2023

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Zélf meer regie over verpleging en verzorging in uw eigen omgeving.

Wat u vergoed krijgt

Heeft u recht op Verpleging en verzorging in de eigen omgeving? En wilt u zelf meer regie hebben over de zorg die u krijgt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (‘Zvw-pgb’) aanvragen. Daarmee kunt u zelf zorgverleners inhuren. Dat kunnen ook ‘informele zorgverleners’ zijn, zoals familielieden of kennissen.

Met een Zvw-pgb bent u niet alleen verantwoordelijk voor het inhuren, inroosteren en betalen van zorgverleners. U moet er ook voor zorgen dat de zorg van goede kwaliteit is en dat de zorgverleners hun zorg op elkaar afstemmen. En u moet aan ons uitleggen hoe u uw Zvw-pgb gebruikt heeft.

Een Zvw-pgb vraagt het nodige van u. Wij kijken daarom samen met u of u aan alle regels kunt voldoen. Of iemand heeft die dit namens u wil doen. Alle voorwaarden staan in het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2023. U leest daar ook welke zorgverleners u mag inschakelen en welke tarieven u maximaal mag afspreken.

Wilt u een Zvw-pgb aanvragen? Stuur ons dan het ingevulde aanvraagformulier. Het ‘verpleegkundige deel’ (deel 1) van het formulier moet door een hbo-gediplomeerd verpleegkundige worden ingevuld. Of door een hbo-gediplomeerd kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist kindergeneeskunde , als het gaat om zorg voor iemand onder de 18 jaar. Het ‘verzekerden deel’ (deel 2) moet u zelf invullen. Hierin geeft u aan met welke zorgverleners u de zorg gaat organiseren.

Als wij het formulier hebben ontvangen, bellen wij u voor een ‘bewuste keuze gesprek’. Daarin bespreken we uw aanvraag, en gaan wij na of alles voor u en voor ons duidelijk is.

Wij beslissen meestal binnen 6 weken. Als uw aanvraag akkoord is, krijgt u van ons een toestemmingsbrief. Daarin staat hoeveel uren zorg u maximaal vergoed krijgt. Als u de toestemmingsbrief heeft, kunt u contracten afsluiten met uw zorgverleners.

Dit wordt niet vergoed

  • zorg die de gemeente regelt, zoals huishoudelijke hulp (let op, want die zorg staat vaak wél in uw zorgplan)
  • verpleging en verzorging als u een indicatie heeft voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz): het zorgkantoor is dan uw aanspreekpunt

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor verpleging en verzorging in de eigen omgeving betaalt u geen eigen bijdrage.

Geen eigen risico

Voor verpleging en verzorging in de eigen omgeving geldt geen eigen risico. Ook niet als u die zorg via een Zvw-pgb vergoed krijgt.

Dit moet u zelf doen

Een Zvw-pgb moet u bij ons aanvragen

Wij vergoeden verpleging en verzorging via een Zvw-pgb alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen, via een toestemmingsbrief. Met het aanvraagformulier vraagt u toestemming.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u goede zorg krijgt

Lees daarom vooraf goed het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2023 door. Daarin staat waar u allemaal aan moet denken. Meer informatie vindt u ook op www.pgb.nl.

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • U gebruikt dit formulier om rekeningen van informele zorgverleners te declareren. Ook voor formele zorgverleners met een AGB-code die begint met 91. Rekeningen van andere formele zorgverleners kunt u zonder dat formulier declareren.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties