met ademhalen. Die vallen onder de volgende vergoedingen:

Chronische ondersteuning van de ademhaling valt onder de vergoeding Mechanische beademing.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor het MRA betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor het MRA geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor een MRA van de longarts of KNO-arts.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van waar u voor de MRA naartoe gaat. Er zijn 3 mogelijkheden.

Gaat u naar een NVTS-erkende tandarts, een kaakchirurg of een orthodontist? Dan moet u toestemming vragen. Meestal doet uw zorgverlener dat voor u. U kunt ook zelf toestemming vragen via het contactformulier of per post. U stuurt het voorschrift mee en de offerte van de zorgverlener. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het MRA niet.

Gaat u naar een leverancier en staat die in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.

Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Dat kan via het contactformulier of per post. U stuurt het voorschrift mee en de offerte van de leverancier. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het MRA van deze leverancier niet.

Goed om te weten

  • Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties